Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b1029e83-ec1c-4c53-b562-1e91a065841e

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Informatyczny system zarządzania eksploatacją maszyn rolniczych użytkowanych kampanijnie

Autorzy Szczyglak, P.  Napiórkowski, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN It system for managing the operation of agricultural machinery used in harvest campaigns
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeanalizowano pod względem funkcjonalnym, oprogramowanie narzędziowe wspomagające proces zarządzania gospodarstwem rolnym. Zidentyfikowano problematykę związaną z prognozowaniem zużycia paliwa w procesach agrotechnicznych. Opracowano algorytmy zużycia paliwa uwzględniające charakterystyki techniczne maszyn, uwarunkowania środowiskowe i właściwości procesów agrotechnicznych. Opracowane algorytmy zapisano cyfrowo w środowisku Delphi. Na podstawie wykonanego oprogramowania wygenerowano prognozy zużycia paliwa dla przykładowych procesów produkcyjnych.
EN This paper analyzes the functionality of a utility software program supporting the farm management process. The problems connected with predicting fuel consumption in agricultural processes are identified. Fuel consumption algorithms were developed taking into account the technical characteristics of machinery, environmental conditions and features of agricultural processes. The developed algorithms were recorded digitally in the Delphi environment. Fuel consumption predictions for production processes were generated based on the created software program.
Słowa kluczowe
PL informatyczne systemy zarządzania   eksploatacja maszyn rolniczych   gospodarstwa rolne  
EN management information systems   operation of agricultural machinery   farms  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 4
Strony 4101--4107
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Szczyglak, P.
  • Uniwersytet Warmińska-Mazurski w Olsztynie
autor Napiórkowski, J.
  • Uniwersytet Warmińska-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
[1] Cupiał M., Tabor S.: Program wspomagający ocenę inwestycji mechanizacyjnych „Dozem 2”, Inżynieria Rolnicza 6/2005, str. 91-96.
[2] Cupiał M.: Program wspomagający nawożenie mineralne „Nawozy 2”, Inżynieria Rolnicza 14/2005, str. 65-69.
[3] Cupiał M., Kuboń M.: Dobór środków transportowych dla gospodarstwa przy pomocy programu „Agregat-2”, Inżynieria Rolnicza 14/2005, str. 69-74.
[4] Cupiał M.: System wspomagania decyzji w gospodarstwie rolnym. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza 9(84)/2006.
[5] Cupiał M.: Zapotrzebowanie na programy komputerowe w rolnictwie na przykładzie gospodarstw województwa małopolskiego, Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008.
[6] Cupiał M., Kobuszewski M.: Optymalizacja wyposażenia technicznego wybranych gospodarstw przy pomocy programu OTR-7, Inżynieria Rolnicza 8(133)/2011, str. 69-74.
[7] Kozakiewicz J.: Informatyczny system zarządzania grupą maszyn w gospodarstwie rolnym, Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr inż. Piotra Szczyglaka, Olsztyn 2011.
[8] Kuczewski J.: Podstawy użytkowania maszyn w pracach polowych, PWRiL, Warszawa 1990.
[9] http://www.agrar-office.pl/.
[10] http://www.agroasystent.pl/.
[11] http://www.agrospot.pl/.
[12] http://www.bitfarma.pl/.
[13] http://www.cupial.mcpk.net/.
[14] http://www.doplaty.pl/agrosystem/.
[15] http://www.elmid.de/.
[16] http://www.iung.pulawy.pl/.
[17] Michalski R., Szczyglak P.: Model diagnostyczny pracy agregatu maszynowego, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Lublin 2001, s. 233-238.
[18] Cepый Г. Ф., Косилов Н. И. I inni: Зерноуборочные комбайны, ГРОПРОМИЗДАТ, Москва 1986.
[19] Szczyglak P., Szkolmowski R.: Model pokładowego układu kontroli stanu i funkcjonowania zespołów roboczych kombajnu zbożowego „Bizon”, Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Ryszarda Michalskiego, Olsztyn 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b1029e83-ec1c-4c53-b562-1e91a065841e
Identyfikatory