PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Broń biologiczna i bioterroryzm

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Biological weapons and bioterrorism
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Broń biologiczna jest stosunkowo tania i łatwa w produkcji, ukryciu i przenoszeniu. Zagrożenie użycia broni biologicznej wciąż wydaje się bardzo prawdopodobne. Współcześnie największą grozę budzi perspektywa wykorzystania broni masowego rażenia, zatem również broni biologicznej, przez ugrupowania terrorystyczne (bioterroryzm). Autor artykułu w sposób syntetyczny, w oparciu o dostępne piśmiennictwo oraz dane niepublikowane, przybliży istotę broni biologicznej oraz zjawiska bioterroryzmu.
EN
Biological weapons are relatively cheap and easy to produce, hide and relocate. The threat of using biological weapons still seems to be very real. Today, the greatest fear is the possibility of contemporary terrorist organisations using weapons of mass destruction (biological weapon, bioterrorism). This article is based on the available references and unpublished information. Author discusses the current level of threat of biological weapons and bioterrorism.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
17--37
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz.
Twórcy
 • Akademia Obrony Narodowej
Bibliografia
 • 1. AAP-6(2013), Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO.
 • 2. Alexander Y., Hoenig M., Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny, Bellona, Warszawa 2001, ISBN 83-11-09448-9.
 • 3. Alibek K., Handelman S., Biohazard, Prószynski i S-ka, Warszawa 2000, ISBN 83-7255-677-6.
 • 4. Baylis J., Wirtz J., Gray C.S., Cohen E. (red.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, UJ, Kraków 2009, ISBN 978-83-233-2619-9.
 • 5. Bertrandt J., Bioterroryzm żywnościowy – realne zagrożenie użycia patogenów biologicznych w działaniach terrorystycznych, „Lekarz Wojskowy”, Nr 83(1)2007, s. 33–35.
 • 6. Bertrandt J., Terroryzm żywnościowy, „Wojskowa Farmacja i Medycyna”, Nr 1/2008, s. 53–56.
 • 7. Bolechów B., Terroryzm – aktorzy, statyści, widownie, PWN, Warszawa 2010, ISBN 978-83-01-16117-0.
 • 8. Chocha B., Obrona terytorium kraju, wyd. 2, MON, Warszawa 1974.
 • 9. Chomiczewski K., Gall W., Grzybowski J. (red.), Epidemiologia działań wojennych i katastrof, Alfa Medica, Bielsko-Biała 2001, ISBN 83-88778-02-1.
 • 10. Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M.T., Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, PZWL, Warszawa 2002, ISBN 83-200-2684-9.
 • 11. Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, tzw. Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksynowej (BTWC) z dnia 10 kwietnia 1972 r.
 • 12. Instrukcja o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojska w czasie pokoju, kryzysu i wojny, załącznik do Decyzji Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji…”.
 • 13. Kozicka D., Śmierć sterowana, „Głos Pomorza”, 28–30 listopada 2003.
 • 14. Koziej S., Identyfikacja zagrożeń globalnych dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Przyszłość. Świat – Europa – Polska, Nr 2, PAN, Warszawa 2012.
 • 15. Langbein K., Skalnik Ch., Smolek I., Bioterroryzm, MUZA SA, Warszawa 2003, ISBN 83-7319-362-6.
 • 16. Leksykon Wiedzy Wojskowej, MON, Warszawa 1979.
 • 17. Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych? Elementy edukacji antyterrorystycznej, TRIO, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7436-151-4.
 • 18. Logistyka w bezpieczeństwie kraju, red. M. Kwiatkowski, SGSP, Warszawa 2013, ISBN 978-83-88446-31-3. Michailiuk B., Broń biologiczna, AON, Warszawa 2004.
 • 19. Michailiuk B., Broń biologiczna jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7523-471-8.
 • 20. Michailiuk B., Terroryzm bronią masowego rażenia jako zagrożenie bezpieczeństwa [w:] Żuber M. (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa, tom 2, WSOWL, Wrocław 2009, ISBN 978-83-87384-27-2, s. 55–70.
 • 21. Michailiuk B., Malicki B., Broń biologiczna – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe AON 2003, Nr Specjalny 1A „Terroryzm a broń masowego rażenia: diagnozy, poglądy, wnioski”, Nr 1(50), s. 137–141.
 • 22. North Atlantic Treaty Organization NATO Handbook on the medical aspects of NBC defensive operation, cz. 2 „Biological”, NATO AMedP-6 (B) Anonymous, 1996.
 • 23. Pięta J., Broń Masowego Rażenia – Temat 3. Broń Biologiczna, WSBIO, Warszawa 2006.
 • 24. Płusa T., Jahnz-Różyk K., Broń biologiczna: zagrożenie i przeciwdziałanie, Medpress, Warszawa 2002, ISBN 83-916116-1-2.
 • 25. Pollack A., Japanese Police Say They Found Germ-War Material at Cult Side, „New York Times”, 29 marca 1995 r.
 • 26. Rutkowska-Płachcińska A., Dżuma w Europie Zachodniej w XIV w. Straty demograficzne i skutki psychiczne, „Przegląd Historyczny” Nr 69/1/1978, s. 75–102.
 • 27. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Red. nauk. Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B., AON, Warszawa 2008.
 • 28. Raport końcowy z konferencji „Przeciwdziałanie skutkom użycia broni biologicznej na terytorium RP”, BBN, Warszawa 2002.
 • 29. The World Health Report 1998. Life in the 21st Century. A vision for all, WHO, Geneva 1998.
 • 30. Williams P.L., Al-Kaida, bractwo terroru, Studio EMKA, Warszawa 2002, ISBN 83-88931-15-6.
 • 31. Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • 32. Żółtowski Z., Broń i wojna biologiczna w świetle zachodniej doktryny wojny totalnej, MON, Warszawa
 • 33. Żuber M., Groźba użycia broni masowego rażenia w atakach terrorystycznych [w:] Żuber M. (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i reagowanie kryzysowe, WSOWL, Wrocław 2006, ISBN 83-87384-86-0, s. 131–142.
 • 34. Encyklopedia Multimedialna PWN, hasło: „broń biologiczna”, dostęp internetowy: http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/bro%C5%84-biologiczna.html (18.02.2015 r.).
 • 35. Tylak T., Bioterroryzm, e-terroryzm.pl, Internetowy Biuletyn Studiów nad Terroryzmem i kwartalnika e-Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem, Nr 2/2012, p. 8, dostęp internetowy: http://e-terroryzm.pl/archiwum/ (18.12.2013 r.).
 • 36. Wawrzyniak W., Jaśkowski J., Terroryzm – broń biologiczna – ochrona środowiska, dostęp internetowy: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/terroryzm_bro,p1954306454 (18.12.2013 r.).
Uwagi
PL
2.Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b2c3ea77-7bce-489c-9ae3-778cf1a85544
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.