Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0041-0012

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Metoda podziału obszaru na rejony komunikacyjne na przykładzie konurbacji górnośląskiej

Autorzy Celiński, I.  Żochowska, R.  Sobota, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN The method of dividing region into communication zones on example of Silesian Urban Agglomeration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy modelowania sieci transportowej na przykładzie Konurbacji Górnośląskiej. Zaakcentowano również znaczenie Niebieskiej Księgi "Jasper" - podręcznika dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie inwestycji transportowych ze środków U E - według której modele i prognozy ruchu są zasadniczym elementem analizy kosztów i korzyści (CBA Cost-Benefit Analisys). W publikacji zaproponowano także metodę wspomagania budowy modelu obszaru w celu jego automatyzacji oraz obniżenia czasu i kosztów realizacji, która jest we wstępnej fazie opracowania. Dalsze prace zmierzać będą w kierunku tworzenia narzędzi informatycznych wspomagających konstrukcję modelu sieci transportowej.
EN Article presents selected problems of modeling transportation network on example of Silesian Urban Agglomeration. The meaning of The Blue Book - a handbook for beneficiaries applying for financing transportation investments from EU founds is emphasized. The Blue Book points that models and forecasts of traffic are the essential elements of CBA(Cost-Benefit Analysis). The conception of supporting modeling areas in order of automation and lowering costs and time of realization is proposed. Further efforts will tend to build information tools supporting constructing model of transportation network.
Słowa kluczowe
PL modelowanie ruchu   model sieci   model obszaru   rejony komunikacyjne   proces transportowy   proces logistyczny  
EN traffic modeling   network model   region model   communication regions   transport process   logistic process  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2009
Tom z. 70
Strony 21--32
Opis fizyczny Bibliogr. 31 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Celiński, I.
autor Żochowska, R.
autor Sobota, A.
Bibliografia
[1] Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L.: Infrastruktura transportu, OWPW, Warszawa 2002.
[2] Dittmar H., Ohland G.: The New Transit Town: Best Practices in Transit-Oriented Development, pp. 120. Island Press. Washington, D.C. 2004.
[3] Dybicz T.: Modelowanie ruchu generowanego przez centra usługowo-handlowe, XLVII. Konferencja Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy, wrzesień 2001r.
[4] Ewing R.: Best Development Practices: A Primer. EPA Smart Growth Network, pp. 1-29. 1999.
[5] Ewing R.: Pedestrian - and Transit-Friendly Design: A Primer for Smart Growth. EPA Smart Growth Network, pp. 1-22. 2000.
[6] Fallendorf M., Traffic modelling in first step towards traffic management the case of Beijing, Madrid 19 listopad 2003.
[7] Gladstone Associates. Northern Virginia Metro Station Impact Study: Development Potentials at Metro Stations, p. 23. June 1974.
[8] Gruen V.: The Heart of Our Cities. The Urban Crisis: Diagnosis and Cure. Simon and Schusler, p. 250. New York 1964.
[9] Instrukcja programu Visum
[10] Jastrzębski, W., Marganiec, M., Suchorzewski, W.: Modelowanie ruchu w wycinku sieci ulic przy zastosowaniu pakietu programów QRS. Modelowanie procesów ruchu. Praca zb. pod red. M. Tracza, Zeszyt Naukowy Politechniki Krakowskiej, Krakow 1990.
[11] Karoń G., Macioszek E., Sobota A.: Selected problems of transport Network model ling of Upper-silesian Agglomeration (In Poland), Vilnius Technika VGTU, Vilnius 2009.
[12] Komar, Z., Wolek, Cz.: Inżynieria ruchu drogowego - wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
[13] Krystek, R.: Węzły drogowe i autostradowe. WKiŁ Wydanie 2 zmienione, Warszawa 2009.
[14] Niebieska księga dla sektora transportu publicznego. Jaspers, Warszawa, grudzień 2008.
[15] Ogika K., Suzuki T.: An Analysis of Walking Distance and Diverting Ratio in the Neighbor of Railway Station Using Pedestrian Path Network: A Case Study of Shibuya Station, Theory and Applications of CIS, pp 61-67. Tokio 2006.
[16] Olszewski S.: Walking as a mode of transport - a planning and policy perspective, Nanyang Technological University, Singapore School of Civil and Environmental Engineering, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, zeszyt 146,Budownictwo, 2007.
[17] O'Sullivan S., Morrall J.: Walking Distances to and from Light-Rail Transit Stations. Transportation Research Record 1538.
[18] Paget, Donnelly, Price, Williams and Associates. Rail Transit Impact Studies: Atlanta, Washington, p. 28. San Diego. March 1982.
[19] Podoski J.: Transport w miastach, WKiŁ, Warszawa 1977.
[20] Praca zbiorowa: BPRW S.A. -Studium systemu komunikacyjnego dla miasta Łódź, 2004.
[21] Pushkarev, Zupan: Public Transportation and Land Use Policy. Indiana University Press from a study by Regional Plan Association of New York (RPA).
[22] Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego, OWPW, Warszawa 2006.
[23] V.I. Shvetsov: Mathematical Modeling of Traffic Flow, Automation and Remote Control, Vol.64, No. 11, 2003.
[24] Warszawskie badanie ruchu 2005, BPRW S.A. Warszawa, Grudzień 2005.
[25] Viitanen P., Mattila P.: Pedestrian walking distance measurements using hand held GPS receiver, Congres Signal processing X: theories and applications: Tampere, 4-8 September 2000.
[26] Zastosowanic modelu trendu wielomianowego do opisu kształtowania się wskaźnika motoryzacji w Polsce w latach 1980 - 2004, Transport Miejski i regionalny 12/2005.
[27] Żurowska J.: Transport i Komunikacja, Kraków, Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Administracyjnych.
[28] http://www.bts.gov/programs/national_household_travel_survey/
[29] http://safety.fhwa.dot.gov/ped_bike/ped/ped_transguide/ch4.htm
[30] http://smithsonianeducation.org/migrations/start.html
[31] http://www.transact.org/library/reports_html/pedpoll/pedpoll.asp
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0041-0012
Identyfikatory