Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0041-0014

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Organizacja procesów transportu wewnętrznego - studia przypadków

Autorzy Dohn, K. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Selected problems of logistics in production - internal transportation processes organization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagadnienia transportu wewnętrznego z uwagi na krytyczność i istotność dla procesu produkcyjnego są tematyką bardzo ciekawą oraz wymagającą racjonalnego podejmowania decyzji. Dlatego też to zagadnienie zostało obrane jako przedmiot badań artykułu. Nieprawidłowości stwierdzone w funkcjonowaniu transportu wewnątrzzakładowego mogą doprowadzić do zakłóceń w realizacji procesu produkcyjnego oraz dystrybucji wyrobów. Stąd w artykule podjęto próbę analizy i organizacji procesów transportu wewnątrzzakładowego opierając się na danych empirycznych wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Badania przeprowadzono w odniesieniu do dostaw części na linię produkcyjną przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej i głównie skoncentrowano się wokół problematyki i trafności doboru wykorzystywanych środków do realizowanych zadań transportowych. W związku ze zdiagnozowanymi problemami w obszarze doboru środków transportowych zaproponowano różne koncepcje rozwiązań technicznych.
EN One of the main aims of logistics management in production is to guarantee continuity and rhythmicity of production processes with high quality products. Internal transport is directly related with logistics Hows in production processes. Acting up of internal transport could bring about to disturbances in production process realization and product distribution. So in the article it was taken up the analysis and organization internal transport in one of the motor company.
Słowa kluczowe
PL logistyka w produkcji   transport wewnątrzzakładowy   proces transportowy   proces logistyczny  
EN logistics in production   internal transport   transport process   logistic process  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2009
Tom z. 70
Strony 47--58
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Dohn, K.
  • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji, ul. Roosevelta 26/28, 41-800 Zabrze, kdohn@polsl.pl
Bibliografia
[1] Abt S., Logistyka w teorii i praktyce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001.
[2] Buczek K., Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych. Wydawnictwo i Handel Książkami ,,KaBe" s.c, Krosno 2006.
[3] Fertsch M, Logistyka produkcji. Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
[4] Fijałkowski J., Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
[5] Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002
[6] Jońca A., Logistyka produkcyjna. Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa 1992.
[7] Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom 1. Infrastruktura, Technika, Informacja. Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
[8] Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0041-0014
Identyfikatory