Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b006abad-15d4-4f6f-bc83-e80f771d1ea6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia energetyki jądrowej

Autorzy Cieślakowski, S.  Rudzki, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Some aspects of nuclear power
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach obserwuje się wznowienie zainteresowania rozwojem i zastosowaniem reaktorów jądrowych małej i średniej mocy. Badania w tym zakresie prowadzą min. Japonia, Rosja, Stany Zjednoczone, Indie, Chiny, Argentyna, Korea Południowa. W pracy zaprezentowano kierunki polskiej polityki energetycznej na tle Odnowionej Strategii Lizbońskiej o Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. Omówiono plany wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przeanalizowano rozwój energetyki jądrowej na świecie z uwzględnieniem kryteriów określających poziom skali INES. Oceniono zalety i bariery rozwoju reaktorów SMR.
EN In recent years there has been renewed interest in the development and application of nuclear reactors of small and medium power. Research in this area leads min. Japan, Russia, the United States, India, China, Argentina, South Korea. The paper presents the directions of the Polish energy policy against the background of the renewed Lisbon Strategy for the renewed EU Sustainable Development Strategy. They discussed plans for the use of renewable energy sources. Analyzed the development of nuclear energy in the world of the criteria determining the level INES scale. Rated advantages and barriers to the development of SMR reactors.
Słowa kluczowe
PL energetyka jądrowa   reaktor jądrowy małej mocy   reaktor jądrowy średniej mocy   polityka energetyczna Polski   odnawialne źródła energii  
EN nuclear power   nuclear reactors   safety of nuclear reactors   Polish energy policy   renewable energy sources   SMR  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 125--129
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Cieślakowski, S.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Rudzki, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Kuznetsov V.: „IAEA activities for innovative Small and Medium sized Reactors (SMRs)”, Progress in Nuclear Energy, 47, no. 1–4, 2005, pp. 61–73.
2. Jaskólski M.: „Reaktory jądrowe małej i średniej mocy przyszłością energetyki?”, www.innowrota.pl (21.09.2015).
3. Nowak S., Kaczor T.: „Sześćdziesięciolecie energetyki jądrowej”, Polski Kongres Energii Odnawialnej. Energia Jutra, X Seminarium „Odnawialne Źródła Energii”, str. 7-14, Radom 2014, ISBN 978-83-7789-267-1.
4. Jaskólski M.: „Reaktory jądrowe małej i średniej mocy”, ActaEnergetica 4/2011, Kwartalnik Naukowy Energetyków, str. 39-44, ISSN 2080-7570.
5. Ministerstwo Gospodarki „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów, Warszawa, 10.11.2009.
6. Wojtkowiak J.: „Energetyka jądrowa – za i przeciw w warunkach polskich”, Instytut Inżynierii Środowiska, Biuletyn Inauguracyjny Politechniki Poznańskiej, str. 61-88, Poznań 2012.
7. Murray R. L.: „Nuclear Energy. Systems, and Applications of Nuclear Processes”. (6th Ed.), Elsevier BH, Amsterdam, 2009.
8. Nowak S.: „Fukushima i co dalej?”, Polski Kongres Energii Odnawialnej. Energia Jutra VIII Seminarium „Odnawialne źródła energii”, str. 41-46, Radom 2012, ISBN 978-93-7789-081-3.
9. Jezierski G., „Energia Jądrowa wczoraj i dziś”, WNT Warszawa 2005.
10. Baran M.: „Ocena zagrożenia bezpieczeństwa elektrowniami jądrowymi”, Praca magisterska, Politechnika Radomska, WTiE, Radom 2012.
11. Luks A.: „Zalety i wady energetyki jądrowej”, Energia i my, 2014.
12. http://energiaimy.pl/2014/08/zalety-i-wady-energetyki-jadrowej, (21.09.2015).
13. http://www.elektrownia-jadrowa.pl/polacy-beda-pracowac-nad-reaktorami-jadrowymi-iv-generacji-wnp-pl.html (23.09.2015).
14. Samul K., Strupczewski A., Wrochna G.: „Małe reaktory jądrowe SMR”, Monografia, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk, 18.03.2013.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b006abad-15d4-4f6f-bc83-e80f771d1ea6
Identyfikatory