Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b2af6486-4ea5-4409-9766-bc8000c25dbc

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza uszkodzeń turbosprężarek

Autorzy Kurczyński, D.  Piwowarczyk, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Turbocharger compressors failures–analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesny tłokowy silnik spalinowy stanowi konstrukcję, której długotrwała praca jest możliwa, jeśli spełniane są wymagania eksploatacyjne stawiane przez producenta samochodu do napędu którego jest on przeznaczony. Spełnienie tych wymagań pozwala również na zachowanie dopuszczalnych poziomów emisji szkodliwych składników spalin, określonych obowiązującymi normami. Nieprawidłowa eksploatacja silnika przyczynia się do szybszego zużycia jego podzespołów i zwiększonego szkodliwego oddziaływania na środowisko. W artykule omówiono kierunki rozwoju współczesnych samochodowych silników spalinowych. Opisano przyczyny uszkodzeń turbosprężarek powszechnie stosowanych w układach dolotowych w celu zwiększenia ilości powietrza doprowadzanego do cylindrów silnika. Omówiono wybrane aspekty eksploatacyjne samochodów mające wpływ na długotrwałą i prawidłową eksploatację turbosprężarek. Przedstawiono dokumentację fotograficzną prezentującą częste uszkodzenia elementów turbosprężarek. Określono przyczyny prezentowanych uszkodzeń. Przeprowadzona analiza wykazała, że największy wpływ na trwałość turbosprężarki ma właściwe jej smarowanie.
EN The modern piston combustion engine is a design whose longterm functioning is possible if operational requirements, set by a car manufacturer for a specific drive, are met. Fulfilment of the requirements enables reduction of exhaust fumes whose acceptable level of harmful components is regulated by the valid standards. Improper use of an engine contributes to a faster wear of its components and to environmental damage. The article discusses the development of modern automotive combustion engines. What is more, the paper investigates the failure causes of turbocharger compressors that are commonly used in engine air intake systems in order to increase the amount of air fed into engine cylinders. Also examined are selected operating aspects of a vehicle which influence the longterm and proper exploitation of turbocharger compressors. Photographic documentation is provided to show common failure causes of elements of turbocharger compressors. The causes of the presented failures have been determined. The analysis shows that durability of a turbocharger compressor depends to the largest extent on its lubrication.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja silnika   turbosprężarki   silniki spalinowe  
EN engine operation   turbocharger compressor   automotive engines  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1019--1025, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Kurczyński, D.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, kdarek@tu.kielce.pl
autor Piwowarczyk, P.
Bibliografia
1. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., The Influence of Injection Advance Angle on Fuel Spray Parameters and Nitrogen Oxide Emissions for a Self Ignition Engine Fed with Diesel Oil and FAME, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 23, No 6, 2014, s. 1917-1923.
2. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., Wskaźniki energetyczne silnika Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i gazem ziemnym. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 12/2016, s. 760-767.
3. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., Warianek M.: Load characteristics of the Perkins 1104D-E44TA engine, powered with diesel fuel and natural gas. Proceedings of The Institute of Vehicles 1(110)/2017, s. 55-66.
4. Bandel, W., Fraidl, G. K., Friedl, H., Kapus, P. E., Mehrwertori-entierte Techniken für ottomotorische Antriebssysteme. In: MTZ 67 (2006), Nr. 2, s. 110–117.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
7. Golloch R., Downsizing bei Verbrennungsmotoren. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2005.
8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych. Bruksela 24.01.2013.
9. Kousoulidou M., Fontaras G., Ntziachristos L., Samaras Z., Biodiesel blend effects on common-rail diesel combustion and emissions. Fuel 89/2010, s. 3442–3449.
10. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Ver 2.6, 2017.
11. Kruczyński S.W., Orliński P., Combustion of methyl esters of various origins in the agricultural engine. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 20, December 2013, pp. 483-491.
12. Merkisz J., Rozwój silników spalinowych w aspekcie ich ekologii. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(78)/2010, s. 103-125 Warszawa 2010.
13. Millo F., Debnath B.K., Vlachos T., Ciaravino C., Postrioti L., Buitoni G., Effects of different biofuels blends on performance and emissions of an automotive diesel engine. Fuel 159/2015, s. 614–627.
14. Rosenow J., Downsizing silników – Nie za duży, nie za mały. Auto Expert Technika – Warsztat – Handel, 7-8/07.2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b2af6486-4ea5-4409-9766-bc8000c25dbc
Identyfikatory