PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Virtual logistics as a support for decomposition process of supply chain (conceptual reflections)

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Logistyka wirtualna jako wsparcie procesów dekompozycji łańcucha dostaw (rozważania koncepcyjne)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Traditionally the concept of the "supply chain" is connected with various forms of the technical, organizational and economic integration. The integration deals mainly with multilateral relations among firms, thus constituting subsequent links of products flows in supply chains and creating complex networks of business connections. Due to social and economic factors, and mainly outsourcing and resulting accent on logistics services, traditional supply chains become decomposed. Therefore, there is a need to reconsider some concepts connected with this process. Methods: The description and analysis of present and decomposing supply chains were presented and discussed. The analysis of reasons and possibilities to give up the processes of the absolute integration of supply chains in the direction of decomposed structures and the indication of possibilities to use the concept of a virtual logistics as a concept, which allows essentially such actions, was conducted. Results: The disintegration of traditional value chains is one of these kinds' concepts, which are reflected also in classic supply chains. Probably the commonly used methods of the research and analysis of these supply chains do not conduce to make decisions under conditions of the lack of the continuity of business processes. Old methods and techniques of the management do not fit fully to modern business requirements, which are probably not even fully highlighted and properly understood. Conclusions: The saturation of modern supply chains with services caused significant modifications of the logic and many mechanisms of their functioning, which in turn can lead to changes of a paradigm of the management of these more and more complex business structures. The aspirations of companies to achieve the competitive advantage on modern markets help to change the structure and the nature of supply chains, which operate on these markets, in the direction of their virtualization.
PL
W tradycyjnym rozumieniu koncepcja łańcucha dostaw obejmuje różne formy technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej integracji. Pod pojęciem integracji należy rozumieć przede wszystkim różnokierunkowe połączenia między firmami, które to generują przepływy towarów w obrębie łańcuchów dostaw i przyczyniają się do powstawania złożonych sieci połączeń biznesowych. Z powodu różnych czynników socjalnych i ekonomicznych, a przede wszystkim rosnącej roli outsourcingu w usługach logistycznych, tradycyjne łańcuchy dostaw ulegają dekompozycji. Z tego też powodu wynika potrzeba przeanalizowania na nowo koncepcji związanych z tym procesem. Metody: Przedstawiono i przedyskutowano opis i analizę łańcucha dostaw w aktualnej formie oraz po dekompozycji. Przeprowadzono analizę przyczyn i możliwości zaniechania procesów zmierzających do pełnej integracji łańcuchów dostaw na rzecz struktur zdekomponowanych. Wskazano możliwości stosowania logistyki wirtualnej jako koncepcji umożliwiającej takie procesy. Wyniki: Rozkład tradycyjnych łańcuchów wartości jest jedną z koncepcji, która ma swoje odzwierciedlenie również w klasycznych łańcuchach dostaw. Prawdopodobnie tradycyjnie stosowane metody oceny i analizy tych łańcuchów dostaw nie będą odpowiednie do podejmowania decyzji w warunkach braku kontynuacji procesów biznesowych. Dawniej stosowane metody i techniki zarządzania nie sprawdzają się w pełni w obecnych warunkach, które nie są jeszcze nawet całkowicie przeanalizowane i zrozumiałe. Wnioski: Nasycenie usługami współczesnych łańcuchów dostaw powoduje istotne modyfikacje w logice i mechanizmach ich funkcjonowania, co z kolei prowadzi do zmian paradygmatu zarządzania tymi coraz bardziej złożonymi strukturami biznesowymi. Dążenia przedsiębiorstw do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na współczesnych rynkach pomagają w zmianach struktury i natury łańcuchów dostaw w kierunku ich wirtualizacji.
Czasopismo
Rocznik
Strony
49--60
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • Ballou R.H., 1992, Business Logistics Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Betchel Ch., Jayaram J., 1997, Supply Chain Management: A Strategic Perspective. The International Journal of Logistics Management, 1.
 • Clarke M. P. , 1998, Virtual logistics. An introduction and overview of the concepts, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 7.
 • Cooper. M.C., 1994, Logistics in the decade of the 1990s, in: J.F.Robeson'a i W.C.Copacino. The Logistics Handbook. Gower Press, New York.
 • Cooper M.C., Ellram L.M., 1993, Characteristics of Supply Chain Management and the Implication for Purchasing and Logistics Strategy. International Journal of Logistics Management, 2.
 • Croom S.R., 2005, The impact of e-business on supply chain management. An empirical study of key developments, International Journal of Operations & Production Management, 1.
 • Ellram L.M., Cooper M.C., 1993, Purchasing and Logistics Strategy, The International Journal of Logistics Management, 2.
 • Ellram L.M., Cooper M.C., 1990, Supply Chain Management, Partnerships and the Shipper -Third Party Relationship, The International Journal of Logistics Management, 2.
 • Hewitt F., 1994, Supply Chain Redisign, The International Journal of Logistics Management, 2.
 • Hoek R.I. van, 1998, Logistics and virtual integration. Postponement, outsourcing and the flow of information, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 7.
 • Hoekstra S., Romme J., 1992, Integral logistic structures: developing customer oriented goods flow. McGraw-Hill Company, Maidenhead.
 • Johnson J.C., Wood D.F., 1993, Contemporary Logistics. Macmillan Publishing Company, New York.
 • Kisperska-Moroń D., 1999, Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego [The influence of integration tendency on the development of logistics management]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kisperska-Moroń D., 2007, "Żywe" łańcuchy dostaw jako pomost do biznesu przyszłości [„Live” supply chain as the bridge to future business], paper presented at the conference of Higher School of Logistics, Poznań.
 • Kisperskiej-Moroń D., 2009, Czynniki rozwoju wirtualnych łancuchów dostaw [Factors of the development of virtual supply chains], Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Kisperska-Moroń D., 2010, Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw [Logistics competencies of polish companies as a factor of development of virtual supply chains], LogForum 6, 1, 1.
 • Mentzer J.T., 2001, Supply Chain Management, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Payne A., 1996, Marketing usług [Marketing of services]. PWE, Warszawa.
 • Pfhol H.Ch., 1998, Systemy logistyczne [Logistics systems]. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Pluta-Olearnik M., 1993, Marketing usług [Marketing of services], PWE, Warszawa.
 • Płoszajski P., 2000, Zdążyć przed rewolucją [Be before the revolution]. Życie Gospodarcze, 13.
 • Power D., 2005, Determinants of business-to-business e-commerce implementation and performance: a structural model, Supply Chain Management: An International Journal, 2.
 • Rogoziński K., 1998, Nowy marketing usług [A new marketing of services], Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Rutkowski K., 2004, Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką [The supply chain management – an attempt to determine a date and connections with the logistics]. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12.
 • Stevens G., 1989, Integrating the Supply Chain, The International Journal of Purchasing Distribution and Materials Management, 19(8).
 • Świerczek A., 2009, Wirtualne łańcuchy dostaw jako forma organizacji, w: Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw [Virtual supply chain as a form of organization, in: Factors of the development of virtual supply chains] (red.) D.Kisperskiej-Moroń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Robeson J.F., Copacino W.C., 1994, The Logistics HandbookGower Press, New York.
 • Wassenaar A., 1999, Understanding and Designing Virtual Organization Form, Newsletter, nr 1, www.virtual-organization. net
 • Zairi M., 1994, Measuring Performance for Business Results, Chapman & Hall, London.
 • Zimniewicz K., 1999, Współczesne koncepcje i metody zarządzania [Modern concepts and methods of managements] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-PWAA-0022-0015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.