Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b0bc4184-23e6-48ac-aef4-c4f93652ddc1

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Faktoring odwrotny – narzędzie poprawy płynności finansowej w górnictwie

Autorzy Sierpińska-Sawicz, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Reverse factoring – a tool for improving financial liquidity in the mining industry
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowane zostały takie zagadnienia, jak istota faktoringu odwrotnego, koszty oraz korzyści jego wykorzystania w górnictwie. Do podstawowych z nich należy poprawa płynności finansowej zarówno dostawców, jak i odbiorców produktów i usług, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, poprawa relacji handlowych między kontrahentami, zapewnienie dodatkowego finansowania bieżącej działalności. Ułatwia to firmom korzystanie z kredytów na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. Koszty związane z faktoringiem odwrotnym mogą zostać pokryte opustami cenowymi za płatność gotówkową lub przyśpieszenie płatności faktur w relacji do przyjętego terminu. Dodatkową korzyścią jest unikanie płacenia karnych odsetek za niedotrzymanie terminów płatności faktur. W praktyce korzyści korzystania z faktoringu mogą przewyższyć koszty z nim związane. Zależy to od ryzyka związanego z sytuacją finansową przedsiębiorstwa korzystającego z usługi.
EN This paper presents the issue of reverse factoring, its costs and benefits for the mining industry. The fundamental advantage is the improvement of liquidity for both the suppliers and receivers of goods and services. It also improves safety of turnover, enhances trading relations among contractors as well as secures financing of the operating activity. This enables the companies to finance their development ventures. The cost of reverse factoring can be offset by price discounts granted for cash payment or invoice payments prior to the due date. Avoiding interest on overdue liabilities payments is an additional advantage. In practice, the benefits of reverse factoring may exceed its total costs. However, it depends on the risk related to the financial situation of the company which takes advantage of the financial product.
Słowa kluczowe
PL faktoring odwrotny   koszty i korzyści faktoringu odwrotnego  
EN reverse factoring   costs and benefits of reverse factoring  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 151--154
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Sierpińska-Sawicz, A.
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
1. Kreczmańska-Gigol K.: Przelew wierzytelności, faktoring, forfaiting. (W) Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa (red.) K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010, s. 148÷150.
2. Kunicki S.: Faktoring odwrotny sposobem na zatory płatnicze w przedsiębiorstwie, Dziennik Gazeta Prawna z 26 lutego 2013.
3. Ostrowska K.: Poprawia płynność i relacje między kontrahentami, Rzeczpospolita 6 grudnia 2012 dodatek Usługi finansowe.
4. Sieradzka K.: Faktoring jako finansowy instrument współczesnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr , s. 489÷499.
5. Żelazek K: Rabaty za szybką płatność, „Rzeczpospolita” 3 grudnia 2012
6. www.bzwbk.pl
7. www.faktoring.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b0bc4184-23e6-48ac-aef4-c4f93652ddc1
Identyfikatory