Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0046-0001

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Problemy zrównoważonego zwiększania przepustowości portów lotniczych w Polsce

Autorzy Malarski, M.  Stelmach, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN A problem of balanced increase of Polish airports traffic capacity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problemy związane ze zwiększaniem przepustowości w procesie równoważenia rozwoju transportu lotniczego. Zamodelowano nastepstwo zdarzeń operacji obsługi ruchu lotniczego, jak i pasażerów w rejonie postu lotniczego. Zidentyfikowano procesy losowe zgłoszeń pasażerów. Sieć czynnościową systemu obsługi pasażerów odlatujących zamodelowano jako sieć masowej obsługi. Przedstawiono kryteria zrównoważonego rozwoju portów lotniczych mające wpływ na przepustowość terminali pasażerskich oraz operacji lotniczych realizowanych w portach lotniczych z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych i rozwoju gospodarczego regionów.
EN The article presents a problem concerning increasing of traffic capacity during process of balancing of air transport development. Model of succesion of events in air as well as passengers service in airport area was created. Random process of passengers registration was identified. Functional network of departing passengers service system was modelled as mass service network. Criterions of balanced development of airports, having influence on traffic capacity of passengers terminals as well as operations realised in airports with taking into account environmental and regional economic development limitations, were presented.
Słowa kluczowe
PL transport lotniczy   ruch lotniczy   przepustowość portu lotniczego  
EN air transport   air traffic   capacity of airport  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2007
Tom z. 62
Strony 201--217
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., schem., tab., wykr
Twórcy
autor Malarski, M.
autor Stelmach, A.
Bibliografia
[1] Ashford N., Wright P.: Airport Engineering. J. Wiley & Sons, 1984.
[2] Joustra P. E., Van Dijk N. M.: Simulation of Check-In At Airports. Proceedings of the Winter Simulation Conference, 2001.
[3] Kraśnicki-Sokół M., Malarski M.: Analiza parametrów procesu obsługi pasażerów w porcie lotniczym. Zeszyty Naukowe PŚl Transport z. 58, Gliwice 2005, str. 233-240.
[4] Kraśnicki-Sokół M., Malarski M.: Metoda oceny systemu obsługi pasażerów w porcie lotniczym (obsługa w systemie common check-in). Badania operacyjne i systemowe 2004 - Zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, str. 341-348.
[5] Malarski M.: Inżynieria ruchu lotniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
[6] Malarski M., Stelmach A.: Metoda oceny procesu obsługi ruchu lotniczego w rejonie lotniska. Badania operacyjne i systemowe 2004 – Zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, str. 359-370.
[7] Plan działania w zakresie przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa portów lotniczych w Europie. Raport Komisji Wspólnot Europejskich SEK(2006) 1686, 1687.
[8] Rossi F., Smriglio S.: A Set Packing Model for the Ground Holding Problem in Congested Networks. European Journal of Operational Research (131) 2, 2001, pp. 400-416.
[9] Skorupski J.: Pewna metoda wyznaczania pojemności rejonu lotniska dla różnych systemów organizacji ruchu lotniczego. Praca doktorska, WT PW, Warszawa 1997.
[10] Stelmach A.: Metoda oceny procesu obsługi ruchu lotniczego w rejonie lotniska. Praca doktorska, WT PW, Warszawa 2005.
[11] Wong J. T., Liu T. C.: Development and Application of an Airport Terminal Simulation Model - A Case Study of CKS Airport. Transportation Planning and Technology, vol. 22, 1998, pp. 73–86.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0046-0001
Identyfikatory