Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b12c2598-f214-462b-9cc2-fa1a7a4d6174

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Ocena emisji hałasu maszyn na podstawie poziomów ciśnienia akustycznego emisji

Autorzy Pleban, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of noise emission of machines on the basis of emission sound pressure levels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zgodnie z dyrektywą europejską 98/37/EC dotyczącą maszyn poziomy ciśnienia akustycznego emisji powinny być uwzględnione podczas oceny akustycznej maszyny. Metody wyznaczania tych poziomów są określone w serii norm europejskich EN ISO 11200. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji hałasu maszyn.
EN According to European Directive 98/37/EC relating to machinery, emission sound pressure levels must be taken into consideration while carrying out an acoustic assessment of machinery. The European Standard series EN ISO 11200 specifies methods for determining emission sound pressure levels. This paper presents the results of experimental tests concerning determination of the emission sound pressure levels of different machines.
Słowa kluczowe
PL hałas   hałas maszyn   poziom ciśnienia akustycznego emisji  
EN noise   machine noise   sound pressure level  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2005
Tom nr 4
Strony 6--9
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pleban, D.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
[1] Directive of the European Parliament and of the Council 98/37/EC of 22 June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery. OJ L 207, 23.07.1998
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (DzU nr 91, poz. 858)
[3] PN-EN 1807:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki taśmowe
[4] PN-EN ISO 11200:1999 Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach (EN-ISO 11200: 1995)
[5] PN-EN ISO 11201:1999 Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach metodą techniczną w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (EN-ISO 11201:1995)
[6] PN-EN ISO 11202:1999 Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach metodą orientacyjną w warunkach in situ (EN-ISO 11202: 1995)
[7] PN-EN ISO 11204:1999S Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowiskach pracy i w innych określonych miejscach metodą wymagającą poprawek środowiskowych (EN-ISO 11204+AC: 1995)
[8] PN-EN ISO 11203:1999 Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej (EN-ISO 11203: 1995)
[9] EN ISO 11205:2003 Acoustics – Determination of emission sound pressure levels “in situ” at the work station and at other specified positions using sound intensity (ISO 11205:2003) – projekt PN-EN ISO 11205 w przygotowaniu
[10] PN-EN ISO 3744:1999 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (EN-ISO 3744:1995)
[11] ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tools – Operating conditions for woodworking machines
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b12c2598-f214-462b-9cc2-fa1a7a4d6174
Identyfikatory