Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0037-0002

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Zjawiska triboelektryczne w warstewce rozdzielającej powierzchnie trące podczas tarcia ślizgowego

Autorzy Krawczyk, K. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN Triboelectrical phenomena in the layer separating friction surfaces during sliding friction
Konferencja Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska / Materiały XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego (XVII ; 11.12.2009 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zostały przedstawione problemy z powstawaniem intensywnych zjawisk triboelektrycznych oraz warstwy triboelektrycznej. Zaproponowano model zjawisk występujących w strefie tarcia ilustrujący i wyjaśniający koegzystencję warstw granicznych i triboelektrycznych. Omówiono problem wzajemnego okresowego zwiększania się grubości warstwy triboelektrycznej kosztem warstwy granicznej i odwrotnie.
EN This paper presents and discusses issues concerning triboelctrical effects and generation of the trioboelectrical layer in conjunction with the boundary oil film. Model of the layer separating friction surfaces under sliding conditions is proposed. The model considers and explains coexistence of both the boundary and triboelectrical layers along with their interaction. The emphasis is on the determined increase of the triboelectrical layer thickness by reducing the boundary film thickness and vice versa.
Słowa kluczowe
PL zjawisko triboelektryczne   warstwa triboelektryczna   tarcie ślizgowe   warstwa graniczna   strefa tarcia   powierzchnie trące  
EN triboelectrical effects   triboelectrical layer   sliding friction   bonduary layer   friction surface  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2010
Tom z. 2/78
Strony 13--20
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Krawczyk, K.
  • Politechnika Radomska, Zakład Inżynierii Produkcji
Bibliografia
[1] Kałdoński T., Wachal A.: Powstawanie ładunków elektrycznych podczas tarcia metali o teflon, Trybologia t. 4-5 1980, s. 14-16.
[2] Kajdas C., Krawczyk K., Nita J.: Metod and device for testing lubricating properties of lubricating means, Patent USA nr 4311036, 1981.
[3] Kajdas C., Krawczyk K., Nita J.: Sposób i układ do pomiaru własności smarnych środków smarowych, Patent polski nr p202886, 1980.
[4] Kajdas C.: Importance of the triboemission process for tribochemical reaction, Tribology International 38, 2005, s.337-353.
[5] Cypko E., Kałdoński T.: Possibility of assessment of elements interaction dynamic change in frictional contact with triboelectrical effect used, Journal of KONES, 2007, vol.14, s. 99-106.
[6] Kajdas C.: Furey M., Ritter A.: Triboemission as a Basic Part of the Boundary Friction Regime. A Review, Lubrication Science, 2002, 14, 2, s. 223-253.
[7] Kula P., Pietrasik R.: Mikromechanika i fizykochemia oddziaływania struktury warstwy wierzchniej na tarcie graniczne, Tribologia t. 6, 1999, s. 857-863
[8] Liu W., Dong D., Kimura Y., Okada K.: Elastohydrodynamic lubrication with water-in- oil emulsions, Wear 179, (1994), s. 17-21.
[9] Maciąg A.: Anizotropia własności tribologicznych granicznej warstwy smarowej w warunkach polaryzacji prądem stałym, Tribologia t. 3, 2004, s. 257-271
[10] Maciąg A.: Wpływ polaryzacji strefy tarcia prądem stałym na opory tarcia granicznego, Tribologia t. 4, 2005, s. 167 - 176.
[11] Nakayama K.: Triboemission of charged particles from various solids under boundary lubrication conditions, Wear 178, (1994), s. 61-67.
[12] Nakayama K., Hashimoto H.: Triboemission, tribochemical reaction, and friction and wear in ceramics under various n-butane gas pressures, Tribology International 29, 1996, s.385 - 393.
[13] Ozimina D.: Badanie oddziaływań tribochemicznych z zastosowaniem energii elektrycznej, Tribologia t. 3, 1999, s. 377 - 385.
[14] Park H., Hwang J., Choa S.: Tribocharge build-up and decay at a slider-disk interface, Microsystem Technologies 10, 2004, s.109 - 114
[15] Sasaki A., Uchiyama S., Yamamoto T.: Generation of static electricity during oil filtration, Lub. Eng., 1999, 55, 9, s. 14-21.
[16] Yamaguma M.: Electrostatic hazards in industry: Accident analyses and countermeasures -statistical data on accidents and case studies, J. Inst. Electro. Jpn., 2004, 28, 2, s. 147-150.
[17] Akande A.R., Lowell J.: Charge transfer in metal/polymer contacts, J. Phys. D, 1987, 20, 5, s.565-578.
[18] Matsusyama T., Yamamoto H.: Impact charging of particulate materials, Chem. Eng. Sci., 2006, 61, 7, s. 2230-2238.
[19] Yoshida M., et al.: Experimental and theoretical approaches to charging behavior of polymer particles, Chem. Eng. Sci.,2006, 61, 7, s. 2239-2248.
[20] Komatsu T. S.: Static electrification by asymmetric rubbing, J. Appl. Suf. Sci., 2004, 235, 1, s. 60-64.
[21] Tokeshi T., Hiratsuka K., Sasaki A., Uchiyama S., Kajdas C.: Tribo-charging in sliding/rolling contacts using twin-ring tribometer, Tribology Transactions 2009, praca w druku.
[22] Yoshida T., Hiratsuka K., Tsukui S., Haraguchi T.: Analysis of wear process using disk on disk type wear test rig, Proc. Intern. Trib. Conf. Nagasaki, 2001, s. 357-361.
[23] Greason W.D.: Investigation of a test methodology for triboelectrification, J. lectrost,49, 4, s. 245-256.
[24] Harper W.R.: Contact and frictional electrification, Oxford University, Great Britain, 1967.
[25] Kajdas C.., Krawczyk K., Nita J.: Metode und Gerät für Berstimung fürtribologichen Eigenschaften von Schmierstoffen, Patent Niemiecki nr G-7364644, 1981.
[26] Peng-shun Z., Shu-guang L., Wen-jie Z.: A new measurement method of oil film thickness in the EHL condition: the R-C oscillation technique, Wear 148, 1991, s. 39 - 45. [27] Fiłatowa D., Grzywaczewski M., Krawczyk K.: Stochastic modeling of friction phenomenon in kinematics pairs, XIV Międzynarodowa konferencja nt. "Methods and Models In Automation and Robotics". Międzyzdroje 2009, praca w druku.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0037-0002
Identyfikatory