PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda szacowania strumieni towarowych w Systemie Logistycznym Polski dla potrzeb planowania lokalizacji i wielkości centrów logistycznych z uwzględnieniem aspektów komodalności transportu

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
A method of estimating commodity streams in the Logistics System of Poland, supporting planning of location and size of logistics centres in view of transport comodality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiona w artykule metoda składa się z trzech głównych kroków: (1) obliczenia podaży dla każdej z 16 zidentyfikowanych grup produktowych, w rozbiciu na 16 województw, (2) oszacowanie popytu (pośrednio, w oparciu o wybrane wskaźniki ekonomiczne i społeczne), dla tych samych 16 grup produktowych i 16 województw, oraz (3) określenie przepływów dóbr pomiędzy poszczególnymi województwami. Zastosowane unikatowa metoda pozwala na pełne zbilansowanie tych przepływów, przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnej zgodności z początkowymi założeniami opartymi na ocenach eksperckich. Wyniki mogą być otrzymywane i analizowane w różnych przekrojach: dla wybranych grup produktowych i województw, różnych rodzajów transportu oraz transportowej postaci ładunków (np. w kontenerach, na paletach, luzem). Otrzymane wyniki są następnie wykorzystane do określenia optymalnej lokalizacji centrum logistycznego. Obliczenia oparte są na znanej metodzie środka ciężkości, która jest jednak rozwinięta tak, aby umożliwić definiowanie różnych kryteriów: podaż lub popyt, dla dowolnych kombinacji grup towarowych i regionów.
EN
The method presented in the paper consists of three main steps: calculation of supply in 16 identified groups of goods, split up into 16 voivodeships , estimation of demand (indirect approach, based on certain economical and social indicators (in the same 16 groups of goods and for 16 voivodeships) and determination of flows of goods between individual voivodeships The unique method applied helps achieving full balance of flows, yet consistent with initial assumptions based on the expertise. The results can be obtained and analysed for selected groups of goods, different modes of transport and various forms of loads (e.g. containers, pallets, bulk). The results are then used for determination of optimal location of a logistics centre. The calculations are based on the well known gravity centre method, yet extended by a possibility of defining various criteria (supply, demand for any combination of groups of goods and regions).
Rocznik
Tom
Strony
17--35
Opis fizyczny
Bibliogr. 3 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
  • Instytut Logistyki i Magazynowania, Centrum Wiedzy Logistycznj
Bibliografia
  • 1. Rocznik statystyczny RP 2009 r. - Główny Urząd Statystyczny
  • 2. Wojewódzkie Roczniki Statystyczne 2009 r. - Główny Urząd Statystyczny, w szczególności tablice: • Ważniejsze dane o województwie, • Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej, • Pracujący według sekcji, • Bezrobotni zarejestrowani, • Przeciętne wynagrodzenia brutto według sekcji, • Przeciętny miesięczny dochodów rozporządzalny w gospodarstwach domowych, • Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych, • Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych, • Produkcja budowlano-montażowa
  • 3. Transport - wyniki działalności w 2008 r. - Główny Urząd Statystyczny 2009 r., w szczególności tablice: • TABL. 5( l S). Przewozy ładunków wg rodzajów przesyłek, • TABL. 6(19). Przewozy ładunków transportem kolejowym wg grup ładunków w komunikacji krajowej w 2008 r., • TABL. 8(21). Przewozy ładunków eksportowanych i importowanych transportem kolejowym normalnotorowy w 2008 r., • TABL. 28(58). Przewozy ładunków transportem samochodowym według kierunków transportu, • TABL. 29(59). Przewozy ładunków transportem samochodowym według grup ładunków w 2008 r., • TABL. 30(60). Struktura przewozów ładunków transportem samochodowym według grup ładunków w 2008 r., • TABL. 36(66). Przewozy ładunków transportem samochodowym według grup ładunków w transporcie krajowym w 2008 r., • TABL. 39(69). Przewozy ładunków eksportowanych transportem samochodowym według grup ładunków w 2008 r., • TABL. 40(70). Przewozy ładunków importowanych transportem samochodowym według grup ładunków w 2008 r.
  • 4. Transport - wyniki działalności w 2008 r. - Główny Urząd Statystyczny 2009 r., c. d. tablic: TABL. 43(73). Wojewódzki bilans p3.rzewozów ładunków transportem samochodowym w 2008 r., • TABL. 44(74). Struktura wojewódzkiego bilansu przewozów ładunków transportem samochodowym w 2008 r., • TABL. 45(75). Struktura bilansu przewozów ładunków transportem samochodowym w województwach w 2008 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0042-0025
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.