Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b1e7e569-14b6-4227-9874-c37c6582c138

Czasopismo

Budownictwo i Prawo

Tytuł artykułu

Mechanizm podzielonej płatności VAT. Korzyści czy zagrożenia dla generalnych wykonawców?

Autorzy Godlewska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Mechanism of divided payment VAT. Benefits or threats for general contractors?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejsza publikacja porusza zagadnienia wpływu mechanizmu podzielonej płatności na sytuację generalnych wykonawców w branży budowlanej. Zmiana przepisów od 1 lipca 2018 r. powoduje możliwość dokonania zapłaty przez nabywcę, np. zamawiającego, za zakupione usługi budowlane na dwa konta. tj. kwotę netto na rachunek bieżący generalnego wykonawcy i podatek VAT na odrębny rachunek VAT.
EN This publication deals with the impact of the split payment mechanism on the situation of general contractors in the construction industry. The amendment of the regulations from July 1, 2018 makes it possible for the purchaser. e.g. the ordering party, to pay for purchased construction services into two accounts, i.e. the net amount into the current account of the general contractor and VAT tax into a separate VAT account.
Słowa kluczowe
PL VAT   mechanizm podzielonej płatności   usługa   roboty budowlane   wykonawca generalny   zagrożenie   korzyść  
EN VAT   split payment mechanism   service   construction works   general contractor   threat   benefit  
Wydawca Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o.
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Budownictwo i Prawo
Rocznik 2018
Tom R. 21, nr 1
Strony 34--37
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Godlewska, M.
  • Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Warszawa
Bibliografia
[1] Druk nr 1864, Rządowy projekt ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1864.
[2] J. Pastuszka, Planowane rozwiązania ograniczające lukę podatkową VAT w Polsce, "Państwo i Społeczeństwo" 2016, Nr 4, s. 680-697.
[3] Split payment, Raport PwC, październik 2015, https://www.pwc.pl/pl/pdf/split-payment-raport-pwc.pdf.
[4] Uzasadnienie UA30, do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 12.05.2017, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298259/12432743/12432744/dokument308520.pdf.
[5] Ocena Skutków Regulacji UA30, do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 11.09.2017 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298259/12432743/12432744/dokument308521.pdf
[6] Druk nr 2105 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E8B56E318AE35B6BC12581EF0057AAF8/%24File/2105.pdf.
[7] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).
[8] M. Godlewska, Mechanizm odwróconego obciążenia VAT - szansa czy zagrożenie dla generalnych wykonawców i podwykonawców?, "Budownictwo i Prawo" 2017, Nr 3, s. 17-19.
[9] J. Dmowska, Split payment - rewolucja w rozliczeniach VAT, INFORLEX, Warszawa 2017.
[10] Zmiany w VAT 2018, Split payment - kompleksowe omówienie, red. R. Kuciński, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2017.
[11] M. Królikowski, Podzielona płatność - wyzwania i szanse, "Rzeczpospolita", 15.11.2017, http://www.rp.pl/VAT/311159991-Podzielona-platnosc-wyzwania-i-szanse.html.
[12] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b1e7e569-14b6-4227-9874-c37c6582c138
Identyfikatory