PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Aspekty prawne ocieplania budynków

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Rocznik
Tom
Strony
47--49
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., il., tab.
Twórcy
 • Instytut Techniki Budowlanej
Bibliografia
 • [1] Jędrzejewski A. 2018. „Inaczej o termomodernizacji. Teoria a praktyka ocieplania ścian zewnętrznych metodą ETICS”. Inżynier Budownictwa (3).
 • [2] PN-EN 13163:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 • [3] PN-EN 13162:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 • [4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1935 z późniejszymi zmianami).
 • [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
 • [6] Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami).
 • [7] Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
 • [8] Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
 • [9] Szulc Jarosław. 2018. Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Budynki wielkopłytowe. Warszawa. Wytyczne ITB.
 • [10] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zm.).
 • [11] WO-KOT/04/01 wydanie 1. Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW).
 • [12] WO-KOT/04/02 wydanie 1 Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS).
 • [13] Zamorowska Renata, Jan Sieczkowski. 2019. Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich. Seria Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zeszyt C8. Warszawa. ITB.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b1c3d1fd-60d2-45eb-8163-71976d518883
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.