Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b29fee3c-a88d-4b86-ab61-d959c36a79e8

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Ulepszanie gruntów spoistych metodą katalityczno-fizyczną. Badania terenowe

Autorzy Grygierek, M.  Sękowski, J.  Siódmok, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Improvement of cohesive soils with catalytic-physical method. The field research
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano metody katalityczno-fizycznej powierzchniowego ulepszania gruntów spoistych, przytoczono wyniki badań terenowych trwałości wykonanej z wykorzystaniem tej metody konstrukcji drogi leśnej mierzonej zmianą sztywności jej nawierzchni, z uwzględnieniem wpływu warunków eksploatacyjno-atmosferycznych.
EN The paper presents general characterization of catalytic-physical method – one of the surface soil stabilization technique. The authors present the results of field research carried out on the forest road surface. Its durability was measured by the change of stiffness values, considering the impact of the operating and atmospheric conditions.
Słowa kluczowe
PL powierzchniowe ulepszanie gruntów słabych   metoda katalityczno-fizyczna   droga leśna   badania sztywności  
EN surface improvement of weak soils   catalytic-physical method   forest road   stiffness tests  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2018
Tom nr 2
Strony 39--46
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Grygierek, M.
autor Sękowski, J.
autor Siódmok, A.
Bibliografia
[1] Buchert L. i in.: „Meteorologiczne osłona kraju. Vademecum. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne. Geneza, skutki, częstość występowania”, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 2013.
[2] Bzówka J., Juzwa A., Knapik K., Stelmach K.: „Geotechnika komunikacyjna”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
[3] Eren Ş.: „Comparing the conventional soil stabilization methods to the consolid system used as an alternative admixture matter in Isparta Darıdere material”. Construction and Building Materials No 23/2009, s. 2474-2480.
[4] Gąsiorowski Sławomir: „Ulepszanie i stabilizacja gruntów spoiwem wapiennym”, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Lipiec–Sierpień 2012, s. 64-66.
[5] Giurgea V.I.: „Hydrogeologische und geotechnische Voraussetzungen für die Anlage von Standorten zur Lagerung radioactiver Reststoffe unter Berücksichtigung des CONSOLID®-System” rozprawa doktorska, Uniwerystet Karlsruhe, 1999 r.
[6] Gryczmański M.: „Współczesne kierunki rozwoju geotechniki w Polsce”. Inżynieria i Budownictwo, nr 8/1994, s. 339-347.
[7] Grygierek M., Sękowski J., Siódmok Aleksandra.: Przykład wykorzystania metody katalityczno-fizycznej do ulepszenia drogi leśnej. Geoinżynieria, drogi, mosty, tunele, 3, 2017.
[8] Judycki Józef i in.: „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Gdańsk 2012.
[9] Kossakowski M., Witkowski T.: „Technologia stabilizacji. System C.”, Magazyn Autostrady, Nr 5/2003, s. 28-30.
[10] Kossakowski M. i in.: „Stabilizacja gruntów słabych i wątpliwych. Technologia Consolid System”. Magazyn Autostrady. Projektowanie i Budowa Dróg Polskich, Nr 6/2003.
[11] Kwiecień S., Sękowski J.: „Kolumny kamienne formowane w technologii wymiany dynamicznej”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
[12] Pisarczyk S.: „Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
[13] Rolla S.: „40-letnie doświadczenia w stosowaniu podbudów stabilizowanych cementem”. Drogownictwo, nr 7/97, s. 203-205.
[14] Sękowski J., Siódmok A.: „Parametry odkształceniowe gruntów spoistych modyfikowanych w technologii katalityczno-fizycznej”. X Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a budownictwo”. Bielsko-Biała, 13-15 października 2011, s. 139-147.
[15] Siódmok A.: Stabilizacja gruntów spoistych techniką katalityczno-fizyczną. Rozprawa doktorska. Gliwice, 2016
[16] Sokoła M., Kosek M.: „Budowa drogi leśnej od km 0+000 do ok. 3+000 w Leśnictwie Wola Zgłobieńska, gm. Boguchwała, gm. Czudec. Projekt architektoniczno-wykonawczy”. Kraków 2012.
[17] Sulewska M.J.: „Doświadczenia ze stosowania lekkiego ugięciomierza dynamicznego”. Politechnika Białostocka.
[18] Sybilski D. I in.: „Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP – 2013”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 2013.
[19] Szpikowski M. i in.: „Badanie i ustalanie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną”. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 2005.
[20] Witkowski T.: „Sposób na wzmocnienie podłoża”. Inwestycje Komunalne. Przegląd Zamówień Publicznych, Nr 5/2005, s. 22-24.
[21] Witkowski T.: „Drogownictwo – grunt modyfikowany jako innowacyjny materiał konstrukcyjny”. Biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii, Nr 4/2010.
[22] PN-S-96035:1997: „Drogi samochodowe. Popioły lotne”.
[23] PN-S-02205:1998: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne”.
[24] Aprobata Techniczna nr AT/2011-02-2731, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2011.
[25] Karta bezpieczeństwa produktu SOLIDRY Koncentrat – informacje producenta.
[26] Katalog Typowych Konstrukcji. Katalog konstrukcji nawierzchni z podbudową stabilizowaną katalitycznie w technologii Consolid System (lub środkami Consolid System) KKNPSK-CS:2011. Nascon, Tychy 2011.
[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
[28] Specyfikacja techniczna Cs–St:2011 „Podbudowa i wzmocnienie podłoża z gruntu zmodyfikowanego katalitycznie komponentami Consolid 444 + Solidry”, Nascon, Tychy 2011.
[29] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2002.
[30] Załącznik do rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 22 sierpnia 2007 r. (poz. 1114): „Charakterystyka stanów hydrologicznego, meteorologicznego i hydrogeologicznego”.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b29fee3c-a88d-4b86-ab61-d959c36a79e8
Identyfikatory