Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b30b8d00-973f-4018-8535-e5eb861f28bd

Czasopismo

Przegląd Nauk o Obronności

Tytuł artykułu

Inequality measures

Autorzy Jabłoński, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Mierniki nierówności
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The purpose of the article is to present ways to measure inequality. The article describes the last three ways to measure inequality, i.e. based on the Lorenz curve, generalized entropy and the social welfare function. It omits, however, the share and division measures, i.e. the absolute and relative differences, variance, quartile and standard deviations, or positional inequality measures based on percentiles, deciles, quartiles, quantiles, the coefficient of variation and the McLoone index, which results from the fact that although they are often used in empirical research, they illustrate division rather than inequality sensu stricto (i.a. Park 1984, pp. 42-44; Heshmati 2004; Jóźwiak, Podgórski 2012; Jabkowski 2009, pp. 32-35). Thus, the article does not include a wider presentation of these measures.
PL Celem artykułu jest przedstawienie sposobów pomiaru nierówności. W artykule opisano trzy ostatnie sposoby pomiaru nierówności, tj. w oparciu o krzywą Lorenza, uogólnioną entropię i funkcję dobrobytu. Pomija jednak miary akcji i podziału, tj. różnice bezwzględne i względne, wariancje, odchylenia kwartylowe i standardowe czy też mierniki nierówności pozycji oparte na percentylach, decylach, kwartylach, kwartylach, kwantylach, współczynniku zmienności i indeksie McLoone, co wynika z faktu, że choć są one często wykorzystywane w badaniach empirycznych, to jednak ilustrują raczej podział, a nie zmysłową nierówność sensu stricto (i.a. Park 1984, s. 42-44; Heshmati 2004; Jóźwiak, Podgórski 2012; Jabkowski 2009, s. 32-35). W związku z tym artykuł nie zawiera szerszej prezentacji tych środków.
Słowa kluczowe
PL mierniki nierówności   krzywa Lorenza   ogólne mierniki entropii   funkcja dobrobytu  
EN inequality measures   Lorenz curve   generalized entropy measures   welfare function  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Przegląd Nauk o Obronności
Rocznik 2018
Tom R. 3, Nr 5
Strony 231--243
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor Jabłoński, Ł.
Bibliografia
[1] Atkinson A.B., 1970, On the measurement of inequality, “Journal of Economic Theory”, vol. 2, pp. 244-263.
[2] Bresciani-Turroni C., 1910, Una misura della disuguaglianza, en Studi in onore di Biagio Brugi, Palermo: Tipografia L. Gaipa, 794-812.
[3] Chotikapanich D., Griffiths W., 2001, On the calculation of the extended Gini coefficient, “Review of Income and Wealth”, vol. 47, pp. 541-547.
[4] Cowell A.F., 2009, Measuring inequality, LSE Perspectives in Economic Analysis, Oxford University Press, http://econdse.org/wp-content/uploads/2012/02/Cowell-measuring-inequality.pdf (access: 17 June 2014).
[5] Dalton H., 1920, The measurement of inequality of incomes, “Economic Journal”, vol. 30, pp. 348-361.
[6] Donaldson D., Weymark J.A., 1980, A single-parametric generalization of the Gini indices of inequality, “Journal of Economic Theory”, vol. 22, pp. 67-86.
[7] Ebert U., 2009, Taking empirical studies seriously: the principle of concentration and the measurement of welfare and inequality, “Social Choice and Welfare”, vol. 32, no. 4, pp. 555-574.
[8] Foster J.E., Shneyerov A.A., 1999, A general class of additively decomposable inequality measures, “Economic Journal”, vol. 14, pp. 89-111.
[9] Heshmati A., 2004, Inequalities and their measurement, IZA Discussion Paper Series, no. 1219, Institute for the Study of Labor, July.
[10] Jabkowski P., 2009, Miary nierówności społecznych - podstawy metodologiczne, in: Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, edited by: K. Podemski, Seria Socjologia, no. 65, The Scientific Publishing House of the Adam Mickiewicz University of Poznań (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Poznań, pp. 26-41.
[11] Jóźwiak J., Podgórski J., 2012, Statystyka od podstaw, Updated 7th edition, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
[12] Kakwani N.C., 1980, On a class of poverty measures, “Econometrica”, vol. 48, no. 2, pp. 437-446.
[13] Kolm S.C., 1976a, Unequal inequalities I, “Journal of Economic Theory”, vol. 12, pp. 416-442.
[14] Kolm S. C., 1976b, Unequal inequalities II, “Journal of Economic Theory”, vol. 13, pp. 82-111.
[15] Kołodko G.W., 2014, Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowań dochodów we współczesnym świecie, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (“Social Inequalities and Economic Growth”), Vol. 39, pp. 26-37.
[16] Kot S.M., 2000, Ekonometryczne modele dobrobytu, Polish Scientific Publishers (Wydawnictwo Naukowe PWN), Warszawa-Kraków.
[17] Kot S.M., 2004a, Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (“Social Inequalities and Economic Growth”), Vol. 4, pp. 45-55.
[18] Kuznets S., 1957, Summary of discussion and postscript to W.W. Rostow, John R. Meyer, and Alfred H. Conrad - The integration of economic theory and economic history, “Journal of Economic History”, vol. 17, pp. 545-553.
[19] Lorenz M.O., 1905, Methods of measuring the concentration of wealth, “Publications of the American Statistical Association”, vol. 9, no. 70, pp. 209-219.
[20] Park K.H., 1984, Comparison of income inequality measures, “Studies in Economics and Finance”, vol. 8, issue 2, pp. 35-58.
[21] Pigou A.C., 1912, Wealth and welfare, Macmillan, London.
[22] Schultz R.R., 1951, On the measurement of income inequality, “American Economic Review”, vol. 41, pp. 107-122.
[23] Sen A.K., 1973, On economic inequality, Clarendon Press, Oxford.
[24] Shorrocks A.F., 1980, The class of additively decomposable inequality measures, “Econometrica”, vol. 48, no. 3, pp. 613-625.
[25] Slottje D.J., Raj B., 1998, Income Inequality and Poverty Empirics: New Tools and Perspectives, in: Income Inequality, Poverty, and Economic Welfare, edited by. D.J. Slottje, B. Raj, Pysica-Verlag. A Springer-Verlag Company, Heidelberg, pp. 3-14.
[26] Ulman P., Wałęga A., 2006, Nierówności dochodowe w Polsce i ich dekompozycja, Scientific Journals of the Polish Economic Society (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), Vol. 4, Kraków.
[27] Yazhaki S., 1983, On an extension of the Gini inequality index, “International Economic Review”, vol. 24, pp. 617-628.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b30b8d00-973f-4018-8535-e5eb861f28bd
Identyfikatory