Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b0da3f5f-e56b-438c-9085-84186c510b24

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Utylizacja popiołów lotnych w niskokosztowe sorbenty

Autorzy Ściubidło, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Utilization of fly ash as low-cost adsorbents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono badania adsorpcji SO2 na sorbentach otrzymanych z popiołów lotnych. Celem badań było określenie parametrów adsorpcji SO2 na sorbentach stałych i zastosowanie tego procesu w doczyszczaniu spalin z SO2. Proponowana przez autora metoda doczyszczania pozwala nie tylko na doczyszczenie spalin przed utylizacją i skła-dowaniem CO2, ale również pozwala na zagospodarowanie odpadów z energetyki z korzyścią dla środowiska poprzez syntezę sorbentów z popiołów lotnych. Na bazie popiołów lotnych zostały otrzymane m.in. zeolity Na-A i Na-X, które następnie zostały użyte w procesie adsorpcji SO2. Zmiennymi parametrami procesu adsorpcji SO2 była temperatura i czas zarówno adsorpcji jak i wygrzewania próbek.
EN The article presents the adsorption of SO2 on sorbent obtained from fly ash. The purpose of the study is to determine the adsorption parameters of SO2 on solid sorbents and to apply this process for the purification of exhaust gas. A proposed method by the authors purifies exhaust gas before the utilization and storage of CO2 but allows the utilization of waste to the benefit for the environment through the synthesis of sorbents from fly ash . From fly ash were obtained zeolite Na-A and Na-X, which were used in the adsorption process of SO2. The variable parameters of the SO2 adsorption were the temperature and time of adsorption and annealing the samples.
Słowa kluczowe
PL SO2   sorbenty   popiół lotny   zeolit Na-A   Na-X  
EN SO2   sorbents   fly ash   zeolite Na-A   Na-X  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2017
Tom Nr 6
Strony 80--84
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ściubidło, A.
  • Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska , asciubidlo@is.pcz.czest.pl
Bibliografia
[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_pl.htm
[2] Ochrona Środowiska, 2016, GUS
[3] Rocznik Statystyczny, 2016, GUS
[4] Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.: Modyfikacja popiołów lotnych w materiałach zeolitowych. XI Międzynarodowa Konferencja Popioły z energetyki, Materiały Konferencyjne Zakopane, 2004, str.157-173,
[5] Sztekler D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.: Analiza własności chemicznych popiołów lotnych pod kątem syntezy zeolitu Na-A, Materiały Konferencyjne III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2009
[6] Ściubidło A., I. Majchrzak-Kucęba, W. Nowak: Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów Na-X, Materiały Konferencyjne III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2009
[7] Ściubidło A., Nowak W.. Majchrzak-Kucęba I.: Characterization of zeolites from polish fly ashes, Materiały Konferencyjne26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh, 20-23 September 2009
[8] Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Ściubidło A.: Sorbenty na bazie popiołów lotnych do wychwytywania CO2 po procesie spalania, Materiały Konferencyjne EuroCoalAsh, Warszawa 2008
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b0da3f5f-e56b-438c-9085-84186c510b24
Identyfikatory