Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0041-0018

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Ocena ilościowa wpływu opóźnień pociągu na jakość kolejowych pasażerskich usług przewozowych

Autorzy Kwaśnikowski, J.  Gramza, G.  Gill, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Quantitative influence estimation of train delays to rail passenger transport quality
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zawarto koncepcję oceny ilościowej wpływu opóźnień pociągu na jakość realizowanych kolejowych pasażerskich usług przewozowych. Szczególnie uwzględniono czasowe kryteria oceny jakości usług przewozowych. Przedstawiono ogólną problematykę oceny jakości realizowanych usług z punktu widzenia pasażerów oraz ogólny opis prezentowanej koncepcji. Zamieszczono przykład zastosowania proponowanej koncepcji, w którym wykorzystano cyfrowy symulator procesu ruchu pociągu RSEL.
EN This paper presents conception of quantitative influence estimation of train delays to rail passenger transport quality, particularly on account of time criterions of evaluation. The general model and evaluation problems are also presented. The example of applying conception are given. The digital simulator RSEL for the delays analysis has been used.
Słowa kluczowe
PL jakość przewozów   zakłócenia ruchowe   symulacja procesu ruchu pociągu   proces transportowy   proces logistyczny  
EN transport quality   train disturbances   simulation of theoretical train movement   transport process   logistic process  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2009
Tom z. 70
Strony 97--111
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kwaśnikowski, J.
autor Gramza, G.
autor Gill, A.
Bibliografia
[1] Bałuch H.: Wspomaganie decyzji w drogach kolejowych. KOW, Warszawa 1994.
[2] Biega S.: Jak skutecznie kontrolować dotacje dla przewoźników? Mat. Konferencji ,,Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym", Warszawa, czerwiec 2006, strona internetowa Centrum Zrównoważonego Transportu: http://www.czt.zm.org.pl
[3] Chwieduk A., Dyr T. i in.: Identyfikacja potoków pasażerów w kolejowej komunikacji regionalnej. Technika Transportu Szynowego, 1 1-12/2002, str. 34-37.
[4] Dyr T.: Konkurencyjność transportu kolejowego na rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Technika Transportu Szynowego, nr 1-2/2004, str. 25-30.
[5] Gajda B.: Technika ruchu kolejowego. Część 2, Technika ruchu kolejowego. WKiŁ, Warszawa 1978.
[6] Janić M.: The Trans European Railway Network. Three levels of services for the passengers. Transport Policy, nr 3/1996, str. 99-104.
[7] Kolman R.: Ilościowe określanie jakości. PWE, Warszawa 1973.
[8] Kondraciuk-Gabryś G., Perenc J.: Analiza preferencji klientów PKP na rynku kolejowych usług pasażerskich w 1994 r. Problemy Kolejnictwa, nr 119, 1995, str. 24-53.
[9] Kwaśnikowski J.: Energetyczne i czasowe skutki ograniczeń prędkości dla pociągu prowadzonego lokomotywą EU07. Technika Transportu Szynowego, 3/1994, str. 28-30.
[10] Kwaśnikowski J.: Modelowanie i symulacja komputerowa procesu ruchu pociągu. Wyd. Politechniki Poznańskiej, serii rozprawy, nr264, Poznań 1992.
[11] Kwaśnikowski J.: Wpływ wzniesień i zakłóceń ruchu na zużycie energii i czas jazdy lokomotywy ET22 z pociągiem towarowym. Technika Transportu Szynowego, nr 6/1994, str. 38-41.
[12] Kwaśnikowski J., Gramza G.: Koncepcja szacowania skutków czasowych i energetycznych długotrwałych ograniczeń prędkości w ruchu kolejowym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, nr 62/2007, str. 171-178.
[13] Kwaśnikowski J., Gramza G.: Wpływ zakłóceń ruchu profilu i trasy na zużycie energii przez lokomotywę elektryczną EU07 prowadzącą pociąg pasażerski. Mat. IX Konferencji TransComp, Zakopane 5-8 grudnia 2005. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - Elektryka, nr 1 (9)2005, str. 131-136.
[14] Maciąg M., Rytel K.: Ocena efektywności modernizacji i remontów linii kolejowych w Polsce. Raport Centrum Zrównoważonego Transportu, nr 3/2006
[15] Massel A.: Kolejowy transport regionalny - Szanse i zagrożenia. Mat. Konferencji Regionalny transport kolejowy: szanse i zagrożenia, Warszawa, listopad 1999.
[16] Perenc J., Kondraciuk-Gabrys G.: Analiza i cena regionalnego zróżnicowania potrzeb i preferencji klientów PKP na kolejowym rynku usług pasażerskich. Problemy Kolejnictwa, nr 122. 1996, str. 61-79.
[17] Potthoff G.: Teoria potoków ruchu kolejowego. Ruch pociągów na szlakach i stacjach. WKiŁ, Warszawa 1973.
[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dz. U. z 2003 r. nr 5, poz. 58.
[19] Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.): Transport. PWN, Warszawa 1998.
[20] Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
[21] Tarski I.: The time factor in transportation processes. Elsevier, Amsterdam 1987.
[22] Twaróg J.: Mierniki i wskaźniki logistyczne. Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
[23] Woch J.: Podstawy inżynierii ruchu kolejowego. WKiŁ, Warszawa 1983.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0041-0018
Identyfikatory