Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0004

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Analiza zmian wartości wskaźników stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim

Autorzy Jemioł, L.  Gidlewski, M.  Prochowski, L. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN The analysis of the road safety factor value variation in Mazowieckie Province
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego ma wymiar lokalny, regionalny, krajowy i ponadnarodowy. Szeroko publikowane dane statystyczne i liczne wypowiedzi oraz publikacje pokazują wysoki poziom zagrożenia w ruchu drogowym w Polsce i na Mazowszu, czyli w wymiarze krajowym i regionalnym. Analizie poddano przebieg zmian najważniejszych wskaźników stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim za okres 2002 - 2008. Wartości tych wskaźników odniesiono do wartości obliczonych za całą Polskę. Uwagę zwrócono na uczestników ruchu drogowego, należących do grupy szczególnie wysokiego ryzyka śmierci w wypadkach drogowych. W kilku miejscach pracy wyznaczono linie regresji, które pokazują wieloletnie trendy w procesie zmian analizowanych wskaźników w ujęciu regionu mazowieckiego i całego kraju.
EN The road safety issue has local, regional, national and international dimensions. Widely published statistical data and numerous statements and publications show a high degree of road danger in Poland and in Mazowsze region, which is in national and regional dimensions. A course of variation of the key road safety factors in Mazowieckie province for the period of 2002 - 2008 has been analyzed. The values of these factors were referred to the values calculated for the whole Poland. Attention was paid to the road traffic participants that belong to a high road death risk group. The regression lines were marked in many places, indicating trends of several years in the process of changes of analyzed factors on a scale of Mazowsze region and the whole country.
Słowa kluczowe
PL wypadek drogowy   sytuacja wypadkowa   bezpieczeństwo ruchu drogowego   ryzyko śmierci   zagrożenia w ruchu drogowym   ruch drogowy  
EN road accident   accident situaton   safety of traffic   traffic safety   road death risk   road danger   road traffic  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2009
Tom z. 4/76
Strony 35--45
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Jemioł, L.
autor Gidlewski, M.
autor Prochowski, L.
  • Politechnika Radomska
Bibliografia
[1] Dane udostępnione przez Wydział Ruchu Drogowego Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.
[2] Dane udostępnione przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
[3] Gidlewski M., Matuszewski T., Prochowski L., Wicher J., Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu, GAMBIT Mazowiecki, Warszawa 2009.
[4] Krajowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2005–2007–2013, GAMBIT 2005, Dokument przyjęty przez Rade Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2005, Warszawa, 2005.
[5] Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy na lata 2007–2015, Projekt, Warszawa, styczeń, 2008.
[6] Transport w województwie mazowieckim w 2007 r. Urząd Statystyczny w Warszawie, GUS, Ostrołęka, 2008.
[7] Transport - wyniki działalności 2007 rok, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 2008.
[8] Wyciągi danych z bazy SEWIK za lata 2002-2008, sporządzone przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.
[9] Wypadki drogowe w Polsce; publikacje KGP za lata 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0004
Identyfikatory