PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Model systemu dystrybucji w Polsce w aspekcie komodalności transportu towarów

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Distribution model in Poland and commodality of transportation of goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W praktyce gospodarczej można spotkać bardzo różnorodne rozwiązania procesów dystrybucji, kształtujące bezpośrednie i pośrednie kanały dystrybucji. Za pośrednictwem tych kanałów produkty zostają udostępnione klientom w sposób bezpośredni lub poprzez firmy i instytucje pośredniczące. Istotnym elementem oceny sprawności tych kanałów dystrybucji jest poziom obsługi klientów, uzależniony w dużym stopniu od skuteczności koordynacji procesów logistycznych, a zwłaszcza transportu i magazynowania. W oparciu o studia literatury i analizę empiryczną przypadków firm należących do różnych branż zidentyfikowano najczęściej stosowane strategie dystrybucji oraz typowe rozwiązania logistyczne. Zbadano także procesy rozwoju nowoczesnych kanałów handlu elektronicznego, które stają się powszechnym elementem współczesnych modeli dystrybucji. Na tej podstawie sformułowano założenia modelu dystrybucji uwarunkowanego komodalnością transportu.
EN
In practice diversified solutions of distributions processes can be seen, shaping direct and indirect distribution channels. Through these channels goods arc made available for customers directly or through intermediating institutions or companies. Customer service level is an important measure of evaluation of effectiveness of these channels. It depends mainly on proper coordination of logistics processes, particularly transportation and warehousing. On the basis of literature studies and empirical analysis of case studies of companies operating in different branches, the most popular distribution strategies and typical logistics concepts were identified. Development of new electronic trade channels that become a common pan of contemporary distribution models were also examined. On that basis main general assumptions of distribution model in Poland were indicated related to the concept of co-modal transportation.
Rocznik
Tom
Strony
55--79
Opis fizyczny
Bibliogr. 48 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Uniwersyt Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Baker M.J.: Dictionary of Marketing ant/ Advertising, wyd. II, Nichols Publishing.New York 1990.
 • 2. Ballou R.H.: Basic Business Logistics. Wydanie 2. Prentice Hall, Englcwood Cliffs, 1987.
 • 3. Bank Danych Regionalnych - www.stat.gov.pl
 • 4. Bucklin L.P.: A Theory od Distribution Chanel Structure. IBER Special Publications, Berkeley, CA 1966.
 • 5. Bucklin E.P.: Competition and Evolution in the Distributive Trades, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.I 1972.
 • 6. Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza ,,Placet", Warszawa 1996.
 • 7. Clarke M.P.: Virtual logistics. An introduction and oven'iew of the concepts, International Journal of Physical Distribution & Eogistics Management, Vol. 28 No. 7, 1998.
 • 8. Czubała, A.: Dystrybucja produktów, PWE. Warszawa 2001, s. 25.
 • 9. Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw, praca zbiorowa pod red. D.Kisperskiej-Moroń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.
 • 10. Dharma A., Dominguez E.V.: Channel Evolution: A Framework for Analysis. "Journal of the Academy of Marketing Science", t. 20, nr 1, zima 1992.
 • 11. Eris E.D., O.Y.Saatcioglu, O.Tuna: Do Logistics Service Providers Improve the Supply Chain Efficiency by Using SCOR Model?, w: pracy zbiorowej pod red. M.Bourlakisa, K.Cullinanc, C.Mullcy, J.Nelson: Siistainable Logistics in an Intermodal Setting. Proceedings of the Logistics Network Conference, Newcastle University, Newcastle upon Tyne 2006.
 • 12. Fechner I.: Miejsce centrum logistvcznego w nazewnictwie infrastruktury logistycznej. ,.Logistyka" 3/2008.
 • 13. Frazier G.E., Sawhney K., Shervani T.: Functions and Integration in Channels of Distribution, w: Review of Marketing 1991, praca zbiorowa pod red. Zeithaml V.E., American Marketing Association, Chicago 1990.
 • 14. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w łańcuchach dostaw, praca zbiorowa pod red. D.Kisperskiej-Moroń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010.
 • 15. Kempny D.: Obsługa klienta jako podstawa konkurencyjności firm w łańcuchach dostaw, w: Logistyka, praca zbiorowa pod red. D. Kisperskiej-Moroń i S.Krzyżaniaka, Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 2009.
 • 16. Logistyka dystrybucji. Praca zbiorowa pod red. K. Rutkowskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • 17. Kisperska-Moroń D.: Łańcuchy dostaw czy łańcuchy podaży, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2003.
 • 18. Kisperska-Moroń D.: System logistyczny gospodarki polskiej, Akademia Ekonomiczna,, Katowice 1996
 • 19. Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice 1999.
 • 20. Kisperska - Moroń D., E. Płaczek, R. Piniecki, A.Świerczek: Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 • 21. Kisperska-Moroń D., A.Swierczek: The selected determinants of manufacturing postponement within supply chain context: An International Study, Proceedings of the International Conference on Value Added Creation, University of Izmir, Turkey, 12-14 November 2008.
 • 22. Kłosiewicz U.: Handel globalny. ,,Życie Handlowe" 1997, nr 10
 • 23. Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów. Praca zbiorowa pod red. M. Strużyckiego. IRWiK, Warszawa 2000.
 • 24. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska. Warszawa 1994.
 • 25. Olson J., Granzin K.L.: Vertical Integration and Economic Development: An Empirical Investigation of Channel Integration, "Journal of Global Marketing" 1994, t.7, nr 3
 • 26. Rocznik statystyczny 1992, GUS Warszawa 1993.
 • 27. Rynek Wewnętrzny w 1991. GUS Warszawa 1992.
 • 28. Rynek Wewnętrzny w 1992, GUS Warszawa 1993.
 • 29. Rynek Wewnętrzny w 1993, GUS, Warszawa 1994.
 • 30. Rynek Wewnętrzny w 1996, GUS Warszawa 1997.
 • 31. Rynek Wewnętrzny w 1997. GUS, Warszawa 1998.
 • 32. Rynek Wewnętrzny w 1999, GUS, Warszawa 2000.
 • 33. Rynek Wewnętrzny w 2000, GUS, Warszawa 2001.
 • 34. Rynek Wewnętrzny w 2004, GUS, Warszawa 2005.
 • 35. Rynek Wewnętrzny w 2006, GUS, Warszawa 2007.
 • 36. Rynek Wewnętrzny w 2007, GUS, Warszawa 2008.
 • 37. Rynek Wewnętrzny w 2008, GUS, Warszawa 2009.
 • 38. Senary Ph.B., T.Skjott-Larsen: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • 39. Spyra Z.: Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 13
 • 40. Stern L.W.. A.l.El-Ansary, A.T.Coughlan: Kanaly marketingowe. PWN, Warszawa 2002. s. 19-23
 • 41. Strategie przedsiębiorstw handlowych w warunkach globalizacji rynku. Praca zbiorowa pod red. K.. Śliwińskiej. CBiE Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
 • 42. A. Świerczek: Automalyczne systemy gromadzenia danych jako narzędzie efektywnego zarządzania łańcuchem logistvcznym. Logistyka Nr 5/2006.
 • 43. Świerczek A.: Koncepcje zarządzania przepływem materialnym i produktów, w: Logistyka, praca zbiorowa pod red. D.Kisperskiej-Moroń i S.Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 • 44. van Hoek R.I.: .Postponed manufacturing : a case study in the food supply chain. Supply Chain Management. Vol. 2, No. 2, 1997.
 • 45. van Hoek R.I.: Logistics and virtual integration. Postponement, outsourcing and the flow of information, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 28 No. 7, 1998
 • 46. van Weele A.J.: Purchasing Management. Analysis, Planning and Practice, Chapman and Hall, London. 1994.
 • 47. www.paiz.gov.pl/prawo/prawo_konkurencji/artykuly/umowy_dystrybucyjne.
 • 48. www.supply-chain.org
 • 49. Ziethaml V.A., A.Parasuraman, L.L.Berry: Delivering Quality Service. Macmillan, New York 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0042-0027
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.