Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b22da90a-c904-4532-a31f-641b8413bdcf

Czasopismo

Journal of KONBiN

Tytuł artykułu

Assessment of durability of the rail vehicle components with the use of degradation analysis method

Autorzy Młynarski, S.  Szkoda, M.  Kaczor, G. 
Treść / Zawartość http://www.journal.itwl.pl/
Warianty tytułu
PL Ocena trwałości podzespołów pojazdów szynowych z wykorzystaniem metody propagacji zużycia
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN An important issue during the operation of rail vehicles is the dynamics of forced loads. The identification of these workloads and the evaluation of their impact on the reliability and durability of the structure is essential for maintaining the safety of operation. For this reason, an important issue in the assessment of durability is to identify potential hazards that cause object failure. This paper presents the results of fatigue tests for the selected structure of a rail bogie. The results were then used to conduct the Degradation Analysis of the object. The purpose of this analysis was to estimate the real values of the durability and reliability indicators of the bogie frame from the point of view of the safety of its operation.
PL Istotnym problemem w eksploatacji pojazdów szynowych jest dynamika obciążeń wymuszających. Identyfikacja tych obciążeń i ocena ich wpływu na niezawodność i trwałość konstrukcji ma podstawowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania. Z tego też względu ważnym zagadnieniem w ocenie trwałości jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń prowadzących do uszkodzenia obiektów. W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych wybranej konstrukcji wózka kolejowego, które posłużyły do przeprowadzenia analizy propagacji zużycia wspomnianego obiektu. Celem tej analizy było oszacowanie rzeczywistych wartości wskaźników trwałości i niezawodności ramy wózka z punktu widzenia bezpieczeństwa jej użytkowania.
Słowa kluczowe
PL analiza propagacji zużycia   ocena niezawodności   wózek pojazdu szynowego  
EN degradation analysis   reliability assessment   railway boogie  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONBiN
Rocznik 2018
Tom No. 45
Strony 199--224
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Młynarski, S.
  • Cracow University of Technology, Institute of Rail Vehicles
autor Szkoda, M.
  • Cracow University of Technology, Institute of Rail Vehicles
autor Kaczor, G.
  • Cracow University of Technology, Institute of Rail Vehicles
Bibliografia
[1] Baur K. G.: Drehgestelle - Bogies. EK-Verlag. Freiburg, 2006.
[2] DIN 27201. Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Grundlagen und Fertigungstechnologien – Teil 6: Schweißen.
[3] DVS1612:2009-08 Technische Regel. Gestaltung und Dauerfestigkeitsbewertung von Schweißverbindungen an Stählen im Schienenfahrzeugbau.
[4] EN 12663:2010. Railway applications. Structural requirements of railway vehicle bodies. Part 1 and 2.
[5] EN 13749:2011. Railway applications. Wheelsets and bogies. Methods of specifying structural requirements of bogie frames.
[6] EN 15827:2011. Kolejnictwo -- Wymagania dla wózków i układów biegowych.
[7] Kadziński A.: Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych. Monografia naukowa. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2013.
[8] Lehmann E. L. Testowanie hipotez statystycznych. PWN. Warszawa, 1968.
[9] Młynarski S., Pilch R., Smolnik M., Kaczor G., Szkoda M., Szybka J.: Effect of Selected Factors on The Safety Integrity Level (SIL). Journal of KONBiN 3(35) 2015, s. 85-98.
[10] Nash F.R.: Reliability assessments: concepts, models, and case studies. CRC Pres Taylor & Francis Group, 2016.
[11] ReliaSoft Corporation: System Analysis Reference: Reliability, Availability & Optimization. ReliaSoft Publishing. Tucson, AZ, 2009.
[12] Stapelberg R., F. Handbook of Reliability, Maintainability and Safety in Engineering Design. Springer-Verlag London Limited. Queensland, 2009.
[13] O’Connor P. Practical Reliability Engineering, 4th Edition". John Wiley & Sons Ltd., 2010.
[14] Romaniszyn Z.: Podwozia wózkowe pojazdów szynowych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków, 2005.
[15] Pilch R.: Reliability evaluation of networks with imperfect and repairable links and nodes. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2017; 19 (1): 19–25.
[16] Pilch R., Smolnik M., Szybka J., Wiązania G.: Koncepcja strategii odnów profilaktycznych na przykładzie pojazdów szynowych komunikacji miejskiej [w] Siergiejczyk M. [red.]: Problemy utrzymania systemów technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
[17] Ramirez-Marquez J., E., Rocco C., M.: All-terminal network reliability optimization via probabilistic solution discovery. Reliability Engineering and System Safety 2008; 93: 1689–1697.
[18] Scharman D., Hiller M., Bardini R.: Vehicle dynamics, modeling and simulation, Springer - Verlag Berlin Heidelberg, 2014.
[19] Smalko Z.: Podstawy projektowania niezawodnych maszyn i urządzeń mechanicznych. PWN. Warszawa, 1972.
[20] Sowa A.: Ocena stanu technicznego pojazdów szynowych na podstawie cech zdeterminowanych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków, 2013
[21] Szkoda M., Kaczor G.: RAMS analysis of railway vehicles' lifecycle. Journal of KONBiN nr 41/2017, s. 83-106.
[22] Szkoda M., Kaczor G.: “Reliability and availability assessment of diesel locomotive using Fault Tree Analysis”. Archives of Transport, 2016, Vol. 40, Issue 4, s. 79-89.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b22da90a-c904-4532-a31f-641b8413bdcf
Identyfikatory
DOI 10.2478/jok-2018-0011