Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0011

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Przebiegi współczynników przyczepności opon w trakcie hamowania z zablokowaniem kół

Autorzy Bułka, D.  Janczur, R.  Świder, P. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN Tire adhesion coefficients characteristics in braking with locked wheels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL O ile w literaturze można znaleźć zależności współczynników przyczepności opon do jezdni w funkcji prędkości jazdy, to problem zmian współczynników przyczepności przy zablokowaniu kół nie jest dostatecznie rozeznany. Często w rekonstrukcji wypadków drogowych istnieje konieczność przeanalizowania gwałtownego hamowania z powstaniem na jezdni długich śladów blokowania kół. Podjęto więc próbę rozeznania tego problemu. W artykule podano wyniki badań drogowych samochodu przeprowadzonych zgodnie z regulaminem ECE 13 i stosownych przeliczeń wartości współczynników przyczepności. Badania przeprowadzono dla różnych rozmiarów opon, nawierzchni asfaltowej i betonowej suchej i mokrej, różnych prędkości początkowych hamowania oraz opon letnich i zimowych. Wyniki zestawiono na odpowiednich wykresach.
EN Data on the dependence between the values of coefficients of tire adhesion to road surface and velocity can be found in literature, however, the problem of changeability of adhesion coefficients when the wheels are locked has not been investigated fully. In road accident reconstruction it is often necessary to analyse extreme braking manoeuvre which leaves long traces of wheel locking. The article presents the results of an attempt to deal with the problem.The results of road tests performed according to ECE 13 regulation and relevant calculations of adhesion coefficients values have been given. The tests have been run for various tire sizes, asphalt and concrete, dry and wet road surfaces, various braking initial velocities, and summer and winter tires. The results have been illustrated in diagrams.
Słowa kluczowe
PL opona   przyczepność opon   hamowanie   blokowanie kół   ruch drogowy  
EN tyre   tire   tire adhesion   braking   locked wheels   road traffic  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2010
Tom z. 1/77
Strony 95--102
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Bułka, D.
autor Janczur, R.
autor Świder, P.
  • Cyborg Idea s.c. systemy informatyczne, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c, 31-234 Kraków
Bibliografia
[1] Dudziak M. i inni: Proces hamowania samochodu a bezpieczeństwo w ruchu drogowym. IES Poznań - Radom 2002,
[2] Szwabik B., Pokorski J.: Dynamika hamowania a przebieg charakterystyk przyczepności wzdłużnej opon samochodowych i nawierzchni drogowych. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji "Konstrukcja, badania, eksploatacja, technologia pojazdów samochodowych i silników spalinowych". PAN Oddział w Krakowie, 2000,
[3] Wrzesiński T.: Hamowanie pojazdów samochodowych. WKiŁ Warszawa 1973r.,
[4] Reza A., Zębala J.: Badania porównawcze dróg hamowania, śladów hamowania i osiąganych opóźnień samochodów osobowych - część II. Zbiór referatów VII Konferencji "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych", Kraków 2000,
[5] Praca zbiorowa: Wypadki drogowe - Vademecum biegłego sądowego. IES Kraków 2006,
[6] Regulamin ECE EKG nr 13.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0011
Identyfikatory