Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0025

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Ocena przepisów wprowadzonych w Polsce w zakresie oznakowania konturowego pojazów

Autorzy Olejnik, K.  Woźniak, G. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN Evaluation of the regulations introduced in Poland concerning retro-reflective contour markings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono wymagania w zakresie oznakowania konturowego odblaskowego w pojazdach zawarte w regulaminie nr 48 EKG ONZ. Przedstawiono również wymagania w tym zakresie wprowadzone w Polsce rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Omówiono różnice wynikające z porównania tych dokumentów. Oceniono jasność, zrozumiałość oraz precyzję wprowadzonego przepisu. Przedstawiono analizę problemów związanych ze stosowaniem wymagań przez producentów i użytkowników pojazdów, diagnostów technicznych oraz służb kontroli na drodze. We wnioskach zawarto propozycje wprowadzenia koniecznych i niezbędnych zmian.
EN The report presents requirements contained in the Regulation No 48 UN ECE concerning retro-reflective contour markings of the vehicles.. There were also quoted requirements for the above mentioned subject, which were introduced in Poland by the decree of the Ministry of Infrastructure on the 4th May 2009 superseding the current decree on the vehicles' technical conditions and the range of their necessary equipment. The differences resulting from the comparison of these documents have also been discussed. The clarity, legibility and accurateness of the introduced regulation were estimated. The analysis has been presented of the problems connected with the application of the requirements by the produces and vehicles' users, technical diagnostic employees and control services on the road. The conclusions included proposals of the introduction of necessary and indispensable changes.
Słowa kluczowe
PL oznakowanie konturowe   system bezpieczeństwa czynnego   przepisy bezpieczeństwa   ruch drogowy  
EN retroreflective contour markings   system of active safety   safety code   safety rules   road traffic  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2010
Tom z. 1/77
Strony 239--245
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Olejnik, K.
autor Woźniak, G.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbednego wyposa_enia
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbednego wyposa_enia
[3] Olejnik K.: Critical analisys of the current traffic regulations concerning visibility from the position of a vehicle driver. Quartely Motor Transport 2/2003 distributed by Motor Transport Institute, Warsaw, Poland.
[4] Olejnik K.: Analisys of typical causes of chosen accidents and traffic in the aspect of visibility limitations in automotive vehicles. Quartely Motor Transport 1/2003 distributed by Motor Transport Institute, Warsaw, Poland.
[5] Regulamin nr 104 (Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych) EKG ONZ Jednolite przepisy dotyczace homologacji oznakowan odblaskowych dla pojazdów długich i cie_kich i ich naczep
[6] Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG ONZ - Jednolite przepisy dotyczace homologacji pojazdów w odniesieniu do urzadzen oswietleniowych i sygnalizacji swietlnej
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0025
Identyfikatory