Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b2793f18-70cd-4c54-9274-56087d9c41f3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza rynku usług kolejowych w Polsce

Autorzy Zielińska, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the rail services market in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Treścią niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji transportu kolejowego w Polsce na przestrzeni lat 2010-2016. Wymieniono najważniejszych w 2016 r. przewoźników kolejowych w zakresie transportu osób i ładunków. Charakterystyce poddano wybrane składniki infrastruktury transportowej oraz flotę wykorzystywaną do świadczenia usług w zakresie przewozu osób i ładunków. Celem artykułu było także porównanie usług kolejowych realizowanych w naszym kraju z innymi gałęziami transportowymi. Podano informacje dotyczące liczby przewiezionych pasażerów w badanym okresie czasu oraz wymieniono najpopularniejsze kierunki ich podróży. Przedstawiono również dane na temat przewiezionej masy ładunków oraz informacje w zakresie przemieszczanych grup ładunków w Polsce koleją i transportem samochodowym.
EN This paper describes the condition of rail transport in Poland in the period from 2010 to 2016. It lists the most significant rail carriers in 2016 providing passenger and cargo transport. Chosen components of transport infrastructure and fleet used to provide passenger and cargo transport services are characterized. The aim of this paper is also to compare rail services provided in our country with other means of transport. Information was provided on the number of passengers who were carried in the given period and on the most popular directions of their travel. Also data on the carried weight of cargo and information about transported groups of cargo in Poland by rail and by road transport were presented.
Słowa kluczowe
PL transport kolejowy   przewoźnik kolejowy   liczba pasażerów  
EN rail transport   railway carrier   number of passengers  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 672--676, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab.
Twórcy
autor Zielińska, E.
Bibliografia
1. Pietrzak K., Towarowy transport kolejowy w Polsce: konkurencja i konkurencyjność. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2015.
2. Witkoś K.: Ocena realizacji potrzeb transportowych osób w wybranym regionie. Praca dyplomowa Politechniki Rzeszowskiej (promotor: Zielińska Edyta), Rzeszów, 2015.
3. GUS. Wyniki działalności transportowej w latach 2010-2016.
4. Urząd Transportu Kolejowego. Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r. Warszawa 2017.
5. www.bezpieczny-przejazd.pl/statystyki.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b2793f18-70cd-4c54-9274-56087d9c41f3
Identyfikatory