PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metody obliczeniowe wyznaczania izolacyjności akustycznej dwuwarstwowych przegród dźwiękoizolacyjnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Computational methods of sound insulation of two-layer sound insulating baffles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ograniczeniu nadmiernego poziomu hałasu, w szczególności na stanowiskach pracy, zastosowanie mają przegrody dźwiękoizolacyjne, które mogą być stosowane pojedynczo lub wykorzystywane jako element konstrukcyjny ścianek obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych. Znajomość parametrów akustycznych takich przegród jest bardzo przydatna na etapie projektowania lub prognozowania skuteczności rozwiązań przeciwhałasowych. W artykule przywołano wybrane metody obliczania izolacyjności akustycznej przegród pojedynczych, składających się z dwóch warstw materiałów o właściwościach dźwiękoizolacyjnych. Oprócz wykorzystania modelu prawa masy i komercyjnego oprogramowania, zaproponowano nowe podejście w obliczeniu izolacyjności pojedynczych przegród dwuwarstwowych niejednorodnych, polegające na modyfikacji dobrze znanego modelu Davy. Weryfikację metod obliczeniowych przeprowadzono na przykładzie sześciu płyt gumowo-metalowych, których izolacyjność akustyczna była wyznaczona w warunkach laboratoryjnych w ramach wcześniejszych badań.
EN
In reducing the excessive noise level, especially at workplaces, sound insulating baffles are used, which can be used individually or are used as a structural element of the wall of sound-absorbing andinsulatingenclosures. Knowledge of acoustic parameters of such baffles is very useful at the stage of designing or forecasting the effectiveness of anti-noise solutions. The paper presents selected methods of calculating acoustic insulation of single partitions, consisting of two layers of materials with sound insulating properties. In addition to using the mass law model and commercial software, a new approach has been proposed in calculating the insulation of single heterogeneous two layer baffles, consisting in the modification of the well-known Davy model. Verification of computational methods was carried out on the example of six number and metal plates, whose acoustic insulation was determined in laboratory conditions as part of earlier tests.
Rocznik
Tom
Strony
19--22
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Bibliografia
 • [1] ENGEL Z., ZAWIESKA, W. Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia [Noise and vibrations in work processes - sources, evaluation, hazards] CIOP-PIB, Warszawa 2010.
 • [2] SIKORA, J. Przegrody warstwowe stosowanew rozwiązaniach ograniczających hałas maszyn i urządzeń [Layered baffles in solutions restricting the noise of machinery and tools] Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka 2012,491,8:26-31.
 • [3] SIKORA, J., KOSAŁA, K. Rozwiązania ograniczające hałas uderzeniowy prasy mechanicznej [Solutions to reduce impast noise of mechanical press] Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2002,369,4:21-24.
 • [4] ENGEL Z., SIKORA, J. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne: podstawy projektowania i stosowania [Absoding-insulating sound covers: design and use basics] Wyd. AGH, Kraków 1998.
 • [5] MORZYŃSKI, L. KRUKOWICZ,T. Dwupłytowa struktura aktywna do ograniczania transmisji hałasu przez obudowy i przegrody dźwiękoizolacyjne [Double-layered active structure for reducing noise transmission through sound insulating barriers] Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka2017,553,10:24-28.
 • [6] SIKORA, J. Warstwy gumowe w rozwiązaniach zabezpieczeń wibroakustycznych [Rubber layers in vibroacoustic provisions] Wyd. AGH, Kraków 2011.
 • [7] Kosała, K. Calculation models for analyzing the sound insulating properties of homogeneous single baffles used in vibroacoustic protection. AppliedAcoustics 2019, 146:108-117.
 • [8] MAJKUT, L., OLSZEWSKI, R. Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród jednorodnych [Modelling the acoustic insulation of homogenous baffles] Autobusy. Eksploatacja i Testy 2018,12:553-556.
 • [9] KOSAŁA, K., MAJKUT, L., OLSZEWSKI, R. Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród Metodą Statystycznej Analizy Energii [Modelling the acoustic insulation of baffles with the use of the Statistical Analysis of Energy Method] Autobusy. Eksploatacja i Testy 2018,12:106-109.
 • [10] SADOWSKI, J. Podstawy izolacyjności akustycznej ustrojów [Basics of the acoustic insulation of sections] Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 • [11] NURZ J. Akustyka w budownictwie. PWN, Warszawa 2018.
 • [12] BIES, D.A., HANSEN, C.H. Engineering noise control, theory and practice. Spon. Press, London and New York 2009.
 • [13] Barron, R.F Industrial Noise Control andAcoustics. CRC Press, New York 2003.
 • [14] FASOLD,W., SONNTAG,W, and WINKLER, H. Bau und Raumakustik. Verlag Bauwesen, Berlin 1987.
 • [15] SIKORA, J. Wytyczne dla projektantów zabezpieczeń wibroakustycznych dotyczące możliwości stosowania nowego zestawu dźwiękochłonno-izolacyjnych przegród warstwowych [Guidelines to design of vibroacoustic provisions related to the possibility of the use of new sets of layered absorbing-insulating baffles] Wyd.AGH, Kraków 2013.
 • [16] PN-EN ISO 10140-2:2011.Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych.
 • [17] PN-EN ISO 717-1:2013-08.Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 • [18] MAJKUT, L. Analiza teoretyczna zjawiska koincydencji i częstości krytycznych paneli akustycznych [Theoretical analysis of the coincidence phenomenon and critical frequencies of acoustic panels] Autobusy. Eksploatacja i Testy 2018,12:549-552.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b0e7cbe3-087c-4e55-b945-134aabe9c470
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.