Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0016

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Wpływ działania kierowcy na wyniki dynamicznej zmiany pasa ruchu samochodu ciężarowego

Autorzy Guzek, M.  Luty, W.  Zdanowicz, P. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN An analysis of driver's influence on results of truck dynamic lane-change test
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy oceny wpływu kierowcy na przebieg i wyniki testu dynamicznej zmiany pasa ruchu wykonywanego przez samochód ciężarowy. Przedstawiono rezultaty 40 prób podwójnej zmiany pasa ruchu zrealizowanych w symulatorze jazdy samochodem autoPW przez pięciu kierowców różniących się zarówno wiekiem jak i doświadczeniem w prowadzeniu badanego typu samochodu. Testy prowadzono zgodnie z wymaganiami stosownej normy ISO. Porównania dokonano na podstawie przebiegów czasowych wybranych wielkości fizycznych, rejestrowanych podczas testu, a także trajektorii ruchu pojazdu oraz wybranych wskaźników syntetycznych. Wyniki analiz wskazują z jednej strony na istotny wpływ cech i umiejętności kierowcy, a z drugiej na trudności w jednoznacznej interpretacji wyników analizowanego testu.
EN The paper concerns an assessment of influence a driver on results of dynamic lane-change maneuver, performed by a truck vehicle. The results of 40 trials of double lane-change maneuver, performed according to proper ISO standard, are presented. Research was conducted in the driving simulator autoPW. The trials were performed by 5 drivers of different age and truck driving experience as well. Comparative analysis has been made basing on time realization of recorded quantities (steering wheel angle, lateral acceleration, yaw velocity), vehicle trajectory and other synthetic indicators. The analysis results show significant influence of driver properties and skills, however there are difficulties in explicit interpretation of tests results.
Słowa kluczowe
PL pas ruchu   zmiana pasa ruchu   symulator jazdy   samochód ciężarowy   ruch drogowy  
EN traffic lane   dynamic lane-change   driving simulator   truck vehicle   lorry   road traffic  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2010
Tom z. 1/77
Strony 141--153
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Guzek, M.
autor Luty, W.
autor Zdanowicz, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
[1] Lozia Z., Guzek M.: Przegląd metod badań stateczności i kierowalności pojazdów samochodowych. Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej 2(14)/95, str. 47-63.
[2] ISO/TR 3888 Road Vehicles - Test Procedure for Severe Lane Change Manoeuvre (także norma ISO 3888-1)
[3] www.it.pw.edu.pl/~autopw
[4] Chodnicki P., Guzek M., Lozia Z., Mackiewicz W., Stegienka I.: "autoPW - wirtualne środowisko badań kierowców". Czasopismo Techniczne Mechanika, z.8-M/2008, zeszyt 10 (105), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, str. 29-38.
[5] Lozia Z.: Symulatory jazdy samochodem. WKŁ Warszawa 2008.
[6] Guzek M., Jurecki R., Lozia Z., Stańczyk T. L.: "Badania kierowców na torze i w środowisku wirtualnym". Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Nr 84, Kielce 2006r. str. 195-206.
[7] Luty W.: Analiza właściwości nowych konstrukcji ogumienia kół jezdnych samochodu ciężarowego średniej ładowności. Praca zbiorowa pt. Analiza wpływu ogumienia nowych konstrukcji na bezpieczeństwo samochodu w ruchu krzywoliniowym. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009r. str. 7-18.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0016
Identyfikatory