Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b0646530-9015-4974-8279-f752124831d5

Czasopismo

LogForum

Tytuł artykułu

Efficiency estimation of processes in supply

Autorzy Tereshkina, T. 
Treść / Zawartość http://www.logforum.net/
Warianty tytułu
PL Ocena efektywności procesów w zarządzaniu łańcuchem dostaw w produkcji celulozy i papieru
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The identification of the impact of complex content characteristics on the effectiveness of supply chains cannot be conducted without a thorough analysis of logistical costs. Pulp and paper industry offers a large variety of products and thus has some specifics of manufacturing. It is characterized by high capital intensity and materials consumption, sophisticated technology and machinery processes domination, and producing a large number of by-products. Methods: The method of efficiency calculation of logistical processes is used. It is based on the analysis of the logistical cycle parts duration. The logistical cycle duration is divided into periods depending on their increasing or not increasing of the value for the consumer. The analysis of fixed and variable logistic costs in main functional logistic spheres is carried out and the logistic costs influence on operational and financial leverages is estimated. Results and conclusions: Using the approaches offered to evaluate the effectiveness of logistical processes, the method of calculation logistic leverage and analysis of logistic costs will allow passing on to the definition of given result in the supply chain and to the quantitative evaluation of the total value for the consumer.
PL Identyfikacja wpływu złożonych charakterystyk na efektywność łańcucha dostaw nie może być przeprowadzona bez dogłębnej analizy kosztów logistycznych. Przemysł drzewny i papierniczy charakteryzuje się dużą ilością oferowanych wyrobów oraz pewną specyfiką produkcji. Charakteryzuje się on wysoką kapitałochłonnością oraz dużym zużyciem materiałów, skomplikowaną technologią oraz dużą ilością produktów ubocznych. Metody: Przedstawiono metodę obliczania efektywności procesów logistycznych, opartą na analizie czasu trwania logistycznych części cyklu. Logistyczny czas trwania cyklu został podzielony na okresy w zależności od ich udziału w zwiększaniu lub nie zwiększaniu wartości konsumenckiej. Wykonano analizę stałych i zmiennych kosztów logistycznych w głównych funkcjonalnych obszarach logistyki oraz zdefiniowano wpływ kosztów logistycznych na dźwignie operacyjne i finansowe. Wyniki i wnioski: Zastosowanie metody proponowanej do obliczania efektywności procesów logistycznych, metody obliczania dźwigni logistycznej oraz analizy kosztów logistycznych pozwala na ocenę uzyskanych wyników dla łańcucha dostaw oraz na ilościową ocenę całkowitej wartości konsumenckiej.
Słowa kluczowe
PL koszty logistyki   dźwignia finansowa   zarządzanie łańcuchem dostaw   produkcja papieru i celulozy  
EN supply chain management   financial leverage  
Wydawca Wyższa Szkoła Logistyki
Czasopismo LogForum
Rocznik 2011
Tom Vol. 7, no. 4
Strony 67--73
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Tereshkina, T.
  • St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers, St. Petersburg, Russia
Bibliografia
Hämäläinen E., Tapaninen U., 2011, Accurancy of forecasting in A Nordic paper mill's supply chain: A case study. Norsk Geugrafisk Tidsskrift, Norwegian Journal of Geugraphy, 65, 2, 2011.
Hong S., Choi Y., Kim K., Kang J., Oh G., Hur T., 2001, Material flow analysis of paper in Korea. Part I. Data calculation model from the flow relationships between paper products. Resources, Conservation and Recycling, 55, 12, 1206-1213.
Khanduja R., Tewari P.C., Chauhan R.S., 2011, Performance modelling and optimization for the stock preparation unit of a paper plant using genetic algorithm, International Journal of Quality & Reliability Management, 28, 6, 688-703.
Pati R.K., Vrat P., 2010, Economic paper blending optimization model with competing materials, Management of Environmental Quality: An International Journal, 21, 5, 602-617.
Tereshkina T.R., 2009, Value-oriented concept of mezologistic systems management: theory and methodology, mechanisms of realization, St. Petersburg, 312.
Kristofer M., 2004, Logistics and supply chain management/under edition of Lukinsky V.S.- St. Petersburg: Piter, 316.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b0646530-9015-4974-8279-f752124831d5
Identyfikatory