PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przenośne analizatory i mierniki w instalacjach

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W technice grzewczej ważna jest kontrola prawidłowego działania urządzeń i instalacji. Wykonawcy i serwisanci muszą mieć możliwość dokonania „tu i teraz" szybkich i wiarygodnych pomiarów parametrów, pozwalających na ocenę pracy czy wychwycenie i lokalizację usterek. Niezbędnym elementem wyposażenia instalatorów są m.in. przenośne mierniki.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
37--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Materiały firm: Afriso, MRU, Pascal, Testo, Vaillant, Viessmann.
 • 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2018, poz. 2221).
 • 3. PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
 • 4. PN-EN 303-5:2019 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
 • 5. PN-EN 50379-2 Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń grzewczych. Część 2: Wymagania funkcjonalne dotyczące przyrządów stosowanych podczas regulowanych prawem inspekcji i oceny.
 • 6. PN-EN 50379-3 Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń grzewczych. Część 3: Wymagania funkcjonalne dotyczące przyrządów stosowanych podczas nieregulowanej prawem obsługi urządzeń grzewczych spalających gaz.
 • 7. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (Dz. Urz. UE L 193/43 z 21.07.2015).
 • 8. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE 1 193/100 z 21.07.2015).
 • 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań kotłów na paliwo stałe (Dz. U. 2017, poz. 1690, z późn. zm.).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz. U. 2017, poz. 2410).
 • 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia roz¬porządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150/195 z 20.05.2014).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b0b9fff6-de04-4443-a9be-c93ac09d9b30
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.