Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b06fd544-26e5-48b1-b15c-14f52b52be92

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Conditions of oversize cargo transport

Autorzy Macioszek, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The transport of oversize cargo is distinguished by its specificity on the market of transport services. Specialised equipment is required for its implementation, and the number of people involved in the transport process itself is much higher than in the case of classic road transport. This paper presents the conditions related to the transport of oversize loads, characterised basic types of oversized cargo with the indication of the required documents related to the transport of this type of cargo. The method of preparation and organisation of oversize cargo transportation, as well as conditions of piloting vehicles with oversize cargoes, also are described.
Słowa kluczowe
PL transport   ładunek ponadgabarytowy  
EN transport   oversize cargo  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2019
Tom z. 102
Strony 109--117
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor Macioszek, E.
Bibliografia
1. Ambroziak Tomasz, Dariusz Pyza. 2011. „Problematyka wykorzystania różnych form transportu w aspekcie zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej”. Logistyka 4: 33-42. ISSN 1231-5478. [In Polish: “Problems of using various forms of transport in the aspect of sustainable development of transport infrastructure”].
2. Brandt Jakub. 2015. „Przewozy ponadgabarytowe”. Available at: http://logistyka.blox.pl/2015/02/Przewozy-ponadgabarytowe.html.
3. Christowa - Dobrowolska Maria. 2011. „Logistyka i technika transportu ładunków nienormatywnych drogą wodną”. Logistyka 5: 468-473. ISSN 1231-5478. [In Polish: „Logistics and technique of transporting non-standard loads by water”].
4. Dedík Milan, Jozef Gašparík, Zdenka Záhumenská, Vladimír Ľupták, Zdeněk Hřebíček. 2018. “Proposal of the measures to increase the competitiveness of rail freight transport in the EU”. Nase More 65(4): 202-207.
5. Dyczkowska Jolanta. 2011. „Śródlądowy transport wodny a zintegrowany system logistyczny”. Logistyka 2: 119-128. ISSN 1231-5478. [In Polish: „Inland water transport an integrated logistics system”].
6. Jacyna Marianna, Piotr Golebiowski, Emilian Szczepanski. 2015. „City transport service model taking into account different means of transport”. 9th International Scientific Conference on Transport Means. Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, October 22-23, 2015. Transport Means - Proceedings of the International Conference. 2015. P. 160-168.
7. Jacyna Marianna, Mariusz Izdebski, Emilian Szczepanski, Pawel Golda. 2018. “The task assignment of vehicles for a production company”. Symmetry 10(11). Article Number: 551.
8. Jacyna Marianna, Mariusz Wasiak. 2015. „Multicriteria decision support in designing transport systems”. 15th International Conference on Transport Systems Telematics (TST). Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland. April 15-17, 2015. Tools of Transport Telematics. Communications in Computer and Information Science 531: 11-23.
9. Jacyna-Golda Ilona, Mariusz Izdebski, Emilian Szczepanski. 2016. “Assessment of the method effectiveness for choosing the location of warehouses in the supply network”. 16th International Conference on Transport Systems Telematics (TST). Katowice Ustron, Poland. March 16-19, 2016. Challenge of Transport Telematics, TST 2016. Communications in Computer and Information Science 640: 84-97.
10. Kancelaria Sejmu RP: Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Dz.U. 2001 nr. 125, poz. 1371. [In Polish: The office of the Polish Parliament: The act of 6 of September 2001 on road transport. Dz.U. 2001 No. 125, item 1371].
11. Kancelaria Sejmu RP: Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku z późniejszymi zmianami o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr. 14, poz. 60. [In Polish: The office of the Polish Parliament: The act of 21 of March 1985 with later changes on public roads. Dz.U. 1985, No. 14, item 60].
12. Kancelaria Sejmu RP: Ustawa z dnia 18 września 2001 roku: Kodeks Morski. Dz.U. 2001 nr. 138, poz. 1545. [In Polish: The chancellery of the Sejm of the Republic of Poland: The Act of 18 of September 2001: The Maritime Code. Dz.U. 2001 No 138, issue 1545].
13. Kancelaria Sejmu RP: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze. Dz.U. 2002 nr 130, poz. 1112. [In Polish: The chancellery of the Sejm of the Republic of Poland: The Act of 3 of July 2002: The Aviation Law. Dz.U. 2002 No 130, issue 1112].
14. Krile Srećko, Darijo Mišković. 2018. “Optimal use of container ships for servicing among small ports”. Nase More 65(1): 18-23.
15. Minister Infrastruktury RP: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. Dz.U. 2003 nr. 212, poz. 2072. [In Polish: Minister of Infrastructure of the Republic of Poland: Regulation of the Minister of Infrastructure of 28 April 2003 on shipping regulations on inland waterways. Dz.U. 2003 No 212, issue 2072].
16. Minister Infrastruktury RP: Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz.U. 2003 nr. 32, poz. 262 z późn. zm. [In Polish: Minister of Infrastructure of the Republic of Poland: Regulation of the Minister of Infrastructure of 31 of December 2002 regarding the technical conditions of vehicles and the scope of their necessary equipment. Dz.U. 2003 No. 32, item 262 with later changes].
17. Minister Infrastruktury RP: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Dz.U. 2004 nr. 267, poz. 2660. [In Polish: Minister of Infrastructure of the Republic of Poland: Regulation of the Minister of Infrastructure of 16 December 2004 on detailed conditions and procedure for issuing permits for passage of non-normative vehicles. Dz.U. 2004 No. 267, issue 2660].
18. Minister Infrastruktury RP: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż. Dz.U. 2004 nr. 110, poz. 1165. [In Polish: Minister of Infrastructure of the Republic of Poland: Regulation of the Minister of Infrastructure of 26 April 2004 on vehicles performing pilotage. Dz.U. 2004 No. 110, issue 1165].
19. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie kontroli ruchu drogowego. Dz.U. 2002 nr 14, poz. 144. [In Polish: Minister of the Interior and Administration: Regulation of 30 December 2002 on road traffic control. Dz.U. 2002 No 14, issue 144].
20. Minister Transportu: Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją. Dz.U. 2006 nr 108, poz. 746. [In Polish: Minister of Transport: Regulation of the Minister of Transport of 7 of June 2006 on the type and conditions of transport of things that may cause transport difficulties on the railway transport. Dz.U. 2006 No 108, issue 746].
21. Minister Infrastruktury RP: Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1986 roku w sprawie zasad organów właściwych oraz trybu ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach przekraczających dopuszczalne normy dla przejazdu pojazdów nienormatywnych. Dz.U. 1986 nr. 27, poz. 133. [In Polish: Minister of Infrastructure of the Republic of Poland: Regulation of the Minister of Infrastructure of 28 June 1986 on the principles of the competent authorities and the procedure for determining the costs associated with defining the route and adopting road sections for the transport of goods with a weight and dimensions exceeding the permissible norms for the passage of non-normative vehicles. Dz.U. 1986 No. 27, issue 133].
22. Neider Janusz. 2012 Transport Międzynarodowy. Warsaw: Polish Economic Publisher. ISBN: 978-83-208-2191-8. [In Polish: International Transport].
23. Directive 2002/7/EC ff the European Parliament And Of The Council of 18 February 2002 amending Council Directive 96/53/EC laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic. Official Journal of the European Communities 9.3.2002.
24. PKP LHS Spółka z.o.o. Regulamin przewozu przesyłek towarowych (RPT). Załącznik do Uchwały nr 634/2011 Zarządu PKP LHS sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2011. [In Polish: PKP LHS Spółka z o.o. Regulations for the carriage of cargo shipments (RPT). Annex to Resolution No 634/2011 of the Management Board of PKP LHS sp. z o.o. from 30 of December 2011].
25. Rada Ministrów RP: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie opłat drogowych. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 60. [In Polish: The Council of Ministers of the Republic of Poland: Regulation of the Council of Ministers of 15 January 2002 on road tolls. Dz.U. 2002 No 8, issue 60].
26. Waniek Anna. 2012. Transport wielkogabarytowy. Poznań: Higher School of Logistics. [In Polish: Transportation of large size].
27. Wielka Encyklopedia PWN. Warsaw 2005. ISBN:830-1-1436-22. [In Polish: The great Encyclopedia of PWN].
28. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. „Jakie powinienem posiadać dokumenty do kontroli wykonując przewóz drogowy”. [In Polish: Provincial Inspectorate of Road Transport. „Which documents should I have to check when carrying out road transport”]. Available at: https://www.witdpoznan.pl/jakie-powinienem-posiadac-dokumenty-do-kontroli-wykonujac-przewoz-drogowy,301.html.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b06fd544-26e5-48b1-b15c-14f52b52be92
Identyfikatory
DOI 10.20858/sjsutst.2019.102.9