Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0028

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Przyszlość europejskiego bezpiecznego samochodu - rozwój, współpraca, przepisy

Autorzy Przybylski, W. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN The future of European safe automobile - development, cooperation, regulations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przybliżono najnowsze europejskie spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa na drodze. W szczególności omówiono główne kierunki polityki poprawy tego bezpieczeństwa, w których jako filary w obszarze pojazdów występuje: rozwój konstrukcji pojazdów drogowych, postęp w przepisach dotyczących wymagań bezpieczeństwa konstrukcji i konieczność szerokiej współpracy w obydwu wspomnianych filarach.
EN The paper describes latest European approach related to road safety. In particular the main direction of road safety improvement policy had been discussed, specifically the main pillars of the improvements for road vehicles construction aspect were reported. The vehicle construction development, together with progress in technical requirements related to new vehicles and maintenance as well as wide international cooperation in the listed pillars appear were stressed inevitable.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   konstrukcja pojazdów   ruch drogowy  
EN safety of traffic   traffic safety   vehicle construction   road traffic  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2010
Tom z. 1/77
Strony 267--277
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Przybylski, W.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
[1] CARE - EU road accidents database.
[2] European Road Safety Charter - http://www.erscharter.eu/
[3] Dyrektywa Rady 96/96/EC w sprawie zbli_enia ustawodawstw Krajów Członkowskich w zakresie badan technicznych pojazdów silnikowych i ich przyczep.
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2000/30/EC w sprawie drogowej kontroli technicznej pojazdów u_ytkowych poruszajacych sie na terenie Wspólnoty.
[5] Ustawa - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr 98, poz. 602 z pózniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz.U. nr 108 z 2003 r.,poz. 908 z pózniejszymi zmianami).
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbednego wyposa_enia (Dz.U. nr 32 z dnia 26 lutego 2003 r., poz. 262 z pózniejszymi zmianami).
[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badan technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. nr 227 z dnia 30 grudnia 2003 r., poz. 2250 z pózniejszymi zmianami).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0028
Identyfikatory