Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b12b7d4a-bcb2-4c5f-b915-505526ad2949

Czasopismo

TTS Technika Transportu Szynowego

Tytuł artykułu

Wpływ warunków klimatyczno-atmosferycznych na mechanizm propagacji fal radiowych w atmosferze ziemskiej

Autorzy Wilk-Jakubowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of climatic and weather conditions on the radio wave propagation in the atmosphere
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Środowisko elektromagnetyczne jako jedyne (związane z działalnością człowieka) jest celowo zanieczyszczane przez człowieka. Ponieważ na propagację fal radiowych oddziałuje wiele czynników klimatyczno-atmosferycznych, które zależnie od bieżących uwarunkowań mają wpływ na zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal radiowych, pożądane wydaje się być przeanalizowanie ich wpływu na mechanizm propagacji fal radiowych, a w konsekwencji na działanie satelitarnych łączy teleinformatycznych. Warto podkreślić, że podczas pracy systemów satelitarnych wiązka przecina atmosferę w przybliżeniu prostopadle, dzięki czemu fale radiowe propagowane są przez kolejne warstwy w atmosferze ziemskiej, przy czym najbardziej znacząco na propagację fal radiowych oddziałują dwie warstwy atmosfery: troposfera i jonosfera ziemska.
EN Paper discussed the impact of climatic and weather conditions on the radio wave propagation in the earth’s atmosphere. The electromagnetic environment as the only thing (associated with human activity) is polluted by man on purpose. Because many climate’s and weather’s factors affect on propagation of radio waves, analyzing their effect on radio wave propagation mechanism seems to be desirable and consequently, on reliability of satellite telecommunication links. Also worth mentioning is that while the systems of satellite works, the bunch cuts through the atmosphere approximately perpendicular, thus radio waves are propagated through the layers of the earth's atmosphere.
Słowa kluczowe
PL fale radiowe   propagacja   środowisko elektromagnetyczne  
EN radio waves   propagation   electromagnetic environment  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o
Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego
Rocznik 2016
Tom R. 23, nr 12
Strony 266--268
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wilk-Jakubowski, J.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Katedra Systemów Informatycznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Polska, j.wilk@tu.kielce.pl
Bibliografia
1. Bem J., Satelitarne systemy radiodyfuzyjne. Systemy radiokomunikacji satelitarnej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
2. Bogucki J, Jarkowski J, Wielowieyska E., The influence of meteorological phenomena on modern satellite systems. Journal of telecommunications and information technology (JTIT) 2009, No 4.
3. Bogucki J, Wielowieyska E., Czynniki wpływające na bilans energetyczny łącza satelitarnego w zakresie fal milimetrowych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 2005, Nr 1-2.
4. Ciosmak J., Algorytm wyznaczania nieseparowalnych dwuwymiarowych zespołów filtrów dla potrzeb systemów transmultipleksacji. Przegląd Elektrotechniczny 2011, t. 87, zesz. 11.
5. COST Action IC0802 (European Cooperation in Science and Technology – Action IC0802), http://www.cost.eu/domains_ actions/ict/Actions/IC0802; http://www.tesa. prd.fr/cost/ict_poster_ ic0802.pdf
6. Ippolito L. J., Satellite communications. Systems engineering. Atmospheric effects, satellite link design and system performance. JohnWiley & Sons, Chichester 2008.
7. Leśnicki A, Rasiukiewicz M., Podstawy systemów horyzontowych linii radiowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983.
8. Marciniak M, Natarov D. M, Sauleau R, Nosich A. I., Effect of Periodicity in the Resonant Scattering of Light by Finite Sparse Configurations of Many Silver Nanowires. Plasmonics 2014, No 2.
9. Marciniak M, Wilk J., Wpływ szumów na propagację fal radiowych. Logistyka 2015, Nr 4.
10. Marek M., Wykorzystanie ekonometrycznego modelu klasycznej funkcji regresji liniowej do przeprowadzenia analiz ilościowych w naukach ekonomicznych. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. The Role of Informatics In Economic and Social Sciences. Innovations and Interdisciplinary Implications. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce 2013; wersja elektroniczna: http:// www.pi twin.edu.pl/artykuly-naukowe/badania-ilociowe/2171-wy korzystanie-ekonometrycznego-modelu-klasycznej-funkcji-reg resjiliniowej-do-przeprowadzenia-analiz-ilociowych-w-naukach ekonomicznych
11. Roddy D., Satellite communications. New York: McGraw-Hill, 2001.
12. Wilk J. Ł., Prognozowanie niezawodności systemów telekomunikacyjnych. Cyfrowe Sieci Teletransmisyjne. Kielce 2013 (instrukcja laboratoryjna nr 6-7).
13. Wilk J. Ł., The impact of radiowave polarization, frequency and rain intensity on the satellite signal reception in the area of Kielce city. TRANSCOM 2013. 10-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Proceedings, Section 3 – Information And Communication Technologies. EDIS-Žilina University publisher, Žilina 2013.
14. Wilk-Jakubowski G., Wpływ technologii informatyczno-komunikacyjnych na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce 2011; wersja elektroniczna: http://www.pitwin. edu.pl/artykuly-naukowe/nauki-humanistyczne-i-spoleczne/881 -wpyw-technologiiinformatyczno-komunikacyjnych-na-funkcjo nowanie-wspoczesnych-spoeczestw-
15. Zieliński R. J. Satelitarne sieci teleinformatyczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b12b7d4a-bcb2-4c5f-b915-505526ad2949
Identyfikatory