Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0045-0008

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Koncepcja szacowania skutków czasowych i energetycznych długotrwałych ograniczeń prędkości w ruchu kolejowym

Autorzy Kwaśnikowski, J.  Gramza, G. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Estimation of long-time speed limits effects in railway traffic
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Realizacja zadań przewozowych w transporcie kolejowym odbywa sie według przygotowanych rozkładów jazdy uwzgledniających potrzeby przewozowe, możliwości przewoźnika i charakterystyki techniczne taboru i linii kolejowej. wprowadzenie długotrwałych ograniczeń prędkości, wynikających z różnych przyczyn, powoduje wydłużenie czasu oraz zmianę zużycia energii na realizację zadań przewozowych. Może to prowadzić do odchyleń od rozkładu jazdy i powstawaniu zakłóceń, a w następstwie wymusić modyfikację istniejącego rozkładu jazdy. Praca przedstawia koncepcję szacowania skutków czasowych i energetycznych długotrwałych ograniczeń prędkości w ruchu kolejowym oraz ich wpływu na odchylenia od przejazdu zgodnego ze służbowym rozkładem jazdy (SRJ), w oparciu o wyniki badań symulacyjnych.
EN Estimation of time and energetic effects of train performance which were caused by longtime speed restrictions, in comparison with lack of limitsone - is presented in the paper. Calculations were carried out by computer program RSEL for the Wrocław-Poznań line.
Słowa kluczowe
PL ruch kolejowy   ograniczenia prędkości   symulacja komputerowa ruchu pociągu  
EN railway traffic control   speed restriction   computer train speed simulation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2007
Tom z. 62
Strony 171--178
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., schem., wykr., tab
Twórcy
autor Kwaśnikowski, J.
autor Gramza, G.
Bibliografia
[1] Kwaśnikowski J.: Energetyczne i czasowe skutki ograniczeń prędkości dla pociągu prowadzonego lokomotywą EU07. Technika Transportu Szynowego, 3/1994, str. 28-30.
[2] Kwaśnikowski J.: Wpływ wzniesień i zakłóceń ruchu na zużycie energii i czas jazdy lokomotywy ET22 z pociągiem towarowym. Technika Transportu Szynowego, nr 6/1994, str. 38-41
[3] Kwaśnikowski J.: Ograniczenia prędkości a forsowność jazdy pociągu. Problemy Eksploatacji, vol. 44, nr 1/2002 str. 167-175
[4] Kwaśnikowski J.: Modelowanie i symulacja komputerowa procesu ruchu pociągu. Wyd. Politechniki Poznańskiej, serii rozprawy, nr 264, Poznań 1992.
[5] Kwaśnikowski J.: Wpływ wzniesień i zakłóceń ruchu na zużycie energii i czas jazdy lokomotywy ET22 z pociągiem towarowym. Technika Transportu Szynowego, nr 6/1994, str. 38-41.
[6] Kwaśnikowski J., Gramza G.: Wpływ zakłóceń ruchu i profilu trasy na zużycie energii przez lokomotywę elektryczną EU07 prowadząca pociąg pasażerski. Mat. IX Konferencji TransComp, Zakopane 5-8 grudnia 2005. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - Elektryka, nr 1 (9) 2005, str. 131-136.
[7] Kwaśnikowski J., Gramza G.: Wstęp do opisu zakłóceń w ruchu kolejowym. Mat. XVII Konferencji Pojazdy Szynowe 2006, Kazimierz Dolny 13-15 września 2006.
[8] Kwaśnikowski J., Komar D.: Wpływ sposobu prowadzenia pociągu lokomotywą elektryczna EU07 na czas jazdy i zużycie energii. Mat. IX Konferencji TransComp, Zakopane 5-8 grudnia 2005. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - Elektryka, nr 1 (9) 2005, str. 137-142.
[9] Mazurkiewicz I.: Analiza czynników wpływających na zużycie energii w przewozach PKP. Technika Transportu Szynowego, nr 1/1995, str. 34-38.
[10] Massel J.: Wpływ czynników eksploatacyjnych na podejmowanie decyzji przy utrzymaniu nawierzchni. Mat. XII Konferencji Naukowej Drogi Kolejowe 2003, str. 254-261.
[11] R-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP S.A., wg stanu na dzień 15 czerwca 2001 r.
[12] Raczynski J., Szafrański Z.: Zużycie energii elektrycznej przez pociagi pasażerskie - wyniki pomiarów. Technika Transportu Szynowego, nr 3/1995, str. 42-47.
[13] Rydzyński P.: Rozkład jazdy pociągów. Raport. Rynek Kolejowy, nr 4/2005, str. 10-25.
[14] Smolarz W.: Rola i znaczenie rozkładu jazdy oraz racjonalne zasady jego konstruowania. Problemy Kolejnictwa, nr 99/100, 1984, str. 42-55.
[15] Woch J.: Podstawy inżynierii ruchu kolejowego. WKiŁ, Warszawa 1983.
[16] Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A.: Technologia transportu kolejowego. WKiŁ, Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0045-0008
Identyfikatory