Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0007

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Badania eksperymentalne oraz opis analityczny własciwości ogumienia samochodów

Autorzy Luty, W. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN Experimental research and analytical description of vehicle tires properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono problematykę laboratoryjnych badań eksperymentalnych ogumienia samochodowego. Pokazano podstawowe charakterystyki ogumienia oraz wyposażenie wykorzystywane do ich wyznaczania. Przedstawiono przykłady charakterystyk ogumienia i ich opisu analitycznego, stosowanego w celu porównywania jego elementarnych właściwości oraz przygotowania danych do modelowania współpracy koła ogumionego z podłożem, wykorzystywanych w badaniach symulacyjnych pojazdów.
EN A subject matter of laboratory experimental tire research is presented in this paper. Basic tires characteristics and also facilities, used for determining them have been shown. Also there have been shown examples of tires characteristics and their analytical describe methods, applied in order to compare tires properties and applied in order to acquire data for modeling of tire-road interaction, used in process of vehicle motion simulation research.
Słowa kluczowe
PL ogumienie   opona   badania ogumienia   właściwości ogumienia   współpraca opony z podłożem   ruch drogowy  
EN tires   tyre   tire research   tire properties   tire road interaction   road traffic  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2010
Tom z. 1/77
Strony 7--26
Opis fizyczny Bibliogr. 48 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Luty, W.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, wluty@it.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Bode O., Hahn W. D., Hoinkhaus H.: A mobile tire tester for testing commercial tire charakteristics on road.
[2] Clark S. K.: Mechanics of pneumatic tires. U.S. DOT, NHTSA, 1981.
[3] Цукерберг С.М.: Пневматические шины. Химия, Москва 1973.
[4] Dugoff H, Fancher P.S., Segel L.: An analysis of tire traction properties and their influence on vehicle dynamic performance, SAE Transactions 700377, vol. 79.
[5] Gidlewski M., Luty W.: Badanie ogumienia samochodu ciężarowego w warunkach dynamicznego hamowania podczas toczenia ze znoszeniem bocznym. Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Kielce 5-6.02.2004r., str. 183-192.
[6] Gidlewski M., Luty W.: Badanie wpływu konstrukcji bieżnika opony w aspekcie modelowania współpracy ogumienia z podłożem. Konstrukcja, badania eksploatacja, technologia pojazdów samochodowych i silników spalinowych. PAN o/Kraków 2003.
[7] Jackowski J., Luty W., Prochowski L.: Obciążenia dynamiczne, przenoszone przez ogumienie podczas hamowania na nierównej drodze. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów PW 1 (56/2005).
[8] Jackowski J., Luty W., Wieczorek M., Оценка эффектов возникающих в пятне конакта с дорогой шины работающей в режиме качения с боковым уводом на основании aнaлиза её акустического спектра, Материалы международной научно- практической конференции, Прогресс транспортных средств и систем – 2005, 20 - 23 сентября 2005 г. Волгоград 2005, Часть 1, 144-155.
[9] Jackowski J., Luty W., Wieczorek M.: Selected aspects of tire-road interaction during wheel cornering, 13th International Conference Noise Control '04, Testing and Measurements - Proceedings (CD-ROM), 6-9.06.2004, Gdynia, 12 stron.
[10] Jackowski J., Prochowski L., Wieczorek M.: Zestaw metodyk badawczych ogumienia. WAT 1993.
[11] Jackowski J., Luty W., Wieczorek M., Rozwijanie możliwości obserwacji obszaru styku z drogą opony toczonej z małymi prędkościami. VIII Międzynarodowe Sympozjum IPM, Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, Warszawa-Rynia, 11-13.12.2002, 122-127.
[12] Jackowski J., Luty W., Wieczorek M., Identyfikacja właściwości opon toczonych ze znoszeniem bocznym po różnych podłożach, IX Międzynarodowe Sympozjum IPMiT nt. Doskonalenie konstrukcji i metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, 22-24.06.2005, 319-326.
[13] Jackowski J., Luty W., Wieczorek M.,: Przygotowanie do modelowania zjawisk zachodzących w strefie styku opony z podłożem, IX Międzynarodowe Sympozjum IPMiT nt. Doskonalenie konstrukcji i metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, 22-24.06.2005, 313-318.
[14] Jackowski J., Luty W., Wieczorek M.: Экспериментальные исследования шин в аспекте активной безопасности автомобиля, Материалы международной научно-практической конференции, Прогресс транспортных средств и систем – 2005, 20-23 сентября 2005 г. Волгоград 2005, Часть 1, 156-170.
[15] Jackowski J., Luty W., Prochowski L.: Badanie wpływu prędkości na odporność ogumienia samochodu ciężarowego na znoszenie boczne. VIII Międzynarodowe Sympozjum IPM, Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, Warszawa-Rynia, 11-13.12.2002, 269-278.
[16] Jaworski J.: Ogumienie pojazdów samochodowych. WKŁ Warszawa 1987.
[17] Jurkowska B., Jurkowski B.: Produkcja opon i dętek. WNT, Warszawa 1975.
[18] Klaus-Urlich Wermann, Stephan Ernesti, Bert Breuer: Me§banhänger für die Ermittling des Kraftschlusses von Nutzfahrzeuggreifen. ATZ 94 (1992)/1.
[19] Kubisz. A, Olko J.: Badania laboratoryjne bocznego znoszenia opon samochodowych, Technika samochodowa nr 5/75.
[20] Litwinow A.: Kierowalność i stateczność ruchu samochodu, WKŁ 1975.
[21] Luty W. Prochowski L.: Modelowanie charakterystyk przyczepności ogumienia samochodów ciężarowych. Zeszyty naukowe PW, 4/2001, 37-47.
[22] Luty W., Prochowski L., Szurkowski Z.: Stanowisko do badań ogumienia dużego rozmiaru. VII Międzynarodowe Sympozjum IPM. Wrszawa-Rynia, 8-10.12.1999.
[23] Luty W., Prochowski L., Wieczorek M.: Wpływ zmian w konstrukcji opon 145/70R13 na ich współpracę z podłożem w ruchu krzywoliniowym. Zeszyty Instytutu Pojazdów PW 3(29)/98.
[24] Luty W., Prochowski L.: Analiza prędkości kątowej koła samochodu ciężarowego podczas hamowania z udziałem siły bocznej i układu ABS. Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 8, 02/2008, str. 227-234.
[25] Luty W., Prochowski L.: Analiza procesu narastania siły hamowania koła samochodu ciężarowego. Zeszyty Instytut Pojazdów 1(40)/2001-09-24.
[26] Luty W., Prochowski L.: Analiza sił stycznych przenoszonych przez oponę podczas jednoczesnego hamowania i znoszenia bocznego. Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków, Zeszyt nr 33-34, str. 223-230.
[27] Luty W., Simiński P.: Analiza i modelowanie wybranych właściwości ogumienia samochodu opancerzonego z wkładką typu "RUN FLAT". Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej 3/2008, str. 25-36.
[28] Luty W., Simiński P.: Analiza sprężystości promieniowej ogumienia z wkładką "runflat". Journal of KONES, Powertrain and Transport, vol.14 (2007), No.2, 283-290.
[29] Luty W., Wieczorek M.: Analiza parametrów geometrycznych śladu styku z nawierzchnią drogi opon samochodu ciężarowego średniej ładowności. Praca zbiorowa pt. Analiza wpływu ogumienia nowych konstrukcji na bezpieczeństwo samochodu w ruchu krzywoliniowym. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009r. ISBN978-83-61486-21-3, str.27-37.
[30] Luty W., Wysocki T.: Przyczepa dynamometryczna do badań dynamicznych ogumienia. VII Międzynarodowe Sympozjum IPM. Warszawa-Rynia, 8-10.12.1999.
[31] Luty W.: An analysis of tire relaxation process during dynamic changes of cornering agle. Journal of Kones Powertrain and Transport. Vol. 16 No. 1, 2009, str. 307-316.
[32] Luty W.: Analiza nabiegania ogumienia nowych konstrukcji podczas toczenia ze znoszeniem bocznym w quasi-statycznych warunkach ruchu. Praca zbiorowa pt. Analiza wpływu ogumienia nowych konstrukcji na bezpieczeństwo samochodu w ruchu krzywoliniowym. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009r. ISBN 978-83-61486-21-3, str.19-26.
[33] Luty W.: Analiza właściwości nowych konstrukcji ogumienia kół jezdnych samochodu ciężarowego średniej ładowności. Praca zbiorowa pt. Analiza wpływu ogumienia nowych konstrukcji na bezpieczeństwo samochodu w ruchu krzywoliniowym. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009r. ISBN978-83-61486-21-3, str.7-18.
[34] Luty W.: Analiza właściwości ogumienia samochodu ciężarowego w nieustalonym stanie znoszenia bocznego. Zeszyty Instytutu Pojazdów PW, 3(38/00).
[35] Luty W.: Liczbowy wskaźnik oceny wartości użytkowej ogumienia samochodu ciężarowego na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej 2 (24)/97.
[36] Luty W.: O możliwości kształtowania kierunkowych właściwości sprężystych opon radialnych. Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej 2 (24)/97.
[37] Luty W., Wieczorek M.: Oszacowanie właściwości opon w ruchu krzywoliniowym na podstawie obserwacji śladu styku z nawierzchnią drogi. Rozwijanie środków i systemów transportowych - 2002, Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej, Wołgograd, 8-11.11.2002, 64-68.
[38] M. G. Pottinger, W. Pelz, G.A. Tapia, C.B. Winkler: A free-rolling Test for heavy-duty truck tires. Tire science and technology TSCA, vol. 24, no.2, April-June, 1996, pp. 153-180.
[39] Measuring System for Evaluation of Truck Tires, Tire traction Tester. Rubber Technology and Testing Institute, Zlin.
[40] Mitschke M.: Dynamika samochodu. WKŁ Warszawa 1977.
[41] N.N. Jacenko: Drgania wytrzymałość i przyspieszone badania samochodów ciężarowych. WKŁ Warszawa 1975.
[42] Pillai P. S.: Total Tire Energy Loss Comparison by the Whole Tire Hysteresis and the Rolling Resistance Methods. Tire Science and Technology, Volume 23, Issue 4, pp. 256-265 (October 1995).
[43] PN-C-94300.026:1984 - Oznaczanie statycznej sztywności promieniowej opony.
[44] van Oosten J.J.M., Bakker E.: Determination of magic tyre model parameters. Supplement to Vehicle System Dynamics , V. 21, 1991.
[45] Wu G. Z., He X.M.: Effect of Aspect Ratio on the Stress and Deformations of Radial Passenger Tires. Tire Science and Technology Vol 20 No 2, April-June 1992.
[46] YAP P.: Measurement of radial truck tire dry cornering characteristics. SAE Technical Paper Series 912677, 1-10, 1991.
[47] YAP P.: Measurement of radial truck tire dry cornering characteristics. SAE Technical Paper Series 912677, 1-10, 1991.
[48] Yoshimura N., Yamagishi K., Togashi M., Furuya S.: Study of Carcass profile for Increased Tire Performance. Kautschuk & Gummi Kunstoffe 38 Jahrgang 12/85.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0007
Identyfikatory