Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0029-0029

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Oceny środowiskowe dróg kołowych i szynowych

Autorzy Tracz, M.  Bohatkiewicz, J. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Environmental impact assessment for roads and railways
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat przedstawia najważniejsze problemy barier środowiskowych w realizacji programu przebudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, czyli inwestycji liniowych wynikające z ocen oddziaływania tych inwestycji na środowisko. Szczególną uwagę zwrócono na duży wpływ obszarów chronionych, w tym Natura 2000, na problemy związane z ochrona akustyczną dróg oraz specyfikę procesu ocen dla inwestycji drogowych i kolejowych i na możliwości przyspieszenia procesów.
EN The paper presents the most important environmental barriers in realization of the program of the reconstruction of networks of roads and railways, following the process of environmental impact assessment (EIA, SEIA). Special attention is focused on impacts of protected areas including the Nature 2000 Networks on the linear investments as roads and railways. Then described and compared are specific features of impacts of those linear investments and EIA processes. Serious problems arising from lack of land-use plans and land use development related to noise and acoustic protection are then described. In the last part some ways of improving the investment process are discussed.
Słowa kluczowe
PL ocena oddziaływania na środowisko   OOŚ   sieć drogowa   sieć kolejowa   autostrada   droga ekspresowa   inwestycje liniowe   obszary Natura 2000   ochrona akustyczna   infraktrustruktura   logistyka   środki transportu  
EN environmental impact assessment   EIA   road network   railway network   motorway   expressway   linear investment   Natura 2000 areas   noise protection   infrastructure   logistics   means of transport  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2007
Tom z. 63
Strony 267--275
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Tracz, M.
autor Bohatkiewicz, J.
Bibliografia
[1] Biała Księga Procesów Inwestycyjnych na polskich drogach i liniach kolejowych. I Kongres Transportu Polskiego. Warszawa, 2006.
[2] Bohatkiewicz J. Monitoring zanieczyszczeń powietrza dla autostrady A4 EKKOM w Kraków 2004.
[3] COST 350 International Conference; Integrated Assessment of Environmental Impact of Traffic and Transport Infrastructure. Proceedings R&BR Institute, Warszawa 06.2006.
[4] EST; Environmentally Sustainable Transport. Guidelines, Synthesis Report. OECD. EST 2000.
[5] Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025. Ministerstwo Infrastruktury 2006.
[6] Paleczek M.: Zarządzanie procesem inwestycyjnym przygotowania inwestycji drogowej - etap opracowania dokumentacji projektowej. Polskie Drogi 12/2006.
[7] Polityka Transportu Drogowego - drogi publiczne w Europie. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu. 11.2006.
[8] Sarna S.: Zhierarchizowane planowanie przestrzenne warunkiem zrównoważonego rozwoju uwzględniającego budowę autostrad i dróg ekspresowych, Polski Kongres Drogowy, 2006.
[9] Strategic Environmental Assessment; a tool to achieve sustainable transport planning? The Hague University 2005.
[10] Tomlinson P.; Creating the future of transport, TRRL, 2006 (prezcntacja Komisja Krajowa COŚ przy Ministrze Środowiska 06.2006).
[11] Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu COM 314, 2006.
[12] Wilczak J.: Jak zjeść tę żabę? Raport Jak zbudować drogi, lotniska aby nie podpaść Unii i ekologom. Polityka nr 17/18, 2007 - artykuł prasowy.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0029-0029
Identyfikatory