Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0044-0009

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Analiza warunków i możliwości powiązania samoczynnych urządzeń sygnalizacji przejazdowej i blokady liniowej

Autorzy Drózd, P.  Grochowski, K. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Conditions of operation analyse and possibility catenation automatic railway-crossing signalization and automatic block signaling
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat dotyczy zagadnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych w aspekcie stosowania tarcz ostrzegawczych przejazdowych. przeprowadzono analizę współdziałania urzadzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z urządzeniami blokady liniowej a szczególnie układu tarcza ostrzegawcza przejazdowa - semafor blokady liniowej oraz zaprezentowano propozycję ich wzajemnego powiązania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.
EN In article was presented problems safetys on railway-crossing. Realizationed analysis cooperate automatic railway-crossing signalization with automatic block signaling and proposition catemation them.
Słowa kluczowe
PL automatyka kolejowa   sterowanie ruchem kolejowym   samoczynna blokada   samoczynna sygnalizacja  
EN railway automation   railway traffic control   automatic block signaling  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2007
Tom z. 62
Strony 77--87
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Drózd, P.
autor Grochowski, K.
Bibliografia
[1] Dąbrowa-Bajon M.: Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.
[2] Dyduch J, Kornaszewski M.: Systemy sterowania ruchem kolejowym. Politechnika Radomska, Wydawnictwo 2003.
[3] Koliński D.: Analiza algorytmów działania samoczynnych sygnalizacji przejazdowych. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2003.
[4] Plewka A., Maciejewski A.: Samoczynna blokada liniowa typu Eac. Opis działania systemu. „Automatyka kolejowa” WKiŁ nr 8, 1987.
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144).
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444).
[7] Polskie Koleje Państwowe: Wymagania na urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej(ssp). Warszawa, maj 1994.
[8] Polskie Koleje Państwowe: E1 Instrukcja sygnalizacji na PKP. Warszawa 1998.
[9] Polskie Koleje Państwowe: R-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP. Warszawa 1998.
[10] Polskie Koleje Państwowe: Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe WTB-E10. Warszawa 1996.
[11] DTR SPA-2B ABB ZWUS Signal Ltd Katowice 1993.
[12] DTR SPA-4 ABB ZWUS Signal Ltd Katowice 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0044-0009
Identyfikatory