Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0040-0003

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Ocena odporności pojazdu na przewrócenie na bok – wpływ stopnia skomplikowania modelu na wyniki obliczeń

Autorzy Lozia, Z. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN Rollover of the biaxial vehicle - the influence of the model complexity on computation results
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł omawia znaczenie wypadków drogowych kończacych się wywróceniem pojazdu na bok. Oceniana jest rola wysokości środka masy pojazdu. Rozważany jest przypadek wywrócenia pojazdu spowodowanego manewrem, wykonywanym przez kierowcę na drodze poziomej, idealnie równej, o wysokim współczynniku przyczepności. Przedstawiono wyniki rozważań wykorzystujących modele analityczne i symulacyjne. Oceniano maksymalne możliwe do uzyskania przyspieszenie poprzeczne pojazdu, nie wywołujace jego wywrócenia na bok. Wyniki otrzymano dla dwóch pojazdów dwuosiowych: samochodu ciężarowego i samochodu patrolowo-interwencyjnego LTV. Wskazują one na istotne znaczenie stopnia skomplikowania struktury modelu na wyniki obliczeń.
EN The paper describes the role of rollover accidents in the road transport. The influence of vehicle type and body CG position is considered. Manoeuvre induced rollover is being described. The paper presents the results of analytical and simulation investigations on maximum possible biaxial truck and LTV lateral acceleration without rollover during curvilinear motion on an ideally smooth, horizontal, high friction road surface (i.e. untripped case of rollover). The obtained results show important influence of the model complexity on computation results.
Słowa kluczowe
PL wywrócenie na bok   wypadek drogowy   manewr   samochód patrolowo-interwencyjny   LTV   samochód ciężarowy  
EN rollover accident   accident   manoeuvre   LTV   truck  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2010
Tom z. 3/79
Strony 19--27
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Lozia, Z.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel./fax +48-22-8490321., lozia@it.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Allen W. R., et al., Validation of tire side force coefficient and dynamic response analysis procedures: field test and analysis comparison of a front wheel vs. a rear wheel drive subcompact. Systems Technology Inc., Working Paper No. 1216-6, Contract No. DTNH22-84-D-17080-Task 4, 17 February 1986.
[2] Ervin R. D., The influence of size and weight variables on roll stability of heavy duty trucks. SAE Paper No. 831163.
[3] Lescheticky J., Gholami T., USSID and EUROSID - two tools for the side impact simulation of the car structures. Proceedings of the NATO/AS1. Tróia, Portugal, 1996, vol. II, pp. 19-34.
[4] Lozia Z., Obszar dopuszczalnych warunków ruchu samochodu ciężarowego z nadwoziem furgonowym na torze krzywoliniowym. Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Nr3(15)/95r. Str. 161-179.
[5] Lozia Z., Ocena możliwości wywrotki bocznej samochodu ciężarowego na równej nawierzchni drogi. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. Rok XLV, Nr 4 (524), Warszawa 1996r. Str. 55-71.
[6] Lozia Z., Ocena możliwości zmniejszenia podatności samochodu ciężarowego na wywrotkę boczną na równej nawierzchni drogi. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum "Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych". IPM WAT, Rynia, 4-6 grudnia 1996r. Str. 222-227.
[7] Lozia Z., Rollover thresholds of the biaxial truck during motion on an even road. The Dynamics of Vehicles on Roads and on Tracks (ed. L. Palkovics). Supplement to Vehicle System Dynamics, Volume 29. Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netherlands. 1998. pp. 735-740.
[8] Lozia Z., Analiza ruchu samochodu dwuosiowego na tle modelowanie jego dynamiki. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. Zeszyt 41, 1998r.
[9] Lozia Z., Przewracanie si§ samochodu na bok. Wartości graniczne w zależności od przyjętego modelu pojazdu. VII Konferencja Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków 11-12.09.2000r. Materiały, str. 119+130.
[10] Lozia Z., Model symulacyjny ruchu samochodu LTV Dzik. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Nr 3(70)/2008. Str. 17-24.
[11] Lozia Z., Zdanowicz P., Wyniki symulacyjnej oceny wpływu masy i położenia środka masy samochodu LTV Dzik na jego wybrane własności w ruchu krzywoliniowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Nr 3(70)/2008. Str. 47-66.
[12] Lozia Z., Rollover of the biaxial vehicle (untripped case). Logistyka, nr 4, lipiec-sierpień 2010 r. Dział Logistyka - nauka, str. 20 plus tekst *.pdf na płycie CD (8 stron).
[13] Mackay M., A review of the biomechanics of impact in road accidents. Proceedings of the NATO/ASI. Troia, Portugal, 1996, vol. I, pp. 69-98.
[14] NHTSA: http://www.nhtsa.gov/
[15] Reński A., Ocena odporności samochodu na wywrócenie na bok. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Nr 1(77)72010. Str. 279-290.
[16] Robertson L. S., Kelly A. B., Static stability as a predictor of overturn in fatal motor vehicle crashes. Journal of Trauma, Vol. 29, No. 3, 1988, pp. 313-319.
[17] Runge J., NHTSA Administrator opinion presented in Automotive Lngincers International (SAE), November 2003.
[18] Tarriere C., Compatibility issues and vulnerable road users. Proceedings of the NATO/ASI. Troia, Portugal, 1996, vol. I, pp. 117-158.
[19] Wicher J., Analiza zderzeń samochodów i współczesne metody zabezpieczeń. Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Nr 2(20)/96r. Str. 33-51.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0040-0003
Identyfikatory