Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b1a80bd2-6451-4ad5-991b-0c1d22c5f747

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Analiza możliwości określenia profilowania zwilżalności ośrodka skalnego z wykorzystaniem oznaczonych laboratoryjnie współczynników Amotta i danych geofizyki wiertniczej

Autorzy Stadtmüller, M.  Lis-Śledziona, A. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Analysis of possibility of wettability profiling determination in the formation based on laboratory measurements of Amott coefficient and well logging data
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat podejmuje tematykę określania zwilżalności formacji skalnej jako jednego z parametrów mających decydujący wpływ na estymacje zasobów wydobywanych, oraz w powiązaniu z określonymi laboratoryjnie przepuszczalnościami względnymi dla wody, ropy i gazu, pozwalający prognozować proces produkcji złoża. Opracowana metodyka opiera się na założeniu, że zwilżalność formacji skalnej ma wpływ na względny udział mediów niemobilnych (węglowodorów rezydualnych Shr = 1 – Sx0 i wody związanej Swi), estymowanych standardowymi metodami geofizyki wiertniczej, w bilansie mediów złożowych nasycających formację skalną. Uogólniony współczynnik zwilżalności N = f (Shr, Swi, PHItot) skorelowano z wynikami wykonanych w laboratorium testów Amotta dla próbek z ośmiu odwiertów zlokalizowanych w obrębie paleozoicznych utworów Syneklizy Perybałtyckiej. Opracowana metodyka pozwala na lokalizację stref utworów hydrofobowych, hydrofilowych oraz o zwilżalności mieszanej.
EN The paper explores the possibilities of formation wettability determination as one of the parameters which has a crucial impact on estimation of the recoverable reserves in connection with relative permeabilities for water, oil and gas measured in a laboratory settings helps to forecast the process of production from the reservoir. The developed methodology is based on the assumption that formation wettability has an impact on the relative amount of immobile media (residual hydrocarbons Shr = 1 – Sxo and bound water Swi), estimated using standard well logging methods, in the balance of the reservoir media saturation. The generalized wettability coefficient N = f (Shr, Swi, PHItot) was correlated with Amott tests, conducted in the laboratory for the samples from eight wells located in the Paleozoic formation of Peribaltic Syneclize. The developed methodology allows to determine hydrophobic, hydrophilic and mixed wettability zones in the formation.
Słowa kluczowe
PL zwilżalność   ośrodek skalny   profilowanie   współczynnik Amotta   geofizyka wiertnicza  
EN wettability   formation   Amott coefficient   profiling   well logging data  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 157--161
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wykr., zdj.
Twórcy
autor Stadtmüller, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Lis-Śledziona, A.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Anderson W.G. – Wettability Literature Survey – Part 1. Rock/Oil/Brine Interaction and the Effects of Core Handling on Wettability. JPT, October 1986, vol. 38, pp. 1125 – 1144.
[2] Anderson W.G. – Wettability Literature Survey – Part 2. Wettability Measurement. JPT November 1986, vol. 38, pp. 1246 – 1262.
[3] Anderson W.G. – Wettability Literature Survey – Part 3. The Effects of Wettability on the Electrical Properties of Porous Media. JPT, October 1986, vol. 38, pp. 1125 – 1144.
[4] Anderson W.G. – Wettability Literature Survey – Part 4. Effects of Wettability on Capillary Pressure. JPT, October 1987, vol. 38, pp. 1283 – 1300.
[5] Anderson W.G. – Wettability Literature Survey – Part 5. The Effects of Wettability on Relative permeability. JPT, Novemer 1987, vol. 39, pp. 1453 – 1468.
[6] Anderson W.G. – Wettability Literature Survey – Part 6. The Effects of Wettability on Waterflooding. JPT, December 1987, vol. 39, pp. 1605 – 1622.
[7] Zawisza I., Nowak J. – Metodyka określania parametrów filtracyjnych skał na podstawie kompleksowej analizy danych geofizyki wiertniczej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
[8] Schlumberger handbook “Log Interpretation Principles/Applications”. Schlumberger, March 1998.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja I. Poszukiwania złóż węglowodorów, 1. Geologia i geofizyka otworowa
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b1a80bd2-6451-4ad5-991b-0c1d22c5f747
Identyfikatory