Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b00954dc-552e-42e7-a1ca-aa4c04c24ab3

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Ocena porównawcza emisji zanieczyszczeń spalin autobusów: zasilanego CNG i olejem napędowym

Autorzy Merkisz, J.  Pielecha, J.  Gis, W.  Gis, M.  Jasiński, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparative assessment of exhaust emission buses: powered CNG and Diesel
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł odnosi się do badań emisji zanieczyszczeń spalin i zużycia paliwa autobusów: zasilanego CNG i olejem napędowym w krajowych rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Analiza ma charakter porównawczy. W artykule przedstawiono charakterystyki stężenia i natężenia emisji związków szkodliwych spalin i przebiegowego zużycia paliwa przez autobusy o różnym zasilaniu. Wnioski odniesiono do aspektów ekologicznych uzyskanych dla zasilania autobusu CNG (biometanem) i zasilanego konwencjonalnym olejem napędowym.
EN Article refers to the study of exhaust emissions and fuel consumption of buses: powered CNG and diesel oil in the domestic real traffic conditions. The analysis is comparative in nature. This paper presents the characteristics of concentration and intensity of harmful exhaust emissions and mileage fuel consumption by the above buses. Applications referred to the environmental aspects of the power generated for CNG bus (biomethane) and conventionally powered diesel.
Słowa kluczowe
PL ekologia   emisja spalin   CNG   olej napędowy   testy drogowe  
EN ecology   exhaust emission   CNG   diesel   road tests  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 775--781
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., fot., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Merkisz, J.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
autor Pielecha, J.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
autor Gis, W.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
autor Gis, M.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
autor Jasiński, R.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
[1] Bonnel P., Weiss M., Provenza A.: In-use emissions requirements in the new and future European motor vehicle emissions regulations: state of play. In: 8th Annual SUN Conference, Ann Arbor 2011.
[2] Deutsche Energie Agentur GmbH: Erdgas und Biomethan im künftigen Kraftstoffmix – Handlungsbedarf und Lösungsansätze für eine beschleunigte Etablierung im Verkehr (The role of natural gas and methane in the fuel mix of the future in Germany), DENA, Berlin 2010.
[3] Gis W., Żółtowski A. i in.: Wstępna ocena emisji zanieczyszczeń z maszyn nie-drogowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praca Instytutu Transportu Samochodowego 6113/COŚ. Warszawa 2012.
[4] International Energy Agency, Energy technology perspectives 2010: scenarios and strategies to 2050. OECD/IEA, Paris 2010.
[5] Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S.: New trends in emission control in the European Union. Springer Tracts on Transportation and Traffic, Springer Verlag, Vol. 4, 2014, p. 170.
[6] Neandross E.: Developments in the U.S. LNGV market. LNG is HOT: Opportunities, Challenges & Strategies as a Vehicle Fuel, Conference, Gladstein, Neandross and Associates (GNA), Brussels 2009.
[7] Regulation (EC) No. 595/2009 of the Europe-an Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information and amending Regulation (EC) No 715/2007 and Directive 2007/ 46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC, 2005/55/EC and 2005/78/EC. OJ L 188/1, 18.07.2009.
[8] Regulation No. 49 Revision 5. Uniform provisions concerning the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants form compression ignitions engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles. E/ECE/ 324/Rev.1/Add.48/Rev.5-E/ECE/TRANS/ 505/Rev.1/Add.48/Rev.5.
[9] Regulation No. 49 Revision 6. Uniform provisions concerning the measures to be taken against the emission for gaseous and particulate pollutants from compression – ignition engines and positive ignition engines for use in vehicles. E/ECE/324/Rev.1/Add.48/Rev.6- E/ECE/TRANS/505/Rev.1/ Add.48/ Rev.6.
[10] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 582/2011 wykonujące i zmieniające rozporządzenie Par-lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz mieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L167/1.
[11] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 64/2012 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI).
[12] Smerkowska B.: Rynek biogazu i CNG jako paliwa w Europie. Forum Czystej Energii Poleko, Poznań 2012.
[13] Taib Iskandar Mohamad: Compressed natural gas direct injection (spark plug fuel injector). [In:] Natural Gas, Primox Potocnik (ed.), In-tech 2010.
[14] Tsinoglou D., Koltsakis G., Samaras Z.: Performance of OBD systems for Euro 4 level vehicles and implications for the future OBD legislation. [In:] Predelli O.: Onboard- Diagnose II, Expert Verlag, 2007.
[15] Westport. Natural gas vehicle technologies for light, medium, heavy and high horsepower applications. II Konferencja „Metan dla motoryzacji”, Warszawa 6.03.2013.
[16] Zajkowski R., Wieczorek K.: Perspektywy wykorzystania metanu do zasilania pojazdów. II Konferencja „Metan dla motoryzacji”, Warszawa 6.03.2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b00954dc-552e-42e7-a1ca-aa4c04c24ab3
Identyfikatory