PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola rodzaju cieczy elektroizolacyjnej w rozkładzie temperatury transformatora

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The role of the type of insulating liquid in the transformer temperature distribution
Konferencja
Computer Applications in Electrical Engineering (18-19.04.2016 ; Poznań, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Olej mineralny jest najczęściej stosowaną cieczą w układzie izolacyjnym transformatora. Jednakże od kilkunastu lat obserwowalny jest wzrost zainteresowania alternatywnymi dla niego cieczami elektroizolacyjnymi, do których zaliczamy ester syntetyczny oraz ester naturalny. Spowodowane jest to coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pożarowego. Olej mineralny, w porównaniu z estrami, odznacza się bardzo dobrymi właściwościami elektroizolacyjnymi i mniejszą lepkością. Z kolei estry, w porównaniu z olejem, wykazują dużo większą biodegradowalnością oraz charakteryzują się znacznie większą temperaturą zapłonu, co przemawia na ich korzyść. W artykule przedstawiono wpływ rodzaju cieczy elektroizolacyjnej na efektywność układu chłodzenia transformatora. Efektywność ta określona została poprzez wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła α cieczy. Współczynnik ten zależy od właściwości cieplnych cieczy, do których zaliczamy przewodności cieplną λ, lepkość kinematyczną υ, ciepło właściwe cp, gęstość ρ oraz rozszerzalność cieplną β. Do badań wykorzystano olej mineralny, ester syntetyczny oraz ester naturalny. Pomiary właściwości cieplnych przeprowadzono w zakresie temperatury od 25ºC do 80ºC.
EN
The mineral oil is most frequently used liquid in insulation transformer system. However, increased interest in alternative insulating liquid for it, which include synthetic ester and natural ester is observable for several years. However, for several years, the increased interest in insulating liquids as alternatives to mineral oil is observable, which include synthetic ester and natural ester. This is due to increasingly restrictive environmental legislation and fire safety. Mineral oil, in comparison with esters has a very good electric insulation properties and a lower viscosity. In turn the esters in comparison with oil, have a much greater biodegradability and have a much higher flash point, which suggests their favor. The influence of the type of insulating liquid on the efficiency of the cooling system of the transformer was presented in the paper. This efficiency was determined by designating the heat transfer coefficient α by liquids. This factor depends on the thermal properties of liquids, which include the thermal conductivity λ, kinematic viscosity υ, specific heat cp, density ρ, and thermal expansion β. To the study mineral oil, synthetic ester and natural ester were used. The measurements of thermal properties were carried out in the temperature range from 25°C to 80°C.
Rocznik
Tom
Strony
281--291
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska
autor
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • [1] Jezierski E., Transformatory. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1965.
 • [2] http://www.nynas.com.
 • [3] http://www.cargil.com.
 • [4] http://www.clearcoproducts.com.
 • [5] Dombek G., Nadolny Z., Autorski układ do pomiaru przewodności cieplnej właściwej cieczy elektroizolacyjnych, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, nr 74, Poznań, 2013, s. 159-166.
 • [6] Dombek G., Nadolny Z., Measurment of thermal conductivity coefficient of insulating liquids using authoring measurement system, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, nr 1, 2014, s. 66-68.
 • [7] Dombek G., Nadolny Z., Measurments of the selected thermal properties of insulating liquids used in the high voltage power transformers, Computer Applications in Electrical Engineering, vol. 11, Poznań, 2013, p. 189-198.
 • [8] Dombek G., Nadolny Z., Przybyłek P., Badanie czynników wpływających na zdolność cieczy elektroizolacyjnych do transportu ciepła, Przegląd Elektrotechniczny, nr 10, , 2014 s. 148-151.
 • [9] Dombek G., Właściwości cieplne estru naturalnego modyfikowanego nanocząstkami TiO2 i C60, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, nr 82, Poznań, 2015, s. 235-242.
 • [10] PN-EN 60422:2006. Mineralne oleje izolacyjne w urządzeniach elektrycznych – Zalecenia dotyczące nadzoru i konserwacji.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b2a8cd00-82fe-42ec-8c7b-a256862dbbfa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.