Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b05bbc47-cb76-4a71-8d91-211cf65d8310

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. S

Tytuł artykułu

Trace elements in mediterranean mussels Mytilus galloprovincialis from the South African West Coast

Autorzy Bezuidenhout, J.  Dames, N.  Botha, A.  Goryainova, Z. I.  Dmitry, P. D.  Frontasyeva, M. V. 
Treść / Zawartość http://content.sciendo.com/view/journals/eces/eces-overview.xml
Warianty tytułu
PL Pierwiastki śladowe w śródziemnomorskich małżach Mytilus galloprovincialis z Południowego Wybrzeża Afryki Zachodniej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Invasive bivalve molluscs, Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) were used as sentinel biomonitors of pollution by inorganic contaminants in Saldanha Bay and the Langebaan Lagoon area of South Africa. Two complementary analytical techniques, ICP-MS and NAA, allowed for determination of concentrations of 31 major and trace elements including heavy metals and arsenic in the soft tissues of the mussels. Distinct seasonal patterns were found in the dynamics of these concentrations, with the mussels accumulating much more trace elements in winter than in the summer. In general, the mussels that grew naturally also demonstrated higher concentrations of As, Cd, Fe, Hg and Zn than those that were farmed. Fe showed the highest levels with a maximum concentration of 444 mg/kg followed by Zn with a maximum of 228 mg/kg. The concentrations of Mn and Pb were significantly higher in the Port of Saldanha close to the jetty where ores containing these metals are loaded in comparison with the other sampling sites. It was concluded that bivalve molluscs present themselves as effective biomonitors when assessing marine aquatic pollution by inorganic contaminants in the Saldanha Bay region.
PL Inwazyjne małże śródziemnomorskie (Mytilus galloprovincialis) zostały wykorzystane jako biomonitor zanieczyszczenia związkami nieorganicznymi w Zatoce Saldanha i okolicy laguny Langebaan w Południowej Afryce. Dwie uzupełniające się techniki analityczne, ICP-MS i NAA, pozwoliły na określenie stężenia 31 głównych i śladowych pierwiastków, w tym metali ciężkich i arsenu w tkankach miękkich małży. Stwierdzono wyraźne sezonowe zmiany wartości stężeń analitów w małżach, które gromadzą o wiele więcej pierwiastków śladowych w zimie niż w lecie. Na ogół w małżach dzikich obserwowano większe stężenie As, Cd, Hg, Fe i Zn niż w hodowlanych. Wśród oznaczonych pierwiastków największe stężenie osiągnęło Fe, z maksymalnym stężeniem 444 mg/kg, a następnie cynk z maksimum 228 mg/kg. W porównaniu do innych miejsc pobierania próbek, stężenia Mn i Pb były istotnie większe w pobliżu molo w porcie Saldanha, gdzie są załadowywane rudy zawierające te metale. Stwierdzono, że małże są skutecznym biomonitorem zanieczyszczenia związkami nieorganicznymi morskiego środowiska wodnego w regionie Zatoki Saldanha.
Słowa kluczowe
PL biomonitoring   spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie   metale ciężkie   pierwiastki śladowe   neutronowa analiza aktywacyjna   małże   Mytilus galloprovincialis   region Zatoki Saldanha  
EN Inductivity Coupled Plasma-Mass spectrometry   heavy metals   trace elements   neutron activation analysis   bivalve molluscs   Mytilus galloprovincialis   Saldanha Bay area  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. S
Rocznik 2015
Tom Vol. 22, nr 4
Strony 489--498
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., wykr., rys.
Twórcy
autor Bezuidenhout, J.
  • School for Science and Technology, Faculty of Military Science, Stellenbosch University, South Africa, phone +27 22 702 31 39, fax +27 22 702 30 60, jab@ma2.sun.ac.za
autor Dames, N.
  • Department of Microbiology, Stellenbosch University, South Africa, phone +27 21 808 58 56, fax +27 21 808 58 46, abo@sun.ac.za
autor Botha, A.
  • Department of Microbiology, Stellenbosch University, South Africa, phone +27 21 808 58 56, fax +27 21 808 58 46
autor Goryainova, Z. I.
  • Sector of Neutron Activation Analysis and Applied Research, Division of Nuclear Physics, Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, str. Joliot Curie, 6, 141980, Dubna, Moscow Region, Russian Federation, phone +74 96 216 56 09; fax +74 96 216 50 85, zoyag2012@gmail.com
autor Dmitry, P. D.
  • I.D. Papanin Institute of the Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences, 152742, Borok, Yaroslavl’ Region, Russian Federation, phone/fax +7(48547)24042, dpavlov.sr@gmail.com
autor Frontasyeva, M. V.
  • Sector of Neutron Activation Analysis and Applied Research, Division of Nuclear Physics, Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, str. Joliot Curie, 6, 141980, Dubna, Moscow Region, Russian Federation, phone +74 96 216 56 09; fax +74 96 216 50 85, marina@nf.jinr.ru
Bibliografia
[1] Saldanha Bay IDZ Feasibility Study. Wesgro; 2011. http://wesgro.co.za/docs/SBIDZ_Feasibility_Study_Report_Rev_1.pdf.
[2] State of Saldanha Bay and Langebaan Lagoon 2015 by the Saldanha Bay Water Quality Trust. Anchor Environment Consultant Report No. 1642/1. http://www.anchorenvironmental.co.za/Documents/Pdfs/.
[3] Goldberg E. The mussel watch - a first step in global marine monitoring. Marine Pollut Bull. 1975;6,7:111-123. DOI: 10.1016/0025-326X(75)90271-4.
[4] Farrington JW, Goldberg ED, Risebrough RW, Martin JH, Bowen VT. “Mussel Watch” 1976-1978: an overview of the trace-metal, DDE, PCB, hydrocarbon and artificial radionuclide data. Environ Sci Technol. 1983;17(8):490-496. DOI: 10.1021/es00114a010.
[5] Sparks C, Odendaal J, Snyman R. An analysis of historical Mussel Watch Programme data from the west coast of the Cape Peninsula, Cape Town. Marine Pollution Bulletin. 2014;87:374-380. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2014.07.047.
[6] Robinson TB, Griffiths CL. Invasion of Langebaan Lagoon, South Africa, by Mytilus galloprovincialis - effects on natural communities. African Zool. 2002;37(2):151-158. DOI: 10.2989/18142320509504088. http://planet.botany.uwc.ac.za/nisl/invasives/refs/robinson et al. 2005.pdf.
[7] Hanekom N, Nel P. Invasion of Sandflats in Langebaan Lagoon, South Africa, by the alien mussel Mytilus galloprovincialis: Size, composition and decline of the populations. African Zool. 2002;37(2):197-208. http://reference.sabinet.co.za/document/EJC17835.
[8] Kawamoto K, Takada J, Tanaka Y, Akaboshi M. Determination of rare earth and other elements in standard samples by ICP-MS and activation analysis. J Radioanal Nucl Chem. 1999;242:527-530. DOI: 10.1007/BF02345586.
[9] Frontasyeva MV. Phys Particl Nuclei. 2011;42(2):332-378. DOI: 10.1134/S1063779611020043.
[10] Eisler R. Trace Metal Concentrations in Marine Organisms. New York: Pergamon Press; 1981. DOI: 10.4319/lo.1983.28.3.0600.
[11] Government Notice No. R. 1518 of 9 September 1994. South Africa; 1994. http://www.enviroleg.co.za/acts/Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants/REGS/.
[12] Van Erkom Schurink C, Griffiths CL. A comparison of reproductive cycles and reproductive output in four southern African mussel species. Marine Ecol Progr Serie. 1991;76:123-134. DOI: 10.3354/meps076123.
[13] Pavlov DF, Bezuidenhout J, Frontasyeva MV, Goryainova ZI. Differences in trace element content between non-indigenous farmed and invasive bivalve mollusks of the South African Coast. Amer J Analyt Chem. 2015;6:886-897. DOI: 10.4236/ajac.2015.611084.
[14] Giarratano E, Duarte CA, Amin OA. Biomarkers and metal bioaccumulation in mussels transplanted to coastal waters of the Beagle Channel. Ecotoxicol Environ Saf. 2010;73:270-279. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2009.10.009.
[15] Kumba Iron Ore, Anglo American, official website (October 2015). http://www.angloamericankumba.com/our-business/logistics.aspx.
[16] Iron Oxide Relationship to Staining Study, Transnet Port Terminals - Saldanha Port, Report by WSP Environmental;2015. https://www.wspgroup.com/Globaln/WSP_Africa/.
[17] Marine and coastal resources report of the South African Department of Environment. October 2015. https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/part2_marineand_coastal_resources.pdf.
[18] Coastal Zone Report of the Western Cape Government. October 2015. https://www.westerncape.gov.za/text/2005/12/06_soer_coastal_optimised.pdf.
[19] Cantillo AY. Comparison of results of Mussel Watch Programs of the United States and France with worldwide mussel watch studies. Marine Pollut Bull. 1998;36(9):712-717. DOI: 10.1016/S0025-326X(98)00049-6.
[20] Phillips DJH. The use of biological indicator organisms to monitor trace metal pollution in marine and estuarine environments - a review. Environ Pollut. 1977;13:281-317. DOI: 10.1016/0013-9327(77)90047-7.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b05bbc47-cb76-4a71-8d91-211cf65d8310
Identyfikatory
DOI 10.1515/eces-2015-0028