Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0041-0011

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Systemy bezpieczeństwa i obsługi autostrady morskiej

Autorzy Abramowicz-Gerigk, T.  Burciu, Z. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Safety and service systems of sea motorway
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono organizacje obsługi autostrady morskiej obejmuja.ca. elektroniczne systemy zarządzania logistyką, uproszczone procedury administracyjne i celne oraz model współpracy w intermodalnym łańcuchu transportowym, wykorzystujący bazy danych o jednostkach intermodalnych, ich własnościach, obiegu i miejscu położenia. Omówiono europejską koncepcję integracji morskich i portowych systemów IT, systemów bezpieczeństwa żeglugi na obszarach o wysokiej intensywności ruchu oraz systemów ratowania życia na morzu (SAR). Zaproponowano, oparty na metodach bayesowskich, model bezpieczeństwa autostrady morskiej w odniesieniu do najbardziej wrażliwego elementu systemu, jakim jest statek.
EN The paper presents the organisation of Motorway of the Sea (MOS) services including electronic logistical management systems, safety systems, simplified administration and customs services and the model of MOS safety which uses the data bases of intermodal units, their characteristics and position. The European conception of maritime and port IT systems, the systems used to protect safety of navigation in the congested areas integration is described. The model of MOS safety based on the Bayesian methods, has been proposed with respect to the ship - the most sensitive element of the system.
Słowa kluczowe
PL autostrada morska   bezpieczeństwo   metody bayerowskie   SAR   proces transportowy   proces logistyczny  
EN Motorway of the Sea   safety   Bayesian methods   transport process   logistic transport   logistic process  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2009
Tom z. 70
Strony 5--19
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Abramowicz-Gerigk, T.
autor Burciu, Z.
Bibliografia
[1] Abramowicz-Gerigk T., Burciu, Z.: Opcje kontroli ryzyka operacji portowych, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Bezpieczeństwo Morskie i Ochrona Naturalnego Środowiska Morskiego. Bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim wyzwaniem dla zintegrowanej Europy. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Piochy. Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, Koszalin-Kołobrzeg 2008.
[2] Antonowicz M.: Rozwiązania informatyczne dla transportu morskiego w koncepcji autostrad morskich, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Porty Morskie 2006, http://www.portymorskie. pi/2006/01.pdf.
[3] Burciu Z. Bezpieczeństwo w transporcie morskim. Poszukiwanie i ratowanie życia na morzu. Podejście systemowe (monografia w przygotowaniu do druku).
[4] Enhanced Reliability and Safety for shipping using GALILEO, Deliverable reference number: D2.4.E part 2, Projekt europejski MarNIS.
[5] Fijałkowski J.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Wybrane zagadnienia, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
[6] Golembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2006.
[7] IALA Vision of e-navigation, Nordic Institute of Navigation, e-navigation, Oct. 16th 2007, Oslo.
[8] Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. {SEC(2006) 768} Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 22.6.2006 COM(2006) 314, wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0314:FIN:PL.
[9] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komunikat i plan działania dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier {KOM(2009) 11 wersja ostateczna}, Bruksela 21.1.2009
[10] Lichtenberger E.: Projekt sprawozdania w sprawie Zielonej Księgi na temat przyszłej polityki TEN-T, (2008/2218(INI)), Komisja Transportu i Turystyki, PE418.088v01-00 2/7, 5.1.2009, PR\759806PL.doc
[11] Łapko A.: Porty morskie w nowej roli, Magazyn portowy nr 10(85), październik 2008.
[12] Szwankowski S.: Funkcjonowanie i rozwój portów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
[13] Work Package 4 Baltic Sea Motorway supporting information services, Baltic Sea region ITERREG III B Final Report Gdańsk, Poland, 2007, http://www.basim.org/ documents/final/ BaSlM_ Final Report_ WP4.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0041-0011
Identyfikatory