PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania zespołów krzywych wzbogacalności do oceny właściwości koksowniczych koncentratów węgli kamiennych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Possibilities of use of beneficiation capacity curve sets for the assessment of coking properties of hard coal concentrates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości wykorzystania tradycyjnych metod oceny procesu wzbogacania węgli, jakimi są krzywe wzbogacalności, do szerszej analizy właściwości fizykochemicznych węgli koksowych. Ocena ta oprócz zawartości popiołu i siarki całkowitej obejmuje: zawartość części lotnych, chlor, fosfor, niektóre składniki tlenkowe popiołu - Na2O i K2O, zawartość wybranych składników petrograficznych oraz parametry charakteryzujące właściwości koksotwórcze: zdolność spiekania, wskaźnik wolnego wydymania oraz dylatację. Wiedza na ten temat może być pomocna przy optymalizacji procesu doboru węgli do procesu koksowania.
EN
The investigations carried out aimed at the determination of possibilities of use of traditional methods of coal beneficiation process assessment, which constitute beneficiation capacity curves, for a broader analysis of physicochemical properties of coking coals. This assessment apart from the content of ash and total sulphur comprises: volatile matter content, chlorine, phosphorus, some oxide components of ash – Na2O and K2O, content of selected petrographic components and parameters characterising coke-forming properties: caking property, swelling index and dilatation. The knowledge regarding this subject can be helpful with respect to the optimisation of the process of coal selection for the coking process.
Czasopismo
Rocznik
Strony
129--134
Opis fizyczny
Bibliogr. 41 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Kuszewska K.: Wstępna ocena przydatności węgli kamiennych DZW w kokso- i karbochemii w świetle badań petrograficznych. Kwartalnik Geologiczny 1982, nr 26, s. 71÷89.
 • 2. Blaschke W., Górska L., Mokrzycki E., Suwała W.: Parametry jakościowe oraz kierunki wykorzystania węgli kamiennych. Materiały Konferencji n.t. Problemy badań węgla w pracach geologiczno-złożowych w aspekcie nowych technologii jego utylizacji. Jaworze 1984, s. 13÷23.
 • 3. Róg L.: Budowa petrograficzna oraz własności frakcji gęstościowych wydzielonych z węgli kamiennych i antracytu. Prace Naukowe GIG 1998, nr 830.
 • 4. Róg L.: Ocena wpływu zmienności składu petrograficznego na właściwości chemiczno-fizyczne frakcji o różnej gęstości wydzielonych z węgli typów 31.1, 32.2, 33, 34.2, 35.1 i 36. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1999, Seria: Górnictwo, z. 243, s. 111÷126.
 • 5. Sztaba K., Blaschke Z.: O podstawowych jakościach węgla w programie dostosowania górnictwa węglowego do warunków uwarunkowaniach podnoszenia jakości koncentratów węglowych. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt: Poprawa gospodarki rynkowej. Prace Naukowe GIG 1996, Seria: Konferencje, nr 12, s. 261÷276.
 • 6. Blaschke Z., Blaschke W.: Ocena celowości wzbogacania węgla na potrzeby energetyki w samodzielnych zakładach przeróbczych. Wydawnictwo IGSMiE PAN 2003, Studia, Rozprawy, Monografie, nr 116.
 • 7. Ozga-Blaszke U.: Struktura krajowej produkcji koksu na tle trendów w gospodarce światowej. Wydawnictwo PAN 2008 Kraków.
 • 8. Róg L.: Możliwości wykorzystania zespołów krzywych wzbogacalności do oceny właściwości fizykochemicznych koncentratów węgli kamiennych. Przegląd Górniczy 2009, nr 7-8, s. 96÷109.
 • 9. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Część I. Wyd. Śląsk 1982, s. 428÷441.
 • 10. Blaschke W.: Przeróbka węgla kamiennego – wzbogacanie grawitacyjne. Wyd. IGSMiE PAN 2009 Kraków.
 • 11. Simmersbach O.: Die Trenbarkeit der organischen Gemengteile einer Steinkohle nach dem spezifischen Gewicht. Glückauf 1921, nr 46/47, s. 3÷14.
 • 12. Kamniewa A. I., Ammosowa J. A., Misserle P. E.: Opyt primienienija supercientrifugi S-100 dla frakcjonirowanija uglej. Ugol 1964, nr 5, s. 60÷63.
 • 13. Alajew G.P.: Razdielenije ugolnowo wieszczestwa na mikrokomponenty metodą centrobieżnoj separacji. Chimija i Technologia Topliv i Masieł 1962, nr 3, s. 31÷36.
 • 14. Dyrkacz G. R., Horwitz E. P.: Separation of coal macerals. Fuel 1982, nr 61, s. 3÷12.
 • 15. Dyrkacz G. R., Blomquist C. A. A., Ruscic L.: High resolution density separation coal macerals. Fuel 1984, nr 63, s. 1367÷1373.
 • 16. Dyrkacz G. R., Crary R., Blomquist C. A. A.: Chemical variations in coal macerals separatet by density gradient centrifugation. Fuel 1984, nr 63, s. 1166÷1173.
 • 17. Crelling J. C.: Targenting single coal macerals with density gradient centrifugation experiments. American Chemical Society 1994, nr 39, s. 2209÷2214.
 • 18. Crelling J. C.: Review of some recent research on the combustion properties of coal macerals. American Chemical Society 1994, nr 39, s. 13÷17.
 • 19. Ammosow I. I.: Razdjelenije w tjażołych żidkostiach kak metod charakteristiki kaczestwa iskopajemych uglej. Chimija i genezis twierdych gorjuczich iskopajemych, Izdatielstwo AN-CCCP 1953.
 • 20. Ammosow I. I., Prianisznikow W. K.: Ocjenka obogatomosti uglej po petrograficzeskim osobiennostiach. Rozwitie i Ochr. Niedr 1960, nr 10.
 • 21. Hanak B.: Charakterystyka petrograficzna węgli koksowych z kopalni Moszczenica dla określenia ich wzbogacalności. Prace Geologiczne PAN 1983, nr 127.
 • 22. Róg L.: Budowa petrograficzna oraz własności frakcji gęstościowych wydzielonych z węgli kamiennych i antracytu. Prace Naukowe GIG 1998, nr 830.
 • 23. Róg L.: Ocena wpływu zmienności składu petrograficznego na właściwości chemiczno-fizyczne frakcji o różnej gęstości wydzielonych z węgli typów 31.1, 32.2, 33, 34.2, 35.1 i 36. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1999, Seria: Górnictwo, z. 243, s. 111÷126.
 • 24. Róg L.: Promieniotwórczość naturalna węgli kamiennych i frakcji gęstościowych węgla o zróżnicowanej budowie petrograficznej i chemicznej. Prace Naukowe GIG 2005, Kwartalnik Górnictwo i Środowisko, nr 3, s. 81÷102.
 • 25. Jasieńko S., Róg L.: Petrographic constitution, physical, chemical and technological properties of the fractions separated from flame coal and gas flame coal using enrichment in heavy liquids. International Conference on Coal Science, Banff, Alberta, Canada, Conference proceedings 1993, Vol I, s. 377÷380.
 • 26. Jasieńko S., Róg L.: Petrographic constitution, physical, chemical and technological properties of the fractions isolated from gas-coking and orthocoking coal by the method of separation in heavy liquids. New Trednds in Coal Preparation Technologies and Equipment Proceedings of the 12th International Coal Preparation Congress, Cracow, Poland 1994, s. 353÷361.
 • 27. Jasieńko S., Róg L.: Petrographic constitution, physical, chemical and technological properties of the fractions isolated from metacoking and semicoking coal by the method of separation in heavy liquids. Coal Science and Technology 1995, nr 24, Coal Science-proceedings of Eighth International Conference on Coal Science, Vol I, Oviedo Spain,
 • s. 263÷266.
 • 28. Blaschke W.: Krzywe charakterystyki cieplnej węgla energetycznego. Biuletyn Zagadnień Przeróbki Mechanicznej Węgla SEPARATOR 1970, nr 3, s. 1÷9.
 • 29. Blaschke S.: Metoda kompleksowej oceny przydatności energetycznej węgli zasiarczonych. Zeszyty Naukowe AGH 1975, Górnictwo, nr 473, z. 66.
 • 30. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Część I. Wyd. Śląsk 1982, s. 428÷441.
 • 31. PN-G-97002:1982 Węgiel kamienny – Typy.
 • 32. PN-G-04502:1990 Węgiel kamienny i brunatny – Metody pobierania i przygotowania próbek do badań laboratoryjnych
 • 33. PN-G-04511:1980 Paliwa stałe – Oznaczanie wilgoci analitycznej
 • 34. PN-ISO 1171:2002 Paliwa stałe – Oznaczanie popiołu
 • 35. PN-G-04584:2001 Paliwa stałe – Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami
 • 36. PN-ISO 587:2000 Paliwa stałe – Oznaczanie zawartości chloru
 • 37. PN-G-04516:1998 Paliwa stałe – Oznaczanie zawartości części lotnych metodą wagową
 • 38. PN-G-04518:1981 Węgiel kamienny – Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi
 • 39. PN-G-04517:1981 Węgiel kamienny – Oznaczanie wskaźników dylatometrycznych
 • 40. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
 • 41. PN-ISO 7404-4:2006 Metody analizy petrograficznej węgla kamiennego (bitumicznego) i antracytu. Część 4: Metoda oznaczania składu mikrolitotypu, karbominerytu i milerytu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b084b422-c88b-4bd9-aaee-00297a4b26bc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.