Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0003

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Analiza relacji pomiędzy liczbą pojazdów a liczbą ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce

Autorzy Prochowski, L. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN The analysis of relations between a number of vehicles and a number of road deaths in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Szybko rosnąca liczba pojazdów samochodowych często jest wskazywana jako poważna przyczyna dużej liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych tych wypadków. Dokonano analizy zmian liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w kilku okresach wieloletnich, pokazując charakterystyczne trendy zmian głównych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mimo stale rosnącej liczby pojazdów, tempo zmian liczby wypadków i ich ofiar śmiertelnych jest zmienne. Widoczne są przedziały lat, w których tempo przyrostu liczby ofiar śmiertelnych jest ujemne (spadek) mimo znaczącego tempa wzrostu liczby pojazdów.
EN Rapidly growing number of vehicles is often indicated as a serious reason of a high number of road accidents and road deaths. The analysis of variation of numbers of road accidents and road deaths in several periods of many years have been carried out, indicating characteristic trends of variations of the key road safety factors. Although a number of vehicles is constantly growing, the rate of a number of road accidents and road deaths is variable. There are periods of years when the rate of increase of road deaths is negative (decrease) in spite of significant rate of increase of a number of vehicles.
Słowa kluczowe
PL wypadek drogowy   sytuacja wypadkowa   bezpieczeństwo ruchu drogowego   ofiara wypadku   ruch drogowy  
EN road accident   accident situaton   safety of traffic   traffic safety   accident casualty   road traffic  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2009
Tom z. 4/76
Strony 23--34
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Prochowski, L.
  • Wojskowa Akademia Techniczna
Bibliografia
[1] Corolla, kolejne generacje, Auto technika Motoryzacyjna nr 4/2007.
[2] European Commission Directorate-General for Energy and Transport “ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2009”.
[3] Gidlewski M., Matuszewski T., Prochowski L., Wicher J., Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu, GAMBIT Mazowiecki, Warszawa 2009.
[4] Jamroz K., Kaczmarek J., Prawdzik E., Zarembski J., Gomula M., Klos D., Badania zachowań kierowców na drogach województwa warmińsko – mazurskiego, Gdańsk, styczeń 2005.
[5] Komunikat Komisji Europejskiej: Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego COM(2003) 311 final, Bruksela, 2.6.2003 r.
[6] Mały rocznik statystyczny Polski 2007, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008.
[7] Opisy techniczne samochodu Toyota Corolla z lat 1969 – 1993
[8] Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy na lata 2007–2015, Projekt, Warszawa, styczeń 2008.
[9] Zielińska A., 50 lat analiz i profilaktyki anty – wypadkowej, Kwartalnik BRD, wyd. Instytutu Transportu Samochodowego nr. 1/2002.
[10] Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku, opracowanie KGP, Biuro Ruchu Drogowego, Wydział Profilaktyki i Analiz; Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0036-0003
Identyfikatory