Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWAA-0009-0004

Czasopismo

LogForum

Tytuł artykułu

Packaging systems for animal origin food

Autorzy Bilska, A. 
Treść / Zawartość http://www.logforum.net/
Warianty tytułu
PL Systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The main task of food packaging is to protect the product during storage and transport against the action of biological, chemical and mechanical factors. The paper presents packaging systems for food of animal origin. Vacuum and modified atmosphere packagings were characterised together with novel types of packagings, referred to as intelligent packaging and active packaging. The aim of this paper was to present all advantages and disadvantages of packaging used for meat products. Such list enables to choose the optimal type of packaging for given assortment of food and specific conditions of the transport and storing.
PL Głównym zadaniem pakowania żywności jest ochrona produktu w trakcie przechowywania i transportu przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych i mechanicznych. W pracy przedstawiono systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. Scharakteryzowano pakowanie próżniowe i w atmosferze modyfikowanej oraz nowe typy opakowań, określane terminami „opakowania inteligentne” i ”opakowania aktywne”. Celem opracowania było zestawienie zalet i wad opakowań stosowanych dla wyrobów mięsnych. Zestawienie to umożliwia wybór opakowania optymalnego dla konkretnych asortymentów oraz konkretnych warunków transportu i przechowywania.
Słowa kluczowe
PL pakowanie próżniowe   pakowanie w atmosferze modyfikowanej   opakowanie aktywne   opakowania inteligentne  
EN vacuum packaging   modified atmosphere packaging (MAP)   smart packaging   intelligent packaging  
Wydawca Wyższa Szkoła Logistyki
Czasopismo LogForum
Rocznik 2011
Tom Vol. 7, no. 1
Strony 35--44
Opis fizyczny Bibliogr. 46 poz., tab.
Twórcy
autor Bilska, A.
  • Poznań University of Life Sciences, Poznan, Poland
Bibliografia
Anonymous, 2005. Pakowanie w atmosferze gazów ochronnych [Protection gas atmosphere packaging], Mięso i Wędliny 8, 30.
Appendini P., Hotchkiss J.H., 2002. Review of antimicrobial food packaging. Innovative Food Science & Emerging Technologies 3, 113 – 126.
Belcher, J.N., 2006. Industrial packaging developments for the global meat market. Meat Science 74, 143 – 148.
Bilska A., Krysztofiak K., Uchman W., Woroch K., 2004. Wpływ rodzaju osłonki i metody pakowania na jakość sensoryczną kiełbasy typu parówkowa [The effect of casing type and packaging method on sensory quality of wiener sausage]. Acta Sci.Pol., Technol. Aliment. 3 (1), 145 - 155.
Czajkowska D., 2005. Inteligentne i aktywne opakowania do żywności [Intelligent and active food packagings]. Przemysł Spożywczy 8, 88 – 92.
Czerniawski B., Michniewicz J., 1998. Opakowania żywności [Food packaging]. Agro Food Technology, Czeladź, 24.
Czerniawski B., 1999. Nowoczesne systemy pakowania żywności [Modern food packaging systems]. Opakowanie 10, 6 – 9.
Czerniawski B., 2001. Postęp techniczny w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych [Technological progress in plastic packagings]. Part II. Opakowanie 2, 32 – 34.
Czerwińska D., 2006. W próżni [In vacuum]. Przegląd Gastronomiczny 5, 6 – 10.
Dainelli D., Gontard N., Spyropoulos D., Zondervan-van den Beuken E., Tobback P., 2008. Active and intelligent food packaging: legal aspects and safety concerns. Trends in Food Science & Technology 19, 99 - 108.
Danyluk B., Gajewska-Szczerbal H., Pyrcz J., Kowalski R. 2004. Trwałość przechowalnicza wędlin pakowanych próżniowo [Shelf life of vacuum-packaged processed meats]. Acta Sci.Pol., Technol. Aliment. 3 (2), 37 – 44.
Eilert, S.J., 2005. New packaging technologies for the 21st century. Meat Science 71, 122 – 127.
Gajewska - Szczerbal H., 2004. Wybrane zagadnienia z technologii mięsa, opakowania jednostkowe i urządzenia pakujące w przemyśle mięsnym [Selected problems in meat technology, unit packagings and packaging machines in meat industry]. Akademia Rolnicza, Poznań.
Gajewska-Szczerbal H., 2005a. Pakowanie mięsa i przetworów mięsnych cz.1 [Packaging of meat and processed meats. Part 1]. Gospodarka Mięsna 07, 6 - 9.
Gajewska-Szczerbal H., 2005b. Pakowanie mięsa i przetworów mięsnych cz.2 [Packaging of meat and processed meats. Part 2]. Gospodarka Mięsna 09, 60 - 65.
Grzesińska W., 2005. W co zapakować [What to package in]. Przegląd Gastronomiczny 1, 6.
Issanchou S., 1996. Consumer expectations and perceptions of meat and meat products. Meat Science, 43, S5 - S19.
Jenkins W.A., Harrington J.P., 1991. Packaging foods with plastics.
Jeremiah L.E., 2001. Packaging alternatives to deliver fresh meats using short- or long-term distribution. Food Research International 34, 749 – 772.
Kačeňák I., Dandar A., Sekretar A., 2005. Nowoczesne sposoby pakowania a ich wpływ na jakość i trwałość produktów [Modern packaging methods and their effect on product quality and stability]. Przemysł Spożywczy 9, 20 - 25+40.
Kerry J.P., O'Grady M.N., Hogan S.A., 2006. Past, current and potential utilisation of active and intelligent packaging systems for meat and muscle-based products: A review. Meat Science 74, 113 – 130.
Korzeniowski A., Kubera H., 2000. Tendencje rozwojowe w przemyśle opakowaniowym dla żywności [Development trends in food packaging industry]. Przemysł Spożywczy 8, 3 – 5.
Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., 2010. Opakowania w systemach logistycznych [Packagings in logistics systems]. Biblioteka Logistyki, Poznań.
Kotsianis I.S., Giannou V., Tzia C., 2002. Production and packaging of bakery products using MAP technology. Trends in Food Science & Technology 13, 319 – 324.
Koutsoumanis K.P., Stamatiou A.P., Drosinos E.H.,. Nychas G.-J.E., 2008. Control of spoilage microorganisms in minced pork by a self-developed modified atmosphere induced by the respiratory activity of meat microflora. Food Microbiology 25, 915 – 921.
Kozak W., Cierpiszewski R., 2010. Opakowania inteligentne [Intelligent packaging]. Przemysł Spożywczy 3, 36 – 38.
Lee K.T., 2010. Quality and safety aspects of meat products as affected by various physical manipulations of packaging materials. Meat Science 86, 138 - 150.
McDaniel, M. C., Marchello, J. A., & Tinsley, A. M., 1984. Effect of different packaging treatments on microbiological and sensory evaluations of precooked beef roasts. Journal of Food Protection, 47, 23 – 36.
McDonald K., Sun Da-Wen, 2000. Vacuum cooling technology for the food processing industry: a review. Journal of Food Engineering 45, 55 – 65.
McMillin K.W., 2008. Where is MAP Going? A review and future potential of modified atmosphere packaging for meat. Meat Science 80, 43 - 65.
Olborska K., Lewicki P., 2005. Znaczenie procesu pakowania dla bezpieczeństwa żywności [The role of the packaging process for food safety]. Przemysł Spożywczy 8, 84 - 87+103.
Otles S., Yalcin B., 2010, Nano-biosensors as new tool for detection of food quality and safety. LogForum 6, 4, 7.
Panfil - Kuncewicz H., Kuncewicz A., 2001. Opakowania aktywne [Active packaging]. Przemysł Spożywczy 8, 72 - 75+85.
Polak E., Ćwiertniewski K., Egierski K., 2005. Przedłużenie trwałości produktów spożywczych z zastosowaniem atmosfery modyfikowanej [Extension of shelf life of foodstuffs with the application of modified atmosphere]. Chłodnictwo 7, tom XL, 24 - 27.
Publikacja anonimowa, 1998. Pakowanie mięsa i przetworów mięsnych próżniowe oraz w mieszaninie gazów [Packaging of meat and processed meats in vacuum and in a mixture of gases], Mięso i Wędliny 8, 26.
Rak L., 2007. Opakowania mięsa I przetworów - wyzwania dla producenta. Gospodarka Mięsna 8, 28 - 32.
Sebranek, J.G., Hunt, M.C., Cornforth, D.P., Brewer, M.S., 2006. Carbon monoxide packaging of fresh meat. Food Technology, 60.
Seideman, S.C., Durland, P.R., 1983. Vacuum packaging of fresh beef. A review. Journal of Food Quality, 6, 29 – 47.
Srenzel W.R., Feldhusen F., 2004. Aspekte der Verwendung von Kohlenmonooxid bei Fleisch und Fischerzeugnissen. Fleischwirtschaft 9, 131 - 135.
Świątkowska M., Górska - Warsewicz H., Krajewski K., 2006. Funkcje opakowania a wizerunek produktu [Functions of packaging and product image]. Przemysł Spożywczy 8, 82 – 83.
Troy D.J., Kerry J.P., 2010. Consumer perception and the role of science in the meat industry. Meat Science 86, 214 – 226.
Trzcińska M., 2006. Opakowania aktywne w przemyśle spożywczym [Active packaging in food industry]. Przemysł Spożywczy 1, 30 - 32.
Zhou G.H.,. Xu X.L, Liu Y., 2010. Preservation technologies for fresh meat - A review. Meat Science 86, 119 – 128.
Vermeiren L., Devlieghere F., van Beest M., de Kruijf N., Debevere J., 1999. Developments in the active packaging of foods. Trends in Food Science & Technology 10, 77±86.
Zin M., Miazga R., 2004. Najnowszy system pakowania mięsa [The latest meat packaging system]. Gospodarka Mięsna 07, 34 – 36.
Zmarlicki S., 2000. Postęp w zakresie pakowania żywności w modyfikowanej atmosferze prac pakowania aktywnego [Progress in modified atmoshpere food packaging]. Przemysł Spożywczy 11, 31 - 35.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWAA-0009-0004
Identyfikatory