Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0005

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Czynnik wieku ofiar wypadków w ruchu drogowym w Polsce

Autorzy Prochowski, L. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN Accident casualty age factor in the road traffic in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wiek uczestników ruchu drogowego jest istotnym czynnikiem, wpływającym na stan ich sprawności i zachowania. Oczywiście, nie ustala sie jeszcze ogólnych wymagań fizycznych i psychicznych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jednak przygotowanie oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zawsze powinno uwzględniać przedział wieku osób do których takie działania są kierowane. Analiza struktury wiekowej ofiar wypadków prowadzi do wskazania grup szczególnego ryzyka śmierci w wypadkach drogowych. Ważnym problemem jest ustalenie zmian zachodzących w strukturze wiekowej ofiar wypadków w ostatnim okresie czasu oraz analiza zmian tej struktury wiekowej w relacji: Polska a UE.
EN The age of road traffic participants makes an important factor affecting the condition of their skills and bhaviour. Obviously, general physical and mental requirements for all road traffic participants have not been defined yet. However, preparation and provision of preventive and educational actions, in order to improve the road safety, should always consider the age of people those actions are intended for. The analysis of age structure of the accident casualties indicates high road death risk groups. Identification of recent changes occurring in the age structure of the road accident casualties as well as observation of the age structure variation between Poland and the European Union make a crucial factor.
Słowa kluczowe
PL wypadek drogowy   sytuacja wypadkowa   bezpieczeństwo ruchu drogowego   ofiara wypadku   ruch drogowy  
EN road accident   accident situaton   safety of traffic   traffic safety   accident casualty   road traffic  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2009
Tom z. 4/76
Strony 47--55
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Prochowski, L.
  • Wojskowa Akademia Techniczna
Bibliografia
[1] Directorate General Energy and Transport (EU road accidents database) CARE, March 2009.
[2] Gidlewska K., Prochowski L., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – problem młodych kierowców, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2007r..
[3] Gidlewski M., Matuszewski T., Prochowski L., Wicher J., Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu, GAMBIT Mazowiecki, Warszawa 2009.
[4] Komunikat Komisji Europejskiej: Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego COM(2003) 311 final, Bruksela, 2.6.2003 r.
[5] Mały rocznik statystyczny Polski 2007, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008.
[6] Matyjewski M., Analiza i ocena technicznych sposobów zmniejszania skutków wypadków drogowych, PRACE NAUKOWE Politechniki Warszawskiej z. 225, seria Mechanika, 2009.
[7] Statistics of road traffic accidents in Europe and North America, Un Economic Commission for Europe, Geneva 2007; 2009.
[8] Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wydział Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2009.
[9] Zielińska A., Osoby starsze sprawcy czy ofiary wypadków drogowych, Kwartalnik BRD, wyd. Instytutu Transportu Samochodowego nr. 2/2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0005
Identyfikatory