Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0008

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Badania reakcji kierowców w symulowanych sytuacjach wypadkowych

Autorzy Stańczyk, T. L.  Lozia, Z.  Pieniążek, W.  Jurecki, R. S. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN Research of driver's reactions simulated accident situations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono założenia, oraz sposób przeprowadzenia badań zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one przeprowadzone w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Badania zostały wykonywane dla 3 scenariuszy sytuacji wypadkowej, w dwóch środowiskach badawczych: na Torze Kielce oraz w symulatorze jazdy samochodem autoPW. W każdym scenariuszu badano 100 kierowców. Łącznie przeprowadzono ponad 13 000 prób. W badaniach na torze wykorzystywano specjalnie zaprojektowane do badań, bezpieczne makiety. Do badań w symulatorze odwzorowano dokładnie wybrane rzeczywiste skrzyżowanie. W dokładny sposób odtworzono parametry geometryczno - przestrzenne oraz rodzaj i kolorystykę elementów architektonicznych otoczenia. Zasadniczy celem pracy była aktualizacja bazy danych dotyczących czasów reakcji kierowców. Zgromadzono bardzo duży materiał badawczy, który będzie sukcesywnie analizowany.
EN The paper presents initial assumptions and testing methods for the research of driver's reactions in simulated accident situations. Tests were conducted within the scope of N509 016 31/1251 research project. Three different scenarios of accident situations were used in two test environments: Kielce Racing Track and autoPW car driving simulator. Each of the scenarios included 100 drivers. Over 13,000 tries were conducted. Specially designed, safe installations were used for track tests. Simulator tests utilized precisely replicated selected real world intersection. Geometry, space kind and color of architectonic elements of the environments were replicated with life-like precision. The main goal of this research was to update driver's reaction time database. Vast amount of test results was gathered and it will constitute a base for ongoing analysis.
Słowa kluczowe
PL wypadek drogowy   sytuacja wypadkowa   bezpieczeństwo ruchu drogowego   kierowca   ruch drogowy  
EN road accident   accident situaton   safety of traffic   traffic safety   driver   road traffic  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2010
Tom z. 1/77
Strony 27--52
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Stańczyk, T. L.
autor Lozia, Z.
autor Pieniążek, W.
autor Jurecki, R. S.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Bibliografia
[1] Burckhardt M., Burg H.: Die Brems-Reaktionsdauer von Pkw-Fahrer. Der Ferkehrsunfall, Nr 12/1981, S.224-235.
[2] Burckhardt M.: Fahrwerktechnik: Bremsdynamik und Pkw-Bremsanlagen. Vogel Verl., Würzburg, 1991.
[3] Chodnicki P., Guzek M., Lozia Z., Mackiewicz W., Stegienka I.,: Statyczny symulator jazdy samochodem autoPW, wersja 2003. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika. Zeszyt nr 79. Kielce 2004r. s. 157÷164.
[4] Dannert G.: Grundprobleme der Reaktionzeit des Kraftfahrers. Ferkehrsunfall und Fahrzeugtechnik, Nr 12/1998, S.328-334.
[5] Fröming R., Assesment of Integrated Pedestrian Protection System. PhD thesis. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 12, Verkehrstechnik/Fahrzeugtechnik Nr.681, 2008.
[6] Guzek M., Jurecki R., Lozia Z., Stańczyk T. L,: Badania kierowców na torze i w środowisku wirtualnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika nr 84, Kielce, 2006, s. 195 - 206.
[7] Guzek M., Jurecki R., Lozia Z., Stańczyk T. L.: Comparative analyses of driver behaviour on the track and in virtual environment. Driving Simulation Conference Europe, DSC 2006 Europe, Paris, October 2006.
[8] Guzek M., Lozia Z., Pieniążek W., Weryfikacja eksperymentalna modelu symulacyjnego stosowanego w symulatorze jazdy samochodem. Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Nr 4 (34)/99. Warszawa 1999r. s. 69-87.
[9] Hillenbrand J., Fahrerassistenz zur Kollisionsvermeidung. PhD thesis. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 12, Verkehrstechnik/Fahrzeugtechnik Nr.669, 2008.
[10] Jansson J., Johansson J., Gustafsson F., Decision Making for collision avoidance systems. SAE Paper 2002-01-0403.
[11] Jurecki R. S.: Modelowanie zachowania kierowcy w sytuacjach przedwypadkowych. Rozprawa doktorska. Politechniki Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Kielce 2005r.
[12] Jurecki R., Stańczyk T.L., Driver model for the analysis of pre-accident situations. Vehicle System Dynamics, Vol. 47, Issue 5 May 2009, pp. 589-612.
[13] Krause R., de Vries N., Friebel W.-Ch., Mensch und Bremse in Notbremssituationen mit Pkw - neue Erkenntnise zu Prozesszeiten beim Bremsen. Teil 1. Ferkehrsunfall und Fahrzeugtechnik, Nr 6/2007, S.164-171.
[14] Magister T., Krulec R., Batista M., Bogdanović L.: The driver reaction time measurement experiences. Innovative Automotive Technology - IAT'05, Bled,21st-22nd April 2005.
[15] Nishida Y.: Driving characteristics of the elderly: risk compensation of the elderly driver from the viewpoint of reaction behavior. JSAE Review 20 (1999), pp. 375-380.
[16] Törnros J.: Effect of driving speed on reaction time during motorway driving. Accident Analysis and Prevention, Vol. 27, No 4, 1995, pp. 435-442.
[17] Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego. Pr. zbiorowa. Wyd. IES Kraków 2002.
[18] Lozia Z., Symulatory jazdy samochodem. WKŁ, Warszawa, 2008.
[19] McGehee D.V., Mazzae E.N., Baldwin G.H.S.: Driver reaction time in crash avoidance research: validation of a driving simulator study on a test track. Proceedings of the 14th Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 44th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Society (IEA 2000), San Diego/USA, (6) 2000.
[20] Schorn M., Quer- und Längsregelung eines Personenkraftwagens für ein Fahrerassistenzsystem zur Unfallvermeidung. PhD thesis. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 12, Verkehrstechnik/Fahrzeugtechnik Nr.651, 2007.
[21] Stańczyk T. L., Jurecki R.: Czasy reakcji kierowców w stanach zagrożenia wypadkowego. Materiały III Konferencji "Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne", Wyd. WSB im. J.Chrapka. Radom, 2006. s. 321-348.
[22] Stańczyk T. L., Jurecki R., Fahrereaktionszeiten in Unfallrisikosituationen - neue Fahrbahn- und Fahrsimulatorversuche, Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 07-08/2008, S. 235 - 246.
[23] Stańczyk T., Jurecki R., O przyczynach różnic w publikowanych wartościach czasów reakcji kierowców. Materiały X Konferencji "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych", Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków - Szczyrk, 2006, s. 157-171.
[24] Stańczyk T. L., Jurecki R., Wpływ metody badań na uzyskane wartości czasów reakcji. Materiały IV Konferencji "Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2008, s. 276-289.
[25] Stählin U., Eingriffsentscheidung für ein Fahrerassistenzsystem zur Unfallvermeidung. PhD thesis. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 12, Verkehrstechnik/Fahrzeugtechnik Nr.683, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0008
Identyfikatory