Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b139a60d-6ada-49d8-8e7b-cabd8c93d6ae

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Kinetyka suszenia konwekcyjnego i mikrofalowo-konwekcyjnego pietruszki

Autorzy Łapczyńska-Kordon, B.  Szarycz, M. 
Treść / Zawartość http://ir.ptir.org/
Warianty tytułu
EN Kinetics of convective and microwave-convective drying of parsley
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy badano kinetykę zmian zawartości wody w pietruszce odmiany Berlińska, podczas suszenia konwekcyjnego z wymuszonym nawiewem powietrza i mikrofalowo-konwekcyjnego. Mikrofalowo-konwekcyjnemu suszeniu poddano próbki pietruszki blanszowane w wodzie i nie blanszowane. Zmiany zawartości wody w funkcji czasu opisano matematycznymi modelarni. Podczas konwekcyjnego suszenia wyodrębniono dwa charakterystyczne okresy suszenia: pierwszy - dominującej powierzchniowej wymiany masy i drugi - dyfuzyjnego transportu masy do powierzchni materiału. Natomiast proces transportu masy w trakcie całego suszenia mikrofalowe - konwekcyjnego opisano modelem sformułowanym przez Markowskiego (1997) w postaci równania dyfuzji masy z warunkiem brzegowym trzeciego rodzaju. Weryfikacja empiryczna potwierdziła poprawność modeli opisujących kinetykę suszenia pietruszki zastosowanymi metodami. Porównanie kinetyki suszenia mikrofalowo-konwekcyjnego i konwekcyjnego oraz szybkości suszenia pietruszki blanszowanej i nie blanszowanej pozwoliło na stwierdzenie, że krótszy jest czas suszenia metodą mikrofalowo-konwekcyjną, a w próbkach suszonych mikrofalowo-konwekcyjnie blanszowanych w końcowym okresie suszenia jest szybszy transport masy z wnętrza materiału w porównaniu z nie blanszowanymi.
EN The study analyses kinetics of changes of water content in parsley, Berlińska variety, during convective drying with forced ventilation and microwave-convective drying. Samples of parsley which were blanched in water and which were the blanched were dried using microwave- convective method. Changes of water content as a function of tirne were described using mathematical models. During convective drying two characteristic drying periods were differentiated: first -with dominant surface exchange of mass; the second - with diffusive transport o: mass to the surface of materiał. The process of mass transport during the whole microwave-convective drying was described by a model created by Markowsk; (1997) in a form of an equation of diffusion of mass with a boundary condition of ihe third type. An empirical verification confirmed correctness of models which describe kinetics of parsley drying using the applied methods. A cornparison of kinetics of microwave-convective drying and convective drying and the speed ofdrying of blanched and not blanched parsley were the basis for a conclusion that time of drying using microwave-convective method is shorted the samples dried using microwave-convective method, which were blanched during the finał stage of drying, have quicker transport of mass from inside of the material in comparison with not blanched samples.
Słowa kluczowe
PL kinetyka   suszenie mikrofalowo-konwekcyjne   suszenie konwekcyjne   model  
EN kinetics   microwave-convective drying   convective drying   model  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2003
Tom R. 7, nr 9
Strony 109--117
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr.
Twórcy
autor Łapczyńska-Kordon, B.
  • Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Rolnicza w Krakowie
autor Szarycz, M.
  • Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Bibliografia
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b139a60d-6ada-49d8-8e7b-cabd8c93d6ae
Identyfikatory