Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0045-0007

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Nowe podejście do ustalania kategorii przejazdów kolejowych

Autorzy Kawalec, P.  Koliński, D. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN The new approach to determing the category of the railway crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaproponowano nowe metody wyznaczania wskaźników, pozwalające w prosty i jednoznaczny sposób określać kategorię przejazdów. Metody te zapewniają spóność unormowań prawnych dotyczących przejazdów oraz przejrzystość zachowań użytkowników na przejazdach. Przedstawiono zagadnienia obsługi przejazdów na odległość i modyfikację sygnałów świetlnych nadawanych na przejazdach.
EN In the article the authors hare suggested new methods of defining the indicators allowing determining the category of the crossings. These methods secure coherence of the legal regulations concerning the crossings from a distance and the light signals transmitted on them.
Słowa kluczowe
PL przejazdy kolejowe   wskaźniki   urządzenia techniczne   klasyfikacja  
EN rail   crossings   categories  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2007
Tom z. 62
Strony 163--170
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., schem., tab.
Twórcy
autor Kawalec, P.
autor Koliński, D.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, (Dz.U. Nr 33, poz. 144), Warszawa, dnia 20 marca 1996 r.
[2] Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, (Dz.U. Nr 216 poz. 1825), Warszawa, dnia 23 listopada 2002 r.
[3] Regulamin przydzielania tras w ramach rozkładu jazdy 2006/2007, strona internetowa PKP PLK S.A., http://www.plk-sa.pl/oferta-stara-linki/regulamin-przydzielania-tras-w-ramach-rj-20062007.html
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, (Dz.U. Nr 33, poz. 144), Warszawa, dnia 20 marca 1996r.
[5] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0045-0007
Identyfikatory