Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0041-0021

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty modelowania obsługi transportowej w podsystemach dystrybucji

Autorzy Pyza, D. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Chosen aspects of modeling forwarding service in distribution system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Z makroekonomicznego punktu widzenia dystrybucja oznacza proces i strukturę przemieszczania towarów od wytwórców do docelowych odbiorców. Stanowi ona zatem wyodrębniony zbiór kanałów rynku i sprzężeń między nimi. Integralną częścią systemu dystrybucji są systemy przewozowe jako elementu systemu transportowego, których celem działania jest optymalne zaspokajanie potrzeb transportowych zgłaszanych na danym obszarze. Rozważania zamieszczone w artykule dotyczą problematyki optymalizacji systemów przewozowych, które realizują zadania przewozowe przy losowym popycie występującym w systemie dystrybucji. W tym celu dokonano charakterystyki systemu dystrybucji oraz identyfikacji systemu przewozowego jako jednego z podsystemów dystrybucji. W dalszej części artykułu dokonano formalizacji elementów systemu przewozowego oraz sformułowano zadanie optymalizacyjne dla obsługi transportowej rynku przy losowym popycie.
EN The distribution marks process and the structure of moving goods from producers to target recipient from the macro-economics of the point of the sight. She makes up so the distinguished gathering of the channels of the market and couplings between them. Transport systems are the integral part of the system of the distribution as the element of the forwarding system the optimum satisfy of forwarding needs notified on the given area is the whose aim of the working. Considerations put in the article relate to the problems of the optimization of the transport systems which realize transport tasks near random demand stepping out in the system of the distribution. Execute the identification of the model of the transports system in this aim, and formulate the task optimization for the forwarding service of the market.
Słowa kluczowe
PL dystrybucja   system przewozowy   popyt losowy   model systemu przewozowego   proces transportowy   proces logistyczny  
EN distribution   transportation system   random demand   model transport system   transport process   logistic process  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2009
Tom z. 70
Strony 139--149
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Pyza, D.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Zakład Logistyki i Systemów Transportowych, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, dpz@it.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Ambroziak T., Pyza D.: ,,Problemy logistyki operatora usług transportowych w aspekcie optymalizacji systemu obsługi technicznej". II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka, Warszawa 2006. Czasopismo Logistyka nr 6/2006, str. 37.
[2] Ambroziak T., Pyza D.: ,,O pewnym podejściu do oceny operatora usług logistycznych". Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej. Rocznik 2007 nr 4. Komitet Transportu PAN.
[3] Ambroziak T., Pyza D.: " Wybrane aspekty modelowania systemów przewozowych". W publikacji - referat wygłoszony podczas XI Konferencji Logistyki Stosowanej ,, Total Logistic Management", Zakopane 06-08 grudnia 2007.
[4] Beier F., Rutkowski K.: ,,Logistyka", Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
[5] Całczyński A. ,,Metody optymalizacyjne w obsludze transportowej rynku", OWPW, Warszawa 2001.
[6] Jacyna M.: ,,Modelowanie i ocena systemów transportowych", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
[7] Krawczyk S.: ,,Zarządzanie procesami logistycznymi", PWE, Warszawa 1974.
[8] Leszczyński J.: ,,Modelowanie systemów i procesów transportowych ", PWE, Warszawa 1994.
[9] Mindur L. (red.): ,,Technologie transportowe XXI w", Wydawnictwo ITeE - PIB, Warszawa - Radom 2008.
[10] Piasecki St.:, ,,Optymalizacja systemów transportowych", Wydział Wydawniczy WAT, Warszawa 1971.
[11] Pyza D.: ,,Modelowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach transportowych". Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej serii Transport, zeszyt nr 63(2007).
[12] Pyza D.: "Selected aspects of modeling of conveyance systems at random supply", Archives of Transport, Polish Academy of Sciences Committee of Transport, volume 20, issue 3, Warsaw 2008.
[13] Rutkowski K. (red.): ,,Logistyka dystrybucji", Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
[14] Sikora W.: Modele i metody optymalnej dystrybucji, Zeszyty Naukowe - seria II, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0041-0021
Identyfikatory