PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Krytyka infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa czynnego na wybranych przykładach kształtowania torów ruchu samochodów

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Criticism of the infrastructure in the range of the active safety for the chosen examples of forming of tracks of car movement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W referacie omówiono i poddano krytyce wybrane sposoby kształtowania torów ruchu pojazdów i ich wpływu na system bezpieczeństwa czynnego uczestników ruchu drogowego. Oceniono wybrane przykłady systemowych rozwiązań w zakresie zapewnienia prawidłowego przekazu wizualnego, który otrzymuje kierujący pojazdem. Wskazano na niektóre ograniczenia występujące w pojazdach i u kierujących, które nie są uwzględniane przy projektowaniu dróg. Zapewnienie zgodnej z przepisami widoczności na drodze i wokół niej nie zawsze jest gwarancją zapewnienia kierujacym pojazdami dobrego przekazu wizualnego - dostatecznie dobrej widoczności. Często nie są uwzględniane ograniczenia powodujące utrudnienia obserwacji otoczenia pojazdów, a wynikające z jego konstrukcyjnych cech. zagadnienie jest ważne, ponieważ kierujący otrzymuje zmysłem wzroku ponad 90% informacji ważnych dla nie zagrożonego kolizją lub wypadkiem uczestnictwa w ruchu drogowym.
EN
In the report there were discussed and critized the problems concerning the forming of the tracks of the car movement and its influence for the system of the activity safety of the participants of the road traffic. There were estimated the chosen examples of the system solutions in the range of ensuring of the proper visible transfer which the vehicle driver receives. The limitations in the possibilities of the vehicles and their drivers were pointed. The possibilities are not taken into cosideration during designing the roads. Ensuring the visibility on the road and around it according to the binding rules is not always the guaranty to ensure the vehicle drivers the good visible transfer - enough good visibility. There are not often taken into the consideration the limitations of the visibility which arising from the construction features of the car. This problem of information which are very important for not menaced by collision or accident participation in the road traffic.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
227--234
Opis fizyczny
Bibliogr. 4poz., schem., rys., wykr.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] DATKA S., SUCHORZEWSKI W., TRACZ M.: Inżynieria Ruchu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2001.
  • [2] OLEINIK K.: Ergonomiczne aspekty zapewnienia widoczności kierującemu pojazdem mechanicznym w świetle wymagań obowiązujących w Polsce. Referat na sympozjum Komitetu Ergonomii przy PAN, Kraków 2001.
  • [3] Rozporządzenie MI (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430) W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  • [4] Ustawa z 7.03.2003 r. Prawo ruchu drogowym. Dz. U. 58/03 poz. 515 (z późniejszymi zmianami).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0046-0003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.